Vlaanderen betaalt meer dan 7 miljard euro per jaar aan Wallonië

Eén van de redenen, waarom de linksliberale dictatuur België met repressie, propaganda en censuur kunstmatig in leven wordt gehouden, is het in stand houden van de jaarlijks terugkerende uitpersing van Vlaanderen ten gunste van Wallonië. De Waalse politieke klasse krijgt zo véél geld, en de Vlaamse landverraders worden beloond met internationale topmandaten (Herman Van Rompuy, Marianne Thyssen, Kris Peeters, Karel Pinxten, Karel De Gucht…)

In 2017 maakte de KU Leuven op vraag van de Vlaamse Regering een studie over de financiële transfers tussen de verschillende gewesten. De cijfers werden eind vorig jaar bijgewerkt, waarna VB-Vlaams Parlementslid Chris Janssens ze opvroeg bij minister-president Jambon.

Uit de resultaten blijkt dat de financiële overdrachten in absolute bedragen nog altijd verder oplopen. In 2019 ging het om 6,86 miljard euro dat van Vlaanderen naar Wallonië vloeide. Vorig jaar nam dat bedrag toe tot 6,92 miljard euro. Volgens de prognose zullen de transfers dit jaar nog verder oplopen tot 7,08 miljard en in 2022 tot 7,25 miljard.

Op die manier verhuisde er in 2020 per Vlaming 1.076 euro naar het zuiden van het land, wijst Vlaams Belang erop. “Wallonië slaagt er kennelijk maar niet in om financieel-economisch orde op zaken te stellen. Dat moet veranderen.” Janssens pleit ervoor om het thema opnieuw op de politieke agenda te zetten en maatregelen te nemen om de geldstromen af te bouwen. 

Weinig Vlamingen kunnen zich voorstellen hoe kolossaal Vlaanderen bestolen en benadeeld wordt door deze enorme diefstal. Als de belastingen hier verpletterend hoog zijn, en tegelijk onze wegen en bruggen uit elkaar vallen, dan ligt hier de verklaring. De bekendste en best becijferde geldtransfert in de moderne geschiedenis is die na de Duitse hereniging van 1990, waarbij het vroegere West-Duitsland gedurende 25 jaar een gigantische investering van 72 miljard euro per jaar deed in de oude vervallen DDR. Het resultaat is enorm: in gans Oost-Duitsland rijd je nu over de prachtigste ‘Autobahnen’ en is de infrastructuur het neusje van de zalm. Welnu, de transfer per West-Duitser over 25 jaar, die nu beëindigd is, was zelfs op het hoogtepunt van die operatie KLEINER dan die jaarlijks van een Vlaming naar een Waal:

Zelfs op het hoogtepunt van de geldstroom vanuit het oude West-Duitsland naar de vervallen DDR was de bijdrage per West-Duitser lager dan die van een Vlaming naar een Waal. En die geldstroom was dan nog eenmalig en begrensd tot 25 jaar; in België is die geldstroom eeuwigdurend en jaarlijks weerkerend. De ‘Vlaamsnationalisten’ in alle regeringen laten de diefstal rustig doorgaan.

Het is wel wrang te noemen dat de N-VA aan die geldstroom geen euro verminderd heeft, ook al zorgde een enorme overwinning in 2014 ervoor dat de N-VA kon deelnemen aan de belgische regering (2014-2018). De N-VA moest kiezen tussen postje of principes; de principes gingen zonder enig debat op bevel van De Wever de diepvries in, en de postjes werden gretig aanvaard. En intussen mogen de Vlaamse kiezers verder uitgeperst worden… Volgens de N-VA is dat een ongelooflijk slimme ‘strategie’ die dommeriken niet begrijpen. Wij geven het toe: wij begrijpen het niet. Het zal aan ons liggen.

Het is goed dat het VB zijn job doet en in de parlementen deze cijfers bovenspit. Maar mag ook de vraag gesteld worden hoe het VB denkt hieraan iets te veranderen? Wordt het eens geen tijd voor nieuwe wegen? Een selectieve belastingboycot bv.? Stel dat alle Vlaamsnationalisten tegelijk weigeren pakweg hun provinciebelasting te betalen – een overbodige bestuurslaag die Vlaamsnationalisten toch willen afschaffen. Die is dermate laag, dat het inschakelen van deurwaarders méér kost dan het ding opbrengt. Zou dat niet méér druk zetten dan alleen gebabbel in het parlement?

Zeker nu de coronacrisis een enorme financiële krater heeft geslagen is er geen tijd voor langer afwachten meer. Meer en meer Vlamingen beginnen openlijk te spreken over emigratie naar landen waar een huis nog betaalbaar, belastingen nog aanvaardbaar, en de leefomgeving nog blank en veilig is. Als de Vlaamsnationale politici nu niet kordaat in actie komen, binnen én buiten de parlementen, dan is dit land als thuisland voor de Vlamingen verloren.

3 comments

 1. Er valt in dit onland bijzonder veel godgeklaagde nutteloze geldverslindende quatsch te saneren om de schandalig hoge belastingaanslag te decimeren: van de tranfers naar Wallonië, de senaat, de provincies, de partijdotaties, de ambtenarij, tot de VRT.
  En ja ook “multi-cultuur” subsidies mogen op de schop. Want allochtone dansclubs zoals die van Sihame El Kaouakibi dragen tenslotte ook niet veel bij aan het BNP. Sociaal ondernemen zei u? Ondernemen doet men niet met staatssubsidies !

  Een taxboycott? Goed idee, maar of daarvoor bij de schaapachtige brave Vlaming voldoende draagvlak te vinden is, is zeer de vraag.

  Echter zolang er voldoende brood en spelen zijn, zal de honger-revolutie uitblijven.
  Kom we kijken nog wat naar “De Verhulstjes”… Gezellig !

 2. Geldtransfer kraan DICHT want het gaat altijd in één en dezelfde richting nml.uit ONZE zakken naar de tricolore Derde Wereld over de taalgrens !

 3. Gelukkig mogen we in ruil voor al dat geld wel rekenen op de diepe dankbaarheid en welwillendheid van de Franstaligen. Euh… wacht eens even….

Comments are closed.