Door corona wordt de vrijheid afgeschaft!

Door gastschrijver Nooit-een-slaaf

Als volksnationalist greep het thema me onmiddellijk aan: begin maart een gevaarlijk virus.  Direct herkenbaar was, dat het plaatje niet klopte!

Daartegenover stelde ik t.o.v. de officiële lezing:
-het virus komt niet van een verdwaalde vleermuis; maar werd ontworpen in een lab in Wuhan;
-de Chinese communisten hebben dit virus laten uitbreken; in verstandhouding met de top-elite van de wereld (o.a. Bill Gates). Ze gebruikten daarvoor de angstpsychose door de WHO (World Health Organisation) die eigenlijk bevolen wordt door deze superrijken. Tedros is slechts woordvoerder (pleegde criminele feiten in zijn thuisland);
-reeds 10 maanden wordt gelijkluidend door alle media een gigantische angstpsychose in de wereld gebracht; Covid-19 bestaat, maar is vooral gevaarlijk voor patiënten met soortgelijke ziektebeelden.

Twee feiten moeten ieder mens die zelf nadenkt verontrusten:
-alle media hebben doorlopend één versie van de feiten gegeven en verboden dat er een tegensprekelijk debat zou plaatsvinden;
-de tegenstanders (hier Viruswaanzin.be en in NL Karel van Wolferen (Gezond Verstand), Willem Engel en tientallen andere groepen) worden op de man/vrouw aangevallen, i.p.v. over de feiten een discussie toe te laten.

DE FEITEN WIJZEN UIT : HET ONTWIKKELEN VAN DEZE PANDEMIE EN DE DAAROP GENOMEN MAATREGELEN ZIJN EEN ‘BIJSLUITER’ VAN DE ECHTE BEDOELINGEN IN DE WERELD:  een nieuwe wereldorde-systeem invoeren, met een extreme mate van controle over de mensen.  De Agenda van de Great Reset, in november 2019 geregeld door het WEF voorziet in een 10-jarenplan , waarvan Klaus Schwab van het WEF (World Economic Forum) zegt : “In 2030 zal u niets meer bezitten en u zult gelukkig zijn!”.

Voor degenen die met de gebruikelijke aantijging van samenzwerings-geloof afkomen : deze leiders zeggen zelf openlijk (en arrogant) wat ze van plan zijn.  Dit werd vooruit reeds gepland in 2010 : Rockefeller Foundation Scripted Current Pandemic in 2010U kan de uitspraken van Bill Gates, Klaus Schwab, Georges Soros, Great Reset, zelf met de zoekmachine vinden!

De grote zwakte van de Vlaamse en Nederlandse Beweging/partijen is dat ze in dit debat niet bewust zijn geworden.  Enkel het Forum voor Democratie in Nederland, bij monde van Thierry Baudet en Wybren van Haga hebben hier duidelijkheid geschapen. De eerste beleidswending van deze Nieuwe Wereld Orde is het afschaffen van allerhande vrijheden: verplaatsingen beteugelen; verplichte mondkapjes (muilkorven); maar vooral het kaltstellen van een deel of de volledige middenstand, vooral de horeca.

Men is in België daarbij overgegaan tot het massaal schenden van de grondwets-regels, vooral inzake woonstschending; vrijheid van betoging, van verplaatsing en afschaffing van de eredienst.  Maar indien dit in België niet zo verwonderlijk is, dient de grootste onrust te bestaan dat dit vanaf 15 december van het vorige jaar in Nederland geleid heeft tot de sluiting van zowat de gehele middenstand.  Dit land waar de vrijheid, na Spinoza, ontstaan is, gijzelt nu zijn volk met een uitgebreide lockdown: dit kan slechts gebeurd zijn als onderhorigen aan de echte machten in de wereld.

De eerste fase van deze wereld-hold-up op de bevolking omvat:
-een verzwakking van nationale staten (en volksbewegingen);
-een afbreuk van het traditionele rechtsbeginsel (bv. het Roomse recht), vervangen door een gepolitiseerd recht;
-een alles omvattende controle-beslag over media, cultuur en politieke groepsvorming;
-een bewakingssysteem over de bevolking i.v.m. internetgebruik.

Als laatste bericht is er het vooruitzicht van meer vrijheid, na de vaccinatie-golf.  Dit is een vehikel om tot een groter aandeel vaccinaties te komen.  Voorheen is al aangekondigd dat vrijheidsbeginsels blijvend beperkt zullen worden (verplichte mondmaskers, ingeperkte familie-en andere verzamelingen, vrije eredienst). In het land België is een regering aan de macht, vnl. van links-liberalen en marxistisch bevlogen figuren.  De realiteit laat zien, ook door een Rutte, dat men bij deze regering(en) van schijnbaar uiteenlopende ideologieën, komt tot een ratatouille van éénzelfde dictatoriaal beleid.

De Vlaamse Beweging, zowel politiek als activistisch, moet rekening houden met een blijvende repressie.  Deze heeft eerstens tot doel haar verzwakking, en vervolgens haar uitschakeling!  Er moet een collectief van juristen, alternatieve medici (die zijn er) en activisten ontstaan om de blijvende vrijheidsberoving te betwisten.  Het stemt tevreden dat in Vlaanderen het bewustzijn groeit in de Beweging en in Nederland talrijke groepen verzet plegen (zie blad Gezond Verstand, Weltschmerz en Blue Tiger).

De media zijn quasi 100% omgekocht: blind geloof in hun verhaaltjes tast uw vrijheid blijvend aan!

4 comments

 1. George Soros: de kosmopolitische politieke visie van een miljardair (ploutocraat) *.

  *Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen.

  George Soros, geboren als György Schwartz (Boedapest, 12 augustus 1930), is een Hongaars-Amerikaans zakenman en publicist. Hij verwierf een enorm vermogen met beursspeculaties. Soros werd geboren in een familie met een Joodse achtergrond, als zoon van de Esperanto-auteur Tivadar Soros.

  In navolging van de filosoof Karl Popper voert hij actie voor een “open society”. In mensentaal een wereld zonder grenzen.
  “Wereld zonder grenzen helpt de armsten juist niet. Migratie. In een wereld met nieuwe, ontwortelde mensen is niemand meer voor niemand verantwoordelijk”, schrijft René Grotenhuis in NRC. nl (17.01.2020).

  Soros in de VSA:
  Hoewel Soros zich eerder niet wilde mengen in de Amerikaanse politiek heeft hij in 2004 de presidentskandidatuur van John Kerry gesteund en sindsdien verschillende andere projecten die ingaan tegen het Republikeinse beleid. Zo subsidieert hij initiatieven om de wapenwetgeving te verscherpen en het drugsprobleem op een alternatieve manier aan te pakken.[6] Hij pleit ook voor maatregelen om de invloed van geldschieters (zoals hijzelf) op de politiek te verminderen.[7]
  In augustus 2016 plaatsten hackers correspondentie, rapporten en gedetailleerde financiële informatie over door de Open Society Foundations gesponsorde projecten online, de zogenaamde Soros Leaks, waaruit o.a. de mate waarin Soros Palestijnse burgerrechtenbewegingen financiert en probeerde verkiezingen en referenda te beïnvloeden naar voren kwam. Soros staat bekend om zijn steun voor het multiculturalisme en een open-grenzenbeleid in Europa en de rest van de wereld. Daartoe financiert hij meerdere projecten voor een eengemaakt Europa en verschillende liberale anti-discriminatiebewegingen.[8][9] De publicatie leidde tot ophef en kritiek onder met name pro-Israël-activisten, Eurosceptici en samenzweringstheoretici.[10]

  6.- George Soros: Why I Support Legal Marijuana, The Wall Street Journal, 26 oktober 2010
  7.-George Soros: The Capitalist Threat, The Atlantic, februari 1997
  8.- ‘Russische hackers’ lekken bestanden van miljardair George Soros, De Morgen, 15 augustus 2016
  9.-Soros Leaks: zeker 4,9 miljoen euro naar Nederlandse organisaties, NOS.nl, 15 augustus 2016
  10.-George Soros criticised by pro-Israel groups as conspiracy theorists seize on Open Society Foundations leak, The Independent, 16 augustus 2016.
  Wikipedia.

  Noot: Ik zie hier wel raakpunten tussen de ideeën van Soros met partijstandpunten van de OVLD, de MR en de democraten in de VSA. Kort samengevat met de liberale Internationale.

  1. Het lijkt me nogal kafkaiaans, en het is een grenzeloze vergissing, “open society” naar “mensentaal” te vertalen als “wereld zonder grenzen”.

   NVDR: Die vertaling is nochtans inderdaad volledig correct. De sinistere Soros wil inderdaad exact dat: een wereld zonder grenzen voor mensen, kapitaal en goederen, waar dus de mogelijkheden voor hem om verder schatrijk te worden onbeperkt zijn, en waar de mogelijkheden van volkeren om hun welvaart te beschermen afgeschaft zijn. Het is uiteindelijk wat links dient: de macht van het liberale grootkapitaal.

Comments are closed.