Gisteren publiceerden we een filmpje van een Provinciaal Statenlid uit de provincie Utrecht. De dame in kwestie reageerde, tijdens een debat over een motie van Forum voor Democratie (FvD), dat ze Jip en Janneke echt niet meer vond kunnen. Haar voornaamste argument was de stereotypering van de figuurtjes, waarbij het klassieke jongens-meisjesgedrag tot uiting komt. De dame kreeg een storm van verontwaardiging over zich heen op Twitter, waar het filmpje al meer dan 160.000 keer bekeken werd en de afwijzende meningen blijven toestromen.

Het bewuste filmpje met het integrale fragment waar Julie D’Hondt, Provinciaal Statenlid voor de PvdA in Utrecht, Jip en Janneke in de ban wil doen.

Julie D’Hondt

Ik heb dat niet gezegd!

Laten me daar een aantal zaken bij vaststellen. Om te beginnen het feit dat de dame zich in krantenartikelen, naar aanleiding van de kritiek op haar standpunt, probeert terug te trekken en de uitspraken minimaliseert. Een klassieke poging om de verspreider van haar quote weg te zetten als ‘Fake News’. Ze zegt aan RTV Utrecht: “Ik heb niet gezegd dat ik Jip en Janneke wil verbieden. Sommige boeken zijn klassiekers en die zijn tijdloos en bij heel veel lectuur van Annie M.G. is dat gelukkig ook.” Ze voegt echter meteen toe: “Maar dit (Jip en Janneke red.) is dat niet, vind ik.

Laat me dus wel wezen. Het debat ging over een motie van FvD waarmee deze partij wilde voorkomen dat boeken over of met Zwarte Piet uit de openbare bibliotheken zouden verdwijnen. Julie D’Hont van de PvdA, en hoofdrolspeelster in het bewuste filmpje, zegt de motie niet te zullen steunen. Ze vindt dus dat boeken over of met Zwarte Piet uit de openbare bibliotheken mogen verwijderd worden. Correcte redenering, toch? Ergo, tussenkomen met het voorbeeld ‘Jip en Janneke’ impliceert dat zij dit kadert in dezelfde denkwijze: het verwijderen van boeken over of met Jip en Janneke mag gebeuren. Een andere verklaring is politiek gekrakeel.

Julie D’Hondt

Het debat ging nota bene over de vrijheid van meningsuiting, en iedereen mag zeggen wat je wil.

De media zijn, zoals verwacht, weinig onder de indruk van de uitspraken van mevrouw D’Hondt, maar zijn des temeer verontwaardigd over de ‘bedreigingen’ die zij aan haar adres mocht ontvangen, nadat wij het filmpje van haar openbare (!) uitspraken publiceerden. Ze “heeft het wel even gehad” laat ze optekenen. Ook dat is veelzeggend over de mentale ingesteldheid van dit soort politici vandaag de dag, geruggesteund door de mainstream media. Of het gespeeld is of niet kan ik moeilijk beoordelen, maar het gekwetst en persoonlijk aangedaan zijn van tegenreacties (gewoon een andere mening in dit geval) op uw eigen openbare actie is een slechte eigenschap voor politici.

Uiteraard is een Provinciaal Statenlid geen voltijdse, politieke baan en zijn Tweede Kamerleden bijvoorbeeld mentaal en politiek beter gewapend tegen deze vorm van kritiek, maar het is een politiek engagement, waarbij je een standpunt openbaar kan verkondigen. Een luxe die de gewone burger maar zelden heeft (en daarbij rekent op de verkozenen van dienst). Wanneer men dat recht vervolgens toepast, dan wik en weeg je de woorden, totdat er een zorgvuldige tussenkomst uit voortkomt. Wanneer tussenkomsten achteraf ‘verkeerd’ zouden geïnterpreteerd worden, dan heb je ze niet goed gebracht. De uitleg nadien is altijd minder relevant en valt negen keren van de tien tussen de plooien. De oorspronkelijke boodschap blijft dus hangen en dat is in dit geval: Jip en Janneke moeten uit de bibliotheek want ze verkondigen een stereotiep beeld van de samenleving. Punt. Bovendien herhaalt ze dat in het artikel op RTL Utrecht door te stellen dat het niet meer van deze tijd is. Niet “tijdloos“, dus verwijderbaar.

Julie D’Hondt

Maar nu werd de vrije meningsuiting misbruikt om iedereen maar voor rotte vis uit te maken en doen waar-ie zin in heeft. Ik heb daar persoonlijk heel veel last van.

Laten we ook benadrukken dat zij, wat mij betreft, alle recht heeft om die mening te uiten. Niemand zal haar dat recht willen ontnemen, zelfs niet in BLM- en KOZP-tijden, waarbij het eenheidsdenken als maatstaf gepropageerd wordt. Maar wanneer zij dat recht uitoefent, nota bene vanuit haar mandaat als Provinciaal Statenlid, dan moet ze tegen kritiek kunnen. En zeker wanneer zij diegene is, die vanuit een soort van misbegrip of haat tegenover de gangbare maatschappelijke realiteit, ageert tegen het klassieke man-vrouwbeeld en onomwonden stelt dat zoiets niet meer van deze tijd is. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking is het daar immers tot nader order niet mee eens. En die overgrote meerderheid laat het dan ook niet na om zijn of haar gedacht daarover te uiten. (Ook heel wat andere PvdA-ers trouwens, je moet de Tweets er maar eens aandachtig op nalezen.)

Vergeet daarbij ook niet dat de Nederlanders al jaren zijn moegetergd door de Zwarte Piet-haters. De media en linkse partijen én sommige overheden spelen het agressieve spel van de Kick Out Zwarte Piet-terroristen vrolijk mee, propageren mee de haat tegen de eigenheid van de prachtige Nederlandse cultuur en geschiedenis, en wanneer dan een Utrechts Provinciaal Statenlid vanuit het niets afkomt met de uitspraak dat “Jip en Janneke niet meer van deze tijd zijn“, dan is het minste dat je kan verwachten een storm van kritiek op die uitspraak. Nogmaals, ze mag die uitspraak doen, want vrije meningsuiting, maar verdraag dan sportief alle kritiek aan uw adres. Zo niet, stop dan per direct met politiek, want ook anderen hebben een mening en die zal en kan niet altijd die van jezelf zijn.

Julie D’Hondt

Ik heb m’n telefoon snel uitgezet, maar het was allemaal heel naar. Ik heb het dus ook wel echt als bedreigend ervaren.

Het Provinciaal Statenlid gaf in de media aan dat mensen begonnen te bellen op haar privénummer. Dat gaan we niet proberen weg te zetten als een leugen, want er zullen effectief wel mensen zijn die zoiets in hun hoofd halen. Maar och arme, och heere! Ze ervoer dat als “bedreigend“. Als onbekende politica (in 2016 verkozen) kan ik me inderdaad voorstellen dat zij dat zo ervaart. Ik zeg er bewust niet bij ‘vrouwelijk’ politica, want dat zou in haar geval het debat weer kunnen afleiden naar haar atypische maatschappijbeeld en dat willen we voorkomen in dit geval.

Maar laten we het over ‘bedreigingen’ hebben en ‘daden’ ten gevolge van bedreigingen. Want vele linkse politiekers zeggen nogal snel dat ze bedreigd werden, terwijl het in de meeste gevallen louter om het verkondigen van een andere mening ging dan de hunne. Links heeft het monopolie op het niet kunnen verdragen, plaatsen en verwerken van andere meningen. En daarmee belanden we ongewild bij het feit dat linkse deugmensen en SJW’ers het in heel wat gevallen niet bij vocale ‘bedreigingen’ houden, maar nogal snel overgaan tot daden. Dodelijke en levensbedreigende daden.

Denk hierbij aan Pim Fortuyn, die na ‘bedreigingen’ aan zijn adres de dood vond, aan Theo Van Goh, die na ‘bedreigingen’ omwille van zijn mening de dood vond, aan de Somalisch-Nederlandse Ayaan Hirsi Ali die moest onderduiken na ‘bedreigingen’, aan Geert Wilders die al jaren op geheime adressen woont na ‘bedreigingen’, aan de Rotterdamse leraar die moest onderduiken na ‘bedreigingen’ toen hij het aandurfde een Mohamedcartoon te tonen en ga zo maar door. Dus, beste mevrouw D’Hondt, spreek me niet van ‘bedreigingen’ wanneer iemand zijn mening uit tegenover uw haatspraak om Jip en Janneke, een mooie, ook in Vlaanderen veel gelezen, Nederlandse erfenis, in de ban te willen slaan.

Politiek bedrijven is geven en nemen. Je kan niet altijd winnen. Laat dat een les zijn.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “PvdA (NL) wil Jip en Janneke in de ban? Nederlanders reageren massaal en boos”

  1. De PvdA schaart zich hiermee onherroepelijk in het rijtje onverdraagzame Nederlanders die zwarte piet en Sint haten, vuurwerkhaters, horecahaters en vele andere soorten gezelligheid die hier in Nederland normaal zijn maar nu niet meer aan ons gegund zijn..

  2. Ik vraag mij af of deze nonsens als afleiding is bedoeld. Zodat de aandacht betreffende echt belangrijke zaken zoals de coronamaatregelen en het uithollen van de economie wordt opgevuld met flauwekul uitspraken over boeken.
    De uitleenfrequentie van een boek bepaalt automatisch of het op de schap blijft in de bibliotheek. Het is gewoon een kwestie van de VRAAG!
    Alle Nederlandse boeken horen bij onze cultuur en elke periode heeft zijn eigen tijdsgeest.
    Één ieder is vrij een boek te kiezen in de bibliotheek, niemand wordt een specifiek boek opgedrongen.

Trending

%d bloggers liken dit: