Mechelaars zijn altijd al vrolijke mensen geweest, en spot en zelfspot hebben er altijd al hun plek gehad, getuige de bijnaam ‘de maneblussers’.  Nadat de linksliberale nazi’s Somers&Vandersmissen Mechelen gisteren een dag tot een dictatuur uitriepen, zogezegd om de invasie van horden woeste extreemrechtsen te verhinderen, lachen de Mechelaars de twee clowns dan ook luid uit.  Een schitterende versie daarvan verscheen op de pagina ‘Ge zijt van Mechelen als ge…’:
‘Het was den 13den (!) september van het vermaledijde jaar 2020 dat den Slag om Mechelen plaatsvond.
Het geheime stedelijke veiligheidseskadron van het blauwe leger, gelegen in de Befferstraat naast cafe den Bekenden Rukker, was te weten gekomen, via enkele goed ingelichte intelligente politionele postduiven van den burgervader, dat het leger van den Flamingant in groten getale, en gewapend met den Goedendag, de Heerlijkheid zou komen bevuilen met vlaggen en echte scheldwoorden.
Maar dat, besten lezer, was buiten de ridders van de blauwgroene burcht gerekend! Van bij het ochtendkrieken werden de ophaalbruggen van de Mechelse stede opgehaald, de paarden opgesteld aan de openbare vervoeren, de Friese ruiters uit de magazijnen vanuit den Wetstraat overgehaald, en de fier wiekende ijzeren vogels cirkelden den helen namiddag in de Mechelse lucht, om het zwartgele schuimbekkende voetvolk op te spooren. De federale overvalwagens waren verdekt opgesteld onder de stationsbrug, Het kanon was gevuld met groenblauw water om het vuilbekkende addergebroed niet alleen den mond te snoeren, maar tevensch omver te blazen. Deze keer zou er geen Maan geblust worden, maar het Schorriemorrie van Vlaanderen zou voor altijd zwijgen.
De uuren verliepen echter van dezen schoonen dag, de straaten bleven verlaten , en de volgeloopen terrassen van de herbergen verbaasden zich ieder uur meer over dezen toch wel bijzonderen beveiliging van den Open Monumentendag. Het hoongelach begon luider en luider te klinken tot in het kabinet van den vloekenden burgervader, die weer veel te veel gouden dukaten uit de schatkist verkwanseld had. Toen het in den namiddag begon door te dringen dat het leger van de dorstige Flaminganten in zijn cafés was gebleven, was het kwaad geschied. De paarden van het blauwe leger hadden de straaten van de Heerlijkheid herschapen in een mestparadijs waar mening Waalse champignonkweker jaloers op zou geworden zijn.
Den stank van de mobiele brigade was niet te harden, zodat het federale kanon alsnog kon worden ingezet om de straten in hun properste staat ooit achter te laten. En zo eindigde wat de geschiedenis inging als Den slag zonder stoot, den Slag waar de Mechelaars voor altijd hun geuzennaam aan overhielden: de Blauwe Kakkers. #MECHELEN

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Mechelaars lachen Somers&Co uit met ‘den Slag om Mechelen’”

  1. Het geval Somers noemt zich liberaal: vrijheid van spreken, vrijheid van handelen, vrijheid van vergaderen, vrijheid van denken, vrijheid van mening, vrijheid van vreedzaam actie voeren. Waar was die vrijheid zondag in Mechelen ? Opgesloten in de Dossinkazerne.

  2. Prachtig artikel.
    Zondag was een Vivaldi-concert met vele valse noten!

  3. allochtonofiel Zomers’ Bartje, incarnatie der politieke onbenulligheid, Meccalen-aan-de-Dijle

    Stoute “fascisten, nazi’s, discriminerende racisten” ga maar bij mijn bompa zaliger Lode staan, die had ook kramp in zijn permanent in erectie staande Rechtse arm. Trouwens, we zullen Iin 2024 nog wel uitvinden wie het in voorbereiding zijnde asiel centrum te Grote Spouwen (nomen est omen) Limburg in brand gestoken heeft. Dan zullen we daartoe eindelijk tijd vinden, terwijl wij amechtig onder de kiesdrempel zullen liggen hijgen….;

Trending

%d