Dietse Bazuin is een project in de vorm van een digitaal tijdschrift ter bevordering van Vlaams en Nederlands erfgoed vanuit een nationalistisch perspectief. Als rechts moeten wij niet alleen in de aanval gaan en zeggen waar wij tegen zijn, maar tevens uitleggen waar wij voor staan. Nationalisme moet juist een positieve boodschap uitdragen over wat wij willen verdedigen en daarom is kennis over ons erfgoed een belangrijk onderwerp om te belichten. Dat is de kern van de Dietse Bazuin.

In deze tweede editie van Dietse Bazuin gaan wij verder met de kunst, geschiedenis en cultuur van Dietsland en behandelen daarnaast onderwerpen als milieu en economie. Al te vaak vallen wij de gevestigde orde aan op haar beleid, zonder alternatieven te bieden. Het is juist door alternatieven te bieden dat de rechterflank aan kredietwaardigheid wint. Daarom heeft deze bundel 4 artikelen gewijd aan economie en milieu, die een begin leggen van de schets voor een integrale nationalistische visie op deze onderwerpen. Om de kern te schetsen: economie hoort het volk te dienen en onze verhouding met de natuur hoort behoudend te zijn.

Deze editie heeft ook een kop gewijd aan poëzie, met 3 artikelen. Een herplaatsing van Vondels instructies aan ‘Nederduitschen’ dichters (de naam voor de Nederlandse taal destijds), een introductie van de geschiedenis van Nederlandstalige poëzie en een origineel gedicht ter inspiratie. Poëzie is een oudere vorm dan proza en is in de moderne tijd een vrijwel verloren kunst. Goede dichtkunst is een ode aan de taal, en taal is een van de belangrijkste dingen om te behouden voor de eigen identiteit.

Het thema van deze editie is de Zwaan, een dier verweven met de Lage Landen en haar mythes.

Dietse Bazuin heeft ook een Youtube-kanaal dat korte informatieve video’s met op data gebaseerde analyses van eigentijdse kwesties presenteert.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “2e Dietse Bazuin – Zwaneneditie”

  1. Spijtig dat ik tijd verlies in de zoektocht naar een Web stek waar ik de afleveringen kan vinden of een mogelijkheid om .pdf op te laden. Zo is het te vluchtig.

    1. U kunt het integraal lezen in de ’embedded’ pagina, de ingesloten pagina, of als u op de pijl bovenaan in de embed klikt krijgt u een pagina van ‘Google Drive’ waar u de PDF kunt downloaden. En anders deze link:

      https://drive.google.com/file/d/1TqZqro1f2s8-HA_lOCVap7KKKsjbuk7k/view?usp=sharing

Trending

%d