Ook mijn bloedeigen stad Sint-Niklaas laat zich, lees ik in de pers, vlijtig op de wereldwijde antiracismegolven meedrijven. Aangedaan door de smart om het heengaan van de veelvuldig voor criminele feiten veroordeelde Sint-George Floyd, lijkt nu ook de stad van die andere Sint van plan de beeltenis van misdadiger Leopold II uit het stadhuis te weren en hem voor eens en voor altijd te ‘ontstraten’ in deze voorbeeldige rapenstad. Voor ik ter zake kom, wil ik klaar en duidelijk stellen dat ik beslist geen supporter ben van Leopold II en net zo min van het hele zootje dat hem in Laken is opgevolgd tot en met Philippe de Eerste en hopelijk de Laatste. Reeds bij de ‘blijde’ intredes van Bwana Kitoko Boudewijn, stond ik met volle goesting tussen de luidruchtige tegenbetogers en ook toen Philippe en gade Pepsodent in Antwerpen blij ingetreden kwamen, bevond ik mij Vlaamsbewust aan de ‘verkeerde kant van de geschiedenis’.

Als overtuigde republikein heb ik om het even welke royale dynastie altijd beschouwd als een wat verroest overblijfsel uit de middeleeuwen. Dat geschreven zijnde, wil ik ten tweede duidelijk stellen dat geschiedkundige feiten niet ongedaan gemaakt kunnen worden door betrokken acteurs met groene of rode of zwarte verf vol te kliederen of in het water te kieperen. Een bevriende arts die in ‘onze Congo’ met zijn medische kennis en praktijkervaring in niet zelden onvoorstelbaar primitieve omstandigheden, met vaak heel primitieve middelen in dienst van de plaatselijke bevolking heeft gestaan, had zo zijn hoogst persoonlijke bedenkingen bij alle gruwelverhalen over ‘handenhakker’ Leopold. Afgezien van het feit dat de koning nooit in ‘zijn’ Congo geweest is, als hij gedoogd zou hebben dat zijn werkvolk, zijn slaven, de handen werden afgehakt, met wélke handen moesten die dan nog zijn rubber en ivoor tevoorschijn halen? Zo maar een praktische overweging van iemand die in de praktijk van alledag heeft gestaan. Een stem als die van hem klinkt natuurlijk verloren in de bezeten moerlemei van de Floyd-hysterie waarin iederéén voor racist wordt uitgescholden die niet zwart op wit kan BEWIJZEN dat hij het niét is. Maar opgepast en niet gelachen, want als iemand zich van het odium van racisme kan witwassen, is voor hem/haar nog niet alle politiek-correct gevaar geweken. Was hij geen racist, wie weet was hij geen – o gruwel! – fascist of (neo)nazi?

Zie maar wat met frontpriester Cyriel Verschaeve is, gebeurd in die Limburgse modelgemeente Lanaken. Was het niet politicus Theo Lefèvre die in de jaren ’50, aan de hand van de Franse filosoof Pascal, graag filosofeerde over ‘exalterende tijden’? En zeggen dat wij toen nog met de beste bedoelingen chocola smulden om zilverpapier te kunnen sparen voor de negerkes en lotjes kochten van de Koloniale Kl…, pardon, Loterij. Mogen wij vandaag, in deze exalterende maar door en door racistische tijden, nog de vraag stellen wat de negerkes met ons zilverpapier gedaan hebben? Neen, dat mag niet. In Amerika mag vandaag een neger wel ter aarde besteld worden in een gouden kist, maar zo’n vraag over zilverpapier is paternalistisch en dus ipso facto racistisch. En weg met Leopold Twee !

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Leopold II, weg met die kadee”

 1. Goed artikel. Als je wil weten hoe de sprookjesverhalen over Leopold II begonnen moet je teruggaan naar het Engelse document ‘het Casement Report’. Roger Casement, was een zeer dubieus figuur (tevens homosexueel) die dit document schreef op een moment dat de relatie tussen Engeland en België zeer slecht was. Tussen 1890-1896 had Engeland een reeks diplomatieke tegenslagen, waaronder de opheffing van het Congo-verdrag met België.
  Casement werd in 1895 schuldig bevonden aan de verkoop van wapens, buskruit en ontstekers aan de vijand van de Belgen, nl. Afro-Arabische vijanden van de Vrijstaat Congo. Hij werd hiervoor opgehangen.
  Het is van deze volstrekt onbetrouwbare bron dat de mythe van het handen afhakken is ontstaan. Er is geen enkel Belgisch document dat aantoont dat België ooit heeft opgedragen tot het afhakken van handen noch tot moorden.

  Anti Apartheid activisten zoals Adam Hochschild hebben deze legendes natuurlijk klakkeloos overgenomen en uitgebuit. Alles was natuurlijk goed om de kolonies te demoniseren. Een bewijs geven was helemaal niet nodig. Leopold II was volgens Hochschild zogezegd verantwoordelijk voor 10 miljoen doden in de Congo regio. Absurd natuurlijk. Volgens verscheidene bevolkingsramingen leefden er slecht ongeveer 7-10 miljoen zwarten in de Congo vrijstaat die onder controle was van Leopold II.
  Ook waren er in totaal naar schatting slechts 50,000 soldaten van Force Publique (privé leger van Leopold II) aanwezig gedurende zijn héle Congo bewind. In één jaar waren er soms slecht 10,000 soldaten aanwezig in de Congo vrijstaat.
  Er was ook een TEKORT aan werkvolk om rubber en ivoor tevoorschijn te halen. Het afhakken van handen of moorden is dus een mythe en een legende die ervoor heeft gezorgd dat generaties Belgen een schuldgevoel hebben gekregen over hun verleden. Dat was echter de bedoeling, een schuldgevoel creëren zorgt voor een verzwakte identiteit en een schaamtegevoel over de koloniale achtergrond. Zelf voel ik me uiteraard Vlaming. maar dat wil niet zeggen dat men zomaar jarenlang leugens mag verspreiden over de geschiedenis van België en mijn volk een onterecht schuldgevoel mag geven.

  https://www.bitchute.com/video/Mbj5iDff0a9A/

  1. Jozef VAN NIEUWENHUYZE

   Ik vind de persoon die zich “hunter” noemt langs om grappiger. Ik vraag me af uit welke bron van alternatieve feiten hij deze keer zijn kennis (?) heeft geput. De bewering dat “Casement in 1895 schuldig werd bevonden aan de verkoop van wapens, buskruit en ontstekers aan de vijand van de Belgen”, en “dat hij daarvoor werd opgehangen”, is, om het zeer beleefd te zeggen, gewoon niet waar.

   Roger Casement was van 1895 tot 1913 Brits consulair ambtenaar. In 1911 werd hij door koning George V zelfs nog geadeld.

   Op 21 april 1916 werd hij na een terugkeer uit Duitsland gearresteerd, beschuldigd van onder meer hoogverraad (Hij had oorlogvoerend Duitsland om steun gevraagd voor de Ierse opstand tegen Engeland.) En daarvoor werd hij op 3 augustus 1916 opgehangen, zoals 15 andere leiders van de Ierse Paasopstand.

   Voor “De Redactie” mij weer verwijt dat ik zoals gewoonlijk een detail uitkies om kritiek te geven op het geheel: (1.) het lijkt me inderdaad volkomen onmogelijk dat Leopold II verantwoordelijk was voor de dood van 10.000.000 inwoners van zijn Vrijstaat tussen 1885 en 1908.

   (2.) Het afhakken van handen en moorden is geen mythe en geen legende.

   (3.) Ik geloof er geen fluit van dat gebeurtenissen in Congo – Vrijstaat, of wat erover werd verteld, “generaties Belgen een schuldgevoel hebben gekregen over hun verleden”. Ik ken alvast niemand die door de misdaden van Leopold II rondloopt met een schuldgevoel.

 2. Inmiddels gepensioneerde ex-kleuter

  Destijds in de kleuterschool bij zuster Magdalena spaarden wij zilverpapier voor de negerkes en
  dan kwam eens per jaar een missionaris van Scheut uitleggen dat de blanken aan de negers hospitalen en ziekenzorg, weginfrastructuur ,stenen gebouwen etc gaven• Nu worden ex-kolonisten door Oikofobie-adepten “racistische uitbuiters” gewaand. Terwijl het anti-blank racistisch geweld van 1960 ten prooi valt aan politiek-correct ontaarde censuur !

Trending

%d bloggers liken dit: