Het niveau van huiselijke geweld is in een aantal EU-landen met een derde toegenomen na de invoering van isolatiemaatregelen in verband met het coronavirus, volgens een bericht van een van de comités van het Europees Parlement. Veel vrouwen in Nederland die geweld ervaren als gevolg van de isolatiemaatregelen, worden gedwongen om lange tijd thuis te blijven bij hun dader, terwijl de mogelijkheden om hulp te vragen beperkter zijn geworden.

Deze tijd is vooral gevaarlijk voor vrouwen. We worden allemaal geconfronteerd met ernstige psychologische uitdagingen als gevolg van isolatie, maar vrouwen, en vaak kinderen die in onveilige omstandigheden verkeren, kampen met bijzonder zware stress. De autoriteiten hebben besloten mensen te adviseren thuis op afstand te werken, hun mobiliteit te beperken, waardoor we meestal gedwongen zijn om thuis te zitten.

Momenteel telt Nederland ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht.

Het Kabinet moet zorgen voor de nodige plaatsen in opvangcentra waar de slachtoffers hun toevlucht kunnen zoeken, een coördinatiecentrum voor snelle reactie voor klachten over geweld oprichten en andere dringende maatregelen nemen.

Helaas hebben de autoriteiten weinig oog voor de ernst van het probleem. En we kunnen van hen geen adequate reactie verwachten, daarvoor zijn er in het land geen instrumenten, noch wetgevend noch organisatorisch. Er zijn maar weinig centra voor slachtoffers van huiselijk geweld in het land, en niet in alle steden en met een zeer lage plaatsingsmogelijkheden.

Wanneer mensen met een ongezonde relatie gedwongen worden om lange tijd samen in een besloten ruimte te blijven, leidt dit niet tot iets goeds.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Zorgelijke stijging huiselijk geweld tijdens afsluiting door coronavirus”

 1. Sigmund Freud, Wien

  Mijn concept “der Penisneid” lijkt aan de basis van dergelijk feministisch offensief te liggen en “de Nieuwe Man” lijkt gedwee over zich heen te laten lopen uit politiek-correcte onderdanigheid.

 2. Als het Repressieapparaat het opportuun vindt om heetgebakerd en gewelddadig mansvolk samen met constant zeurend en zagend vrouwvolk een lockdown “dwangbuis” aan te gespen bij constant verblijf op een beperkte ruimte, dreigt een magische alchemische atmosferische “gifwolk”

 3. Verschrikkelijk om te horen dat de autoriteiten weinig oog hebben voor de ernst van het probleem… En dat terwijl nu misschien voor vele slachtoffers juist de druppel valt omdat ze nergens anders meer heen kunnen waardoor ze een hulpkreet zullen uiten… Hopelijk ziet de overheid dit snel in en doen ze alsnog meer moeite

  1. Regeren is vooruitdenken.
   Heden ten dagen heet het verwoesten.
   Dank dank regeringen relaties huwelijken en economieën naar de Kloten.
   GEWELDIG RUTTE (( STAATSMAN. RAVAGEMAN)).

Trending

%d