De Grijper Oorlog en Ongehoord Nederland

De meest significante ontwikkeling in de Verenigde Staten van Amerika van de laatste paar maanden, en in feite van het laatste jaar, in rechts activisme was de “Groyper War”. Vrij vertaald naar het Nederlands als Grijper Oorlog. Dit was een conflict op Amerikaanse universiteitscampussen tussen anti-immigratie nationalisten en de liberale vleugel van de Republikeinse partij, met name belichaamd door Charlie Kirk en zijn Turning Point USA (TPUSA), Ben Shapiro van Daily Wire en Dan Crenshaw een senator uit Texas.

Deze mensen hadden een grootschalige tour langs Amerikaanse universiteiten georganiseerd om daar de Republikeinse waarden van vrije markten, individuele vrijheden (inclusief homoseksueel huwelijk en transgender operaties), lage belastingen en legale migratie te bepleiten. Normaliter worden conservatieve evenementen op Amerikaanse universiteiten verstoord door linkse activisten zoals Antifa. Dit was met name in 2016 en 2017 het geval. Maar nu Donald Trump verkozen is en de Republikeinse partij flink opgeschoven is in haar standpunten over homoseksualiteit, transgenders en immigratie, neemt links de moeite niet meer.

Nicholas J. Fuentes

In plaats daarvan kwam er een tegenreactie vanuit de rechterzijde van de Republikeinen, met name conservatieve katholieken met als boegbeeld Nicholas J. Fuentes, een 21-jarige youtuber en voltijds politiek activist. Deze “Grijpers” trokken massaal naar het vragenkwartiertje van de evenementen en stelden kritische vragen aan Kirk, Shapiro, Crenshaw en de anderen. De belangrijkste thema’s waren:

-Waarom pleit men voor massale legale immigratie? Immigratie, legaal en illegaal, is tegen de belangen van de Amerikaanse arbeider en de middenklasse. Het drukt de lonen, zet druk op de woningmarkt en op het verzorgingsstelsel.

-Waarom pleit men voor homohuwelijk en de vrijheid om een operatie te ondergaan om van sekse te veranderen? Dit zijn geen conservatieve posities. De Republikeinen zijn christelijk en Amerika is een natie onder God. De Bijbel veroordeelt zulke zaken. Daarbuiten is het precies dezelfde positie die de progressieven innemen. Wat heeft men aan een partij die sociaal exact hetzelfde is als links, alleen met lagere belastingen?

-Waarom is men onvoorwaardelijk voor financiële en militaire steun aan Israël? Wat doet Israël om dat te verdienen? Amerika is niet gebaat betrokken te worden bij de oorlogen van Israël (Irak, Syrië, mogelijk met Iran), en dat land ontvangt evenveel steun van de VS als alle landen in Zuid-Amerika bij elkaar.

Veel standaard rechtse argumenten kwamen voorbij. Immigranten stemmen links en worden geïmporteerd als stemblok tegen de autochtone meerderheid; immigratie dient vooral het grootkapitaal zodat zij lonen niet hoven te verhogen; rechts weigert een culturele strijd aan te gaan; conservatieven hebben al 70 jaar niets geconserveerd. Voor ons al bekende thema’s in het politieke discours, in de VSA was dit vrij nieuw.

Deze jonge mannen gebruikten een pad als symbool, een variatie op de kikker Pepe bekend van de alt-right. De Grijper Oorlog staat momenteel op een laag pitje, gezien de periode van evenementen op universiteiten afgesloten is, maar ik vermoed dat dit een eerste fase is in een langer conflict. Het moet nog blijken, maar ik denk dat dit fenomeen standaard wordt bij Republikeinse evenementen. Het is bekend dat overal in het Westen stemmers rechtser zijn dan hun politieke vertegenwoordigers. Dus er is veel ruimte voor activisme van onderop, zeker naarmate de zogenaamd rechtse conservatieven steeds verder naar links opschuiven.

Ongehoord Nederland

Dan was er eind november nog de aankondiging van een nieuwe omroep, Ongehoord Nederland (ON). Een aantal liberalen en semi-conservatieven op gevorderde leeftijd gaan een poging ondernemen om een populistisch tegengeluid te laten horen bij de staatsomroep. De 50.000 benodigde leden gaan ze denk ik wel halen. Er zijn zat ontevreden Nederlanders, na een week stond de teller al op 45.000 leden.

Moeten volksnationalisten en rechtse conservatieven hen ook steunen? Ondanks dat ik sterke reservaties heb bij hun (liberale) inhoud en vormgeving, denk ik van wel. Het is een stap in de juiste richting, verruimt het debat ietwat en men kan wellicht al iets leren uit de gedragingen van hun vijanden. Pogingen werden van meet af aan ondernomen om ON te saboteren, door uitspraken van oprichters zo fout mogelijk uit te leggen, door steun uit volks-nationale hoek erbij te betrekken en daarnaast het gebruikelijke demoniserende discours vanuit de gevestigde media. En als de gevestigde orde ergens zo tegen is ben ik geneigd het te steunen.

Gaat het daadwerkelijk iets veranderen? Nee. Dit zijn liberalen. Zij gaan binnen dezelfde lijntjes van mensenrechten, democratie, individuele rechten, feminisme en vrijheid kleuren. Er gaat geen revolutionair discours komen van een groep 60-plussers die hun leven lang onder het liberalisme geleefd hebben en er echte gelovers in zijn. Het zal ook voor mijn lezers en vrienden, nationalisten veelal onder de 30, absoluut inhoudelijk niet interessant zijn. Het enige dat het zal doen is het discours verbreden, opdat ook wij meer van onze posities het publieke debat in kunnen wurmen.

One comment

  1. Citaat Éordred: “In plaats daarvan kwam er een tegenreactie vanuit de rechterzijde van de Republikeinen, met name conservatieve katholieken met als boegbeeld Nicholas J. Fuentes, een 21-jarige youtuber en voltijds politiek activist.”

    Voor Katholieken is het schizofreen en hypocriet om “conservatief-liberalistisch” te zijn; het is hun plicht inherent aan de Religie om de Franse Revolutie te bestrijden en haar maatschappelijke gevolgen ongedaan te maken ter herstel van de theologisch-politieke orde die wij het Sociaal Koningschap van Christus noemen. De Katholieke leer van de Gelasiaanse Diarchie erkent twee machten op aarde: De geestelijke macht en de temporale macht, en die twee machten moeten in perfecte harmonie samenwerken onder het Aanschijn van de Ene Ware God, de Bron van de twee machten. Een Katholiek moet dus door en door contra-revolutionair zijn, biddend om en strevend naar de verplettering van de revolutie die met haar tentakels de politieke instituties in haar greep houdt. De verdediging van het blank ras, verder, behoort tot het Vierde Gebod, het eren van vader en moeder, dus ook van de voorafgegane voorouders die hun zuivere bloedlijnen als een erfenis doorgegeven hebben aan hun kinderen ter bewaring in hun zuiverheid. Het waardeloos civ-nat-discours heeft daar geen plaats in.

    “Conservatieven” conserveren voortdurend verouderde fasen van het maatschappelijk revolutionair proces terwijl de radicalen nieuwe fasen introduceren, waarna de “conservatieven” die nieuwere fasen uiteindelijk ook weer omarmen en conserveren; zo werkt de hegeliaanse poppenkast van de systeempolitiek.

Comments are closed.