Samen met het Vlaams Belang vinden de inwoners van Jette – een gemeente van Brussel – de bouw van een mega-moskee in hun gemeente onaanvaardbaar. Volgens het Vlaams Belang is er voor moskeeën in onze westerse wereld geen plaats en zeker niet in de Jetse Esseghemstraat. ‘Die is daar zéker niet op haar plaats’ zegt de partij.

De mega-moskee bestaat naast twee gebedsruimtes ook uit sportzalen, vergaderlokalen, tien appartementen, een cafetaria en een feestzaal. De moskee heeft een capaciteit van bijna 5000 personen. Daarbij is de locatie op het Gewestelijk bestemmingsplan ingekleurd als ‘typisch woongebied’ en volgens het Vlaams Belang en de omwonenden niet geschikt als moskee.

Geen extra parkeergelegenheid

De partij protesteert verder tegen de groeiende verkeersstroom in hartje Jette. Voor het project wordt zelfs geen extra parkeermogelijkheid voorzien. Volgens tellingen zijn er minstens 300 extra parkeergelegenheden nodig. Op de plannen zoals die nu voorliggen is er van extra parkeergelegenheid niets terug te vinden. In de onmiddellijke omgeving van de geplande moskee bevindt zich ook een school. De extra verkeersdrukte brengt de veiligheid van de schoolkinderen in het gevaar.

Geluidsoverlast

En dan is er volgens de buren ook nog de toenemende geluidsoverlast. Volgens hen is het inplanten van een feestzaal met horeca in een druk woongebied ontoelaatbaar. Dat brengt naast extra verkeersdruk ook geluidsoverlast voor de omwonenden met zich mee.

Volgens Dominiek Lootens (Vlaams Belang): zou het ongehoord zijn om dit mega-project de nodige vergunningen te geven. Daarom zal Jettenaar en Brussels volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens (Vlaams Belang) samen met vele tientallen Jettenaren een bezwaarschrift indienen tegen deze Jetse mega-moskee.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: