90-jarige Jean-Marie Le Pen moet (opnieuw) voor de rechtbank verschijnen

De 17de kamer van de correctionele rechtbank in Parijs is ‘gespecialiseerd’ in opinie- en persdelicten, een muilkorfrechtbank zeg maar. Nationalisten, patriotten en identitairen zijn er vaste klanten. Een van die vaste, en bekendste, klanten is ongetwijfeld Jean-Marie Le Pen, de inmiddels 90-jarige erevoorzitter van het Front National. In zijn lange politieke loopbaan moest de Bretoense menhir zich al een dertigtal keren voor allerlei uitlatingen en stellingen verantwoorden.

Maar een man van 90 jaar – un nonagénaire zoals ze ginds zeggen – gunnen ze toch een rustig oude dag, denkt men dan. Niets van, op 17 september aanstaande mag hij in Parijs opnieuw de revue passeren. Hij werd gedagvaard voor een interview op RTL dat in ………2009 werd afgenomen.

Waarover gaat het?

Als reactie op de uitlatingen van Brice Hortefeux (LR), toenmalig minister onder Sarkozy, over migratie, verklaarde Jean-Marie Le Pen destijds het volgende: “Onder Sarkozy is de immigratie gestaag toegenomen, wat onze veiligheid niet ten goede komt. Bekijk de criminaliteitscijfers en men zal zien dat 90% van misdrijven door vreemdelingen gepleegd worden”. Iets dat iedereen natuurlijk weet, die dat een beetje volgt.

Natuurlijk,’ Il n’y a que la vérité qui blesse’ – de waarheid kwetst – en zo kwam het tot een vervolging.

Op 13 augustus – negen jaar na de ten laste gelegde feiten alsjeblieft – vond de onderzoekrechter het nodig JMLP te dagvaarden. De onderzoekmagistraat ziet in de uitspraken van de erevoorzitter, ‘discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan wegens een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming’.

Intussen kunnen we zien in welke situatie Frankrijk is terechtgekomen.

Meer dan 250 doden bij aanslagen in Parijs en Nice. Burgers, politiemensen, militairen, priesters en onschuldige jonge meisjes (Marseille) werden door Allah Akbar tierende psychopaten de keel overgesneden. Geen dag gaat voorbij of de ene of andere haatbaard trekt ergens wel zijn mes. Bij ons weten was en is daar geen enkele Europese dader bij betrokken. De bevolking dient dat allemaal lijdzaam te ondergaan. Want wie een kat een kat noemt, komt voor de rechtbank.

Zoals de Franse chansonnier Guy Béart ooit zong:

“Le premier qui dit la vérité, Il doit être exécuté”. (de eerste die de waarheid spreekt, wordt terechtgesteld)

2 comments

  1. Mijnheer Le Pen, je bent op de levensavond van je aardse bestaan en nog gelukkig in het bezit van een flinke dosis gezond verstand. Geef er een ferme lap op als je in de rechtbank verschijnt. Ik mag geloven dat je je laatste pijlen niet hebt verschoten !!

  2. Die hoerenloper van een Sarkosy is een fanatieke zionist, die de witte mens wil vernietigen door rassenmenging, hij is mede verantwoordelijk voor de rassenrellen waar we nu mee te kampen hebben! Jean Marie Le Pen zag het toen al aankomen, hij heeft gelijk gekregen, ik wens deze moedige patriot een rustige oude dag toe!

Comments are closed.