Campagne tegen genderideologie en vóór familiewaarden

De stichting Civitas Christiana voert op het moment een campagne tegen het opdringen van de genderideologie in Nederland. De organisatie verklaart de ideologie tot vijand van het traditionele gezin en nodigt mensen uit een steunverklaring te ondertekenen. Tevens is er een folder beschikbaar waarop de argumenten van de stichting nog eens zijn opgesomd. In een artikel elders op de webstek van hen, vat men de campagne in de slagzin ‘NEE tegen de genderideologie! JA tegen het traditionele gezin!’ samen.

Onder de genderideologie wordt het ontkennen van de natuur verstaan en het feit dat genderbepaling dus voorgegeven is en wordt dit voorgespiegeld als slechts een sociale constructie die men zelf kan bepalen. Civitas Christiana laat op haar webstek hierover het volgende weten;

De genderideologie beweert dat iemands geslacht alleen maar een sociale of culturele ‘constructie’ is.

Deze ideologie verwerpt:
• de natuurwet,
• de rede zelf,
• de christelijke leer over de mens en zijn seksualiteit,
• de opvatting dat het huwelijk iets is tussen één man en één vrouw.

Vanaf de jaren 90 is langzamerhand het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving in waarde afgenomen en wordt vandaag de dag gezien als een simpele overeenkomst met kinderen. Dit onder druk van de liberale ‘waarden’ en een agressieve homolobby. Het verdient dan ook zeker waardering dat er nog organisaties zijn die wensen op te komen voor het traditionele gezin.

2 comments

  1. Genderideologie is een vorm van satanisme. Hun idool Baphomet is half mannelijk, half vrouwelijk.
    Genderideologie komt voort uit het gnostische geloof dat de Demiurg/Christelijke God de kosmos geschapen heeft in dualiteiten en ons in deze dualiteit gevangen houdt.
    Om ons te verheffen uit die dualiteit moeten we volgens Satanisten deze dualiteiten met kracht verenigen, zodat een nieuwe werkelijkheid ontstaat en wij met transhumanisme de schepping kunnen ontstijgen.
    Voor meer info kijk, Dualism, the Illuminati Religion

  2. ” De Genderideologie wordt door heet Europa opgelegd door instellingen van de Europese instellingen van de EU en nationale overheden ” Uit al deze constructies kan men zonder enige kennis of hoog IQ waarnemen dat er in de EU en randdebielen heel weinig draagvlak te vinden is en enkel darmtoeristen en floezemies onze familiale waarden willen dumpen om HUN genotsgaten te homologeren. Familie zoals het hoort en wij kennen worden afgewezen en vernietigd. Je ziet welke randdebielen er in de EU en Politiek zitten , toch zielig dat men hiervoor papier wil vuil maken en bossen moet rooien en kostbare tijd wil verspelen.

Comments are closed.