Linkse onderzoeksrechters nemen gelden van Rassemblement National (ex-FN) in beslag.

In Frankrijk bestaat zoiets als een syndicaat van linkse (en extreemlinkse) magistraten. Dat clubje, ‘Le Syndicat de la magistrature’ (afgekort SM, sic), werd opgericht in de nasleep van mei 1968. De stichters van het syndicaat, Daniel Lecrubier et Pierre Lyon-Caen, beschreven zichzelf als ‘judéo-christiano-marxiste’. Velen onder hen hebben dezelfde ‘oorsprong’ en zijn tevens lid van één of ander vrijmetselaarsloge. Vaak betogen ze mee met hun vrienden van de Liga voor de Mensenrechten, SOS-Racisme, de Mrax, de Mrap, de syndicaten CGT en CDFT, de FSU en tutti quanti.

Een zekere Clémant Schouler, prominent lid van de club en substituut in Versailles, gaf in 2001 een boek uit met de titel: ‘Vos papiers! Que faire face à la police’? (‘Uw papieren! Hoe zich opstellen bij een politiecontrole?’). Het boek – op de kaft werd een politieagent als een varken afgebeeld – was een zogenaamde aanklacht tegen ‘ongeoorloofde en arbitraire’ politiecontroles. Daarop dienden een honderdtal politiemensen klacht in tegen de auteur van die vernederende schrijfsels (zie ook React februari 2017).

Gisteren besliste een prominent lid van dat ‘syndicaat’, een Parijse onderzoeksrechter, samen met een compagnon de route, bezwarend beslag te leggen op de inkomsten van het RN van Marine Le Pen. Hoe ziek moet een land wel zijn om de grootste oppositiepartij op zo’n manier trachten het zwijgen op te leggen?

Waar gaat het over? Met de geldende partijfinanciering trekt het RN jaarlijks 4,5 miljoen euro van de Franse staat. Deze bedragen worden voornamelijk bepaald door het aantal kiezers. De sommen die de partijen ontvangen zijn noodzakelijk voor de goede werking (steun van bedrijven is verboden). Met 6 maanden vertraging – alles is goed om een tegenstrever te nekken – zou de partij vandaag een voorschot van 2 miljoen euro (werkjaar 2018) ontvangen, broodnodig om de huur van de zetel en de salarissen te betalen.

Maar de twee gauchistische magistraten beslisten anders en lieten beslag leggen op de tegoeden. Ze beschuldigen het RN ervan om medewerkers die door de EU vergoed worden, elders te hebben laten werken. Dat gebeurt sinds jaren, bij alle partijen. Maar deze worden uiteraard ongemoeid gelaten.

Het dossier tegen het RN is een leeg dossier dat al drie jaar aansleept en zich nog steeds in een fase van onderzoek bevindt. Er werden nog geen vonnissen of arresten geveld. Bovendien werd de zaak aanhangig gemaakt door OLAF, de politieke politie van Juncker en C°.

Beroep tegen de beslissing van de Parijse onderzoeksrechters is mogelijk en zal ook gebeuren. Dit beroep is echter niet opschortend. Het kan dus jaren duren vooraleer deze bedragen worden vrijgegeven.

Indien er niet snel een oplossing wordt gevonden, dreigt de partij de boeken te moeten sluiten. Een natte droom voor het failliete regime van Zonnekoning Macron. De partij opende een solidariteitspagina: alertedemocratie.fr

One comment

  1. Hoe ziek kan een land zijn, blijkbaar zijn alle EU landen ziek in hetzelfde bedje. De dokters zijn gewoon Dictatoriale Extreem Linkse kornuiten die niet dulden dat de waarheid aan het licht komt. Wij moeten uiteraard niet ver gaan om op ziekenbezoek te gaan hier in het samenraapsel wat men België noemt zijn alle ziekenhuizen volzet. Grotendeels door eigen politiekers ( als men dat nog Politiekers kan noemen ) en de EU dictators. De medicatie tegen al deze ziekelijken die eenzelfde Virus hebben opgelopen is wel heel simpel. Geef hen met rattenvergift te voederen of nog simpeler maar daar zal veel tegenwerking voor zijn is doodgewoon een snelle oorlog die eigenlijk niet ver meer af is als men de huidige situatie bekijkt in alle landen. Macron heeft zware oog problemen hij ziet zelfs niet dat zijn land stelselmatig verder word afgebroken door zijn vrienden, Merkel word zo vet dat haar oogkleppen niet meer bewegen en steeds roep ” Ich Brauch Das ” en sleept Deutsland verder mee in het moeras, Nederland houd nog enkel van Trutten en Hoeren zelfde ziekte, Denemarken ontpopt zich als een dweilmaatschappij waar nog enkel kuiswijven rond lopen, Engeland begint al zo hard te krabben van de luizenbeten die ze hebben binnen gelaten eveneens de ondergang van een mooi land, En Belgie, gelukkig bestaat het UZ Gent waar de K13 is gevestigd maar veel te klein om de Psychische gestoorden uit de Wetstraat in op te vangen gesloten opvang. Dus beste Vlamingen en Nederlanders er zal maar weinig overblijven om de schrijnende toestand te overwinnen.

Comments are closed.