Protest in Brussel voor vrijlating Tommy Robinson/ Protest in Brussels for the release of Tommy Robinson

NL – Gisterenavond hebben in Brussel zo’n 60 mensen deelgenomen aan een verrassingsactie voor de Britse Ambassade in Brussel, om de vrijlating van politiek gevangene Tommy Robinson te eisen.  De actie was georganiseerd door de vaderlandslievende beweging ‘Voorpost’.  Onder het liberaal-democratische regime waaronder West-Europa zucht wordt niet alleen Tommy opgesloten, maar is in Brussel ook elke vaderlandslievende actie verboden; de actievoeders werden dan ook door de politie meteen bedreigd met zware boetes.  Omdat ze echter verrast waren, konden ze niet optreden.  Het protest werd luid en duidelijk gehoord in de Europese wijk!  TOMMY VRIJ!

ENG – Yesterdag evening, some 60 patriots took part in a surprise protest in front of the British Embassy in Brussels, to demand the release of political prisoner Tommy Robinson.  The protest was organised by the Flemish patriot movement ‘Voorpost’.  Under the liberal-democratic regime that is oppressing Western Europe, every patriot protest in Brussels is banned;  the participants were therefor immediately threatened with fines.  But as the police was surprised, they couldn’t interfere.  So the protest was heard loud and clear in the European quarter of the city!  FREE TOMMY!