De stoelendans over de baantjes tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komt stilletjes op gang. Het is het sluitstuk voor de nieuwe regering Rutte 3. Er wordt zelfs gesproken van een nieuw ministerie Landbouw en Voedsel, specifiek om zich meer bezig te houden met het lot van de boeren en tuinders. Over de stijgende zorgkosten en de moeizame onderhandelingen over de arbeidersmarkt wordt nog druk gesproken. Evenwel vermoedt iedereen dat begin oktober een nieuwe regering aantreedt en zou bestaan uit 16 ministers, 3 meer dan in de huidige regering.

Met enige waarschijnlijkheid komt er een nieuwe minister van Landbouw en Voedsel, met een budget maar zonder departement. Het is een wens van met name het CDA om zo de land- en tuinbouwsector beter te kunnen ondersteunen. Ook moet een dergelijke minister een ambassadeur zijn voor de land- en tuinbouw in het buitenland. De sector staat onder druk met name vanwege de EU-sancties tegen Rusland, dat altijd een goede klant van Nederland was.

Andere ministersposten waar bij de onderhandelingen serieus over wordt gesproken zijn een minister van Klimaatzaken en Milieu en een minister voor Immigratie en Integratie. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie staat juist ter discussie omdat het groot zou zijn geworden sinds politie, vreemdelingenzaken, crisisbestrijding en de brandweer erbij kwamen onder Rutte. D66 wil het ministerie opsplitsen en op twee pijlers te laten leunen. Eén van veiligheid en één van justitie.

Het onderwerp waarover het meeste discussie is betreft de zorg en de kosten hiervan. Het eigen risico gaat weer omhoog onder de nieuwe regering. Het verplichte eigen risico van 385 euro per jaar in de zorg zal 400 euro bereiken. Tijdens de verkiezingscampagne was verlaging van het eigen risico een belangrijk punt, omdat de hoge zorgkosten voor veel Nederlanders een probleem zijn. De partijen hopen dat die stijging toch kan worden afgestopt, door afspraken met de zorgwereld over kostenbesparingen.

Men zit nog wel in de maag met een ontbrekend arbeidsmarktplan. De vakbonden zijn er niet uitgekomen met de werkgevers tijdens het overleg over hervormingen in de arbeidsmarkt. Ze werden het, na ruim een jaar overleggen, niet eens over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht. De kritiek is dat hoewel de economie goed draait werknemers daar niet mee van profiteren. De onderhandelaars hebben aangeven met alle partijen toch wederom om tafel te gaan zitten en dat zelf met een arbeidsmarktplan te komen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Samenstellers Nederlandse regering schuivende met ministeries, discussie over zorg en arbeid”

  1. Nochtans BLIJFT het wereldrecord “langdurige regeringsvorming” in handen van de tricolore farce democrazy en staatskundige fictie Belzjikistan ! Dat laten we ons niet afpakken !


    https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

Trending

%d bloggers liken dit: