Dirk Demeurie ligt buiten bij Ijzertoren-VZW

Of ze er op de 16e IJzerwake volgende zondag in Steenstraete bij Ieper nog van wakker liggen betwijfelen we, maar het is dan eindelijk toch gebeurd:  Dirk Demeurie, één van de doodgravers van de traditionele Ijzerbedevaart en jarenlang professioneel knoeier in Diksmuide, vertrekt eindelijk als ‘directeur’ uit de Ijzertoren.  De voorbije 24 jaar was hij bij zowat alle fratsen de hand boven het hoofd gehouden door die andere doodgraver, Paul De Belder, voorzitter van de VZW ‘Aan de Ijzer’, maar nu is er blijkbaar ‘iets’ gebeurd dat niet door de beugel kan.

Wat er juist aan de hand is, is nog onduidelijk: zoals gebruikelijk zeggen de twee partijen dat het ‘iets privé’ is.  De namen Demeurie en De Belder doen alleszins bij vele Vlaamse nationalisten een belletje rinkelen.  Tot eind de jaren ’80 was de jaarlijkse IJzerbedevaart dé hoogdag van de Vlaamse beweging.  Door allerlei machinaties was het organiserende Ijzerbedevaartkomitee echter in handen gekomen van een stel linkse slappelingen, waaronder Lionel Vandenberghe en Paul De Belder, die Vlaamse onafhankelijkheid verwierpen.  Zij verklaarden in 1994 de oorlog aan de radicale republikeinse rechtervleugel van de beweging met een tekst in De Standaard onder de titel ‘Vlaamse vrienden, laten we scheiden.’  Op die manier bliezen zij één van de pijlers van het Ijzertestament, de ‘godsvrede’, op.  In de daarop volgende jaren werkten ze alle radicale nationalisten uit het komitee, en gingen aanschurken bij de clown Bert Anciaux, die vanop zijn ministerkabinet het Ijzerbedevaartkomitee in zijn greep had.  Zo werkten ze niet enkel de aanhang van Vlaams Blok buiten, maar ook de mensen die later mee de N-VA zouden vormen: Peter De Roover, Jan Jambon.

De gevolgen zijn bekend: De Belder en co lokten zo in 1996 bewust de botsingen uit op de Ijzerbedevaartweide, die finaal de doodsteek gaven aan het evenement.  De echte Vlamingen trokken naar de Ijzerwake en lieten de bedevaart ‘links’ liggen.  De Belder en co beweerden dat zij, nu ze verlost waren van de stoute ‘racisten’ de bedevaart terug gingen opbouwen, maar het werd een epische flop.  De massale steun van de linkse leugenpers leidde tot niets: de Vlaamsgezinden stemden met hun voeten en bleven weg.  De bedevaart smolt weg en werd opgedoekt, het vervangende festival ‘Ten Vrede’ werd bij gebrek aan volk recent afgeschaft…  Demeurie belandde rond 2004 zelfs in de cel op verdenking van gesjoemel bij de restauratie van delen van de Ijzertoren.  Hoe dat proces is afgelopen weten we niet…

Als laatste wanhoopspoging om toch nog volk te trekken werd de Ijzertoren recent zelf door Dirk Demeurie mee omgevormd tot een belachelijk’ vredesmuseum’.  De heilige grond naast de Paxpoort werd voorzien van een dwaze Disneyland-attractie met nep-ontploffende granaten.  In de toren wandelt men tussen de onnozele moderne kunstwerken en de wanden vol oude kleding als sympathiebetuiging aan de islamitische asielinvasie.  Over de oorsprong van de toren – de Vlaamse beweging – krijgt men weinig of niets te horen.  Propagandaleugens over het VNJ en andere verenigingen sieren de wanden, terwijl het nota bene die verenigingen zijn die de bouw van de toren mee bekostigd hebben…  Een treurig verhaal.  De bezoekersaantallen aan het politiek-correcte non-museum zijn dan ook na de aanvankelijke heisa rond 100 jaar WOI  kompleet in elkaar gezakt, en volgens onze bronnen zit de VZW van De Belder financieel in héél slechte papieren, ondanks een berg subsidies van de Vlaamse regering.

Dirk Demeurie is nu de eerste van de boze geesten die uit de Ijzertoren verdwijnt.  Mooi zo.  Moge de sinistere intrigant Paul De Belder hem snel volgen.  De echte Vlaamsgezinden trekken nu zondag naar de IJzerwake, om er te pleiten voor een toekomstgerichte Vlaamse beweging die gericht is op het einddoel: het onafhankelijke Vlaanderen.

6 comments

  1. Tricoloor mollenwerk : één mol komt al boven uit zijn PoCo-biotoop….

  2. Lilane Cottenie Dirk Demeurie en Paul Debelder niet meer over spreken dan
    Verdwijnen zij voor altijd in de vergeetput want er zijn zovelen die we in stilte
    moeten bewonderen om wat ze deden voor Vlaanderen en daarom zeker dank aa Lieve van Onckelen en al diegenen die er zondag zullen staan !!!

  3. Misschien kan vzw IJZERWAKE de IJZERTOREN in erfpacht krijgen. Echte Vlamingen kunnen dan terugkeren naar Vlaamse grond

  4. Ben juridisch onkundig. Zou het kunnen dat IJzerwake naar de IJzertoren verhuist?

  5. Wij gaan toch eens dieper moeten graven in de persoonlijkheid van deze man.Betaald door wie het hof of wat …om de VLAAMSE ontvoogding af te leiden …zo een geschiedenis …wat deed hij met Anton Van Wilderode en prof Michiel…

Comments are closed.