[VIDEO] Een gesprek over de geschiedenis van Hongarije tussen Hans Moll en Laszlo Maracz

Zonder de Hongaren was het moderne Europa niet tot stand gekomen, stelt professor Laszlo Maracz van de Universiteit van Amsterdam in een interessant tweegesprek met journalist Hans Moll. De laatste ondervraagt de professor, wiens wortels zich in dat land bevinden, uitvoerig over de unieke en complexe geschiedenis van het Hongaarse volk. Vanwege hardnekkige vooroordelen en het gebrek aan kennis over het land worden er de laatste maanden nogal wat verwijten gemaakt, mede vanwege onenigheden tussen de Hongaarse regering en de Europese Unie.

Het is de eerste deel van een serie die professor Maracz en Hans Moll samen maken en dit moet meer inzichten geven over de Hongaarse realiteit. Zie hieronder de opname van het eerste gesprek, waarvan de tijdsduur een klein uur bedraagt.