Arnhem krijgt een Marokkaanse burgemeester

De stad Arnhem in Gelderland heeft als nieuwe burgemeester voor Ahmed Marcouch van de Partij van de Arbeiders (PvdA) gekozen. Hij werd maandag door de gemeenteraad voorgedragen en volgt Herman Kaiser (CDA) op, die zijn ambt om gezondheidsredenen moest neerleggen. De aanbeveling van de Arnhemse raad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die doet, als er geen bezwaren zijn, een voordracht aan de Koning, die vervolgens de benoeming bekrachtigt. Het is een controversiële benoeming omdat de PvdA op het moment landelijk een kleine partij is (8 zetels) en Marcouch naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een Marokkaans paspoort heeft.

Enkele dagen terug keurde bijna hele Tweede Kamer de voordracht van ex-PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch tot burgemeester van Arnhem goed. Een brede meerderheid verwierp de oproep van de PVV aan minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) om niet akkoord te gaan met de benoeming. De PVV is tegen de benoeming omdat volgens de partij Marcouch discrimineert door te vinden dat PVV’ers niet bij de politie mogen. Daarnaast stemde enkel nog het Forum voor Democratie (FVD) voor de oproep, de partij vindt de gang van zaken rond de benoeming van burgemeesters niets.

Deze Ahmed Marcouch was van 2006 tot 2010 voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Slotervaart, woordvoerder van de UMMAO, een federatie van Marokkaanse moskeeën in Amsterdam en van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Ook werkte hij bij de politie in Amsterdam. Marcouch is een ijveraar voor de islamisering van Nederland. Met name tijdens zijn werkzaamheden in Amsterdam bevorderde hij niet alleen de bouw van twee moskeeën, ook was hij voortdurend bezig met het binnenhalen van de islam in het publieke domein.

De Marokkaanse Marcouch is een aanhanger van de Moslimbroederschap, dat was naar zijn idee ‘een in ideologisch opzicht politieke, evenwichtige stroming van de islamitische wereld.’ Daarbij hij heeft bijna altijd als antwoord op de problematiek onder allochtonen, zoals criminaliteit en werkeloosheid, gepleit voor de versterking van de orthodoxe islam. Dat uitte zich bijvoorbeeld met het pleidooi voor islamitische feestdagen en de ruimte geven aan boerkadraagsters op openbare scholen.

Het is de bedoeling dat Marcouch op 1 september van dit jaar aantreedt in Arnhem.

3 comments

  1. De multiculturele ‘afspiegelaars van de maatschappij’ gebruiken alweer 2 maten en 2 gewichten.
    De PVV, landelijk de 2de grootste partij, mag niet meebesturen maar de PvdA die amper nog vertegenwoordigd is in de 2de kamer mag wel een burgemeester leveren…

  2. In Engeland zijn 1 miljoen Blanke kinderen het slachtoffer van seksueel misbruik door moslim bendes. 1 miljoen!

    Bekijk de gruwelijke video van 7 minuten:

  3. Blanken mensen worden letterlijk raciaal vervangen in hun eigen landen (leefruimte).

    Dit is niets anders dan genocide. De grootste genocide in de geschiedenis.

Comments are closed.