De Tijd met tepel op hostie: wanneer eens penis op Koran?

detijdhostiemettepelHumoristen in Vlaanderen, wat zijn ze toch moedig.  In de zelfverklaarde ‘kwaliteitskrant’ De Tijd verschijnt dagelijks een rubriek ‘Faudt Nieuws’, waarbij een nieuwsfeit wordt voorzien van een ‘grappige’ fotomontage.  Soms geestig, soms bijzonder flauw:  als het over humor gaat verschillen de smaken, en daarover kan niet getwist worden.  Naar aanleiding van een triviaal berichtje in de leugenpers (een Italiaanse pastoor zou deelgenomen hebben aan sexfeestjes) brengt De Tijd in ‘Faudt Nieuws’ deze foto: een beeld van een hostie, die bij de communie boven het altaar geheven wordt, met daarop een vrouwentepel gemonteerd. 

Geestig of vulgair en goedkoop?  Volgens ons eerder het tweede, maar daar gaat het niet om.  Wat wél vaststaat, en wat iedereen weet, is dat in het christelijke geloof het ogenblik waarop de hostie boven het altaar geheven wordt, het heiligste moment van de Misviering is: op dat ogenblik verandert de hostie symbolisch in ‘het lichaam van Christus’, waarna het door de gelovigen gedeeld wordt.  Uitgerekend daarop een tepel monteren is dus voor overtuigde christenen zowat het meest kwetsende, het meest polariserende, het meest beledigende, het meest provocerende wat er mogelijk is.

En dan rijst natuurlijk de vraag: als dat mag en kan ten aanzien van christenen, en dat is zo, waarom hebben we dan in De Tijd en in de rubriek ‘Faudt Nieuws’ nog nooit zo’n fotomontage gezien die de Koran en de Islam eens op dezelfde manier op de korrel neemt?  Er zijn dachten we toch wel nieuwsfeiten genoeg die een stuk relevanter en groffer waren dan een geïsoleerde priester die naar blote borsten kijkt, zoals het opblazen van luchthavens, het platrijden van kinderen in Nice met een truck of het uitvoeren van massa-executies door IS.

Waar blijft de foto van een tientonnertruck met daarop het hoofd van Mohammed, namens de firma ‘Death and Co’?  Of misschien eens een guillotine met het opschrift ‘de islam, snel en efficiënt’?  Of, als we dan toch in de sector van de geslachtsdelen zitten, eens een Koran met een grote penis erop, als symbool van de minderwaardige positie van de vrouw die door die sekte wereldwijd wordt opgedrongen?

Wij zitten te wachten op het moment dat de leugenpers, inclusief haar ‘humoristen’, eens even dapper is tegenover moslimfanatici als tegenover brave christenen.  Maar dat vergt natuurlijk iets meer moed en lef, iets wat in die kringen helaas dun gezaaid is.

detijdhostiemettepel

9 comments

 1. Goed opgemerkt en geschreven van Rechtsactueel !

  Als de politiek & Kerk eerlijk zouden zijn dan zou de Tijd nu een proces aan de been hebben door Unia en de Kerk als burgerlijke partij, wegens ‘christofobie’. (Ik treed hierbij de gedachtengang van Van Dessel hieronder bij, zelfs al ben ik geen katholiek meer. )

  “Discriminatie” is een verkeerd gebruikt woord in onze wetgeving, eigenlijk betekent het in de praktijk nagenoeg uitsluitend “moslim & islam-bescherming & positieve-discriminatie van de islam en moslims”. Het eigen volk mag gediscrimineerd en gebelgd worden… in de praktijk.

 2. Het is geen kunst om geestig te zijn als men voor niets eerbied heeft …..

 3. Zou DE TIJD ook durven een foto van een mannelijk scrotum monteren op die van een joodse “chanukah” 7-armige kandelaar ? Natuurlijk niet want dan zou het “antisemietisme” heten en UNIA , de filosemietische pro-Zionistische Lobby, PoCo-schrijvelaars en PoCo-journaille zouden nogal fulminerend tekeer gaan, begrijpelijk ! Maar een fotomontage van een hostie met een tepel is uiteraard geen “christofobie” ha neen. Surf eens naar de webstek van UNIA en vul onder ZOEKEN eens het trefwoord “islamofobie” of “antisemietisme” in. Een tsunami-diarree aan vermeldingen zal uw scherm overspoelen. Vul daarna eens het trefwoord “christofobie” of “autochtonofoob racisme/discriminatie’ in . ZERO vermelding zal uw deel zijn.

 4. Wordt de auteur / cartoonist nu ook met de dood bedreigd? Vallen we straks tot de tand gewapend de redactie aan en worden er een aantal journalisten doodgeschoten?

 5. Dat noemt men dan een PENISLAM zo kunnen ze er hun eigen testikel mee likken

   1. Ik dacht dat vrouwen dat veeleer zouden betreuren en hun partner zouden aanporren om er een nieuw “been” in te laten monteren.

Comments are closed.