GROF: Links creëert klimaat van haat voor moord op Trump

Dat de Amerikanen in vrije en democratische verkiezingen met 59 miljoen stemmen Donald Trump tot President verkozen, dat valt bij links zowel in de VS als in Europa bijzonder slecht.  Respect voor het resultaat van vrije verkiezingen geldt voor links enkel als… links wint.  Dat in dit concrete geval een volstrekt onbetrouwbare, corrupte en oorlogszuchtige vrouw als Hillary Clinton werd verslagen maakt voor links geen verschil…

De stroom aan haatposts op Facebook en Twitter is te groot om zelfs maar te proberen er een selectie van te maken.  Groffer is dat ook gevestigde delen van de leugenpers op volle kracht deelnemen aan het creëren van een klimaat van haat tegen Trump en zijn kiezers.  Een eerste dieptepunt werd bereikt door het leugenblad Der Spiegel in Duitsland, dat deze cover publiceerde:

trumpmoordderspiegelTrump wordt dus zonder meer gelijkgeschakeld met de moordenaars en terroristen van ISIS – alhoewel elke vergelijking mank loopt, en Trump net die schoften van de aardbodem wil wegvegen.  In het mierenbrein van links zou Trump vijandig staan tegenover het Vrijheidsbeeld, dat miljoenen immigranten in de VS verwelkomde – waarbij men er wel aan voorbij gaat, dat die nieuwkomers meteen werd duidelijk gemaakt dat de ‘American way of life’ de enige mogelijke was, en dat al wie bij aankomst ziek of ongeschikt bleek zonder pardon werd teruggestuurd.

Op de cover van een Iers weekblad van de leugenpers wordt uiteindelijk zelfs geen geheim meer gemaakt van de ultieme natte droom van links: de moord op Trump.  De cover toont een schietschijf op het hoofd van President Trump en de vraag: ‘waarom niet?’  Een nog duidelijkere aanzet tot moord is eigenlijk moeilijk denkbaar.

trumpmoordvillageWie denkt dat het hier om uitschuivers gaat, begrijpt de diepgewortelde haat en frustratie van links tegen elke vorm van echte democratie niet.  De moord door een linkse extremist op Pim Fortuyn staat ons nog vers in het geheugen.  Het onderstaande beeld van de neergekogelde politicus leidde alom tot verbijstering, maar niet bij links of de leugenpers: Chris Dusauchoit vond het een goede zaak en verklaarde op de radio van staatszender VRT ‘one down, twenty to go’, en Koen Fillet van de VRT vond dan weer dat het een goed idee zou zijn om Gerolf Annemans voor een aanstormende trein te duwen.  Geen van deze haatzaaiers werd door staatszender VRT ontslagen.  Laat ons hopen dat de Secret Service klaar staat om de kogels van links tegen te houden…

moord fortuyn

7 comments

  1. De vermeende verdraagzaamheid der PoCo-media is kennelijk eng beperkt tot wat volkomen congrueert met HUN eigen bevooroordeelde, politiek-correct ontaarde interpretatie & visie op de objectief-correct constateerbare FEITEN ! Het gif eertijds gestrooid door de huidige mei-68-fossielen is stevig ingesijpeld in de journaille-canaille voedingsbodem met alle desastreuse consequenties qua PoCo-“duiding”(sic) tot betreurenswaardig gevolg.

  2. Vreemde cover. Onthoofding is namelijk een islamitische/niet blanke traditie…

  3. Het typische is dat de meeste linkse mensen, of van buitenlandse komaf zijn of verwant zijn aan buitenlanders, in ieder geval zijn het geen echte Nederlanders.

  4. Alhoewel ik geen voorstander was van Trump (maar zeker ook niet van Clinton) is hij toch democratisch gekozen en hoor je dat te respecteren. Maar links accepteert inderdaad alleen maar als het hun uitkomt. Jammer vind ik het dat de pers gelijk Trump neersabelt als demagoog en populist. De maatregelen die hij heeft genomen, stop van moslims uit 7 landen werkt weerstand. Maar waar zijn al die linkse demagogen als het om Israel gaat. In diverse moslimlanden zijn joden niet welkom. Te gek is het ook dat Israel voetbalt in de Europese league omdat landen in het midden-oosten niet tegen Israel willen spelen. Maar daar hoor je niemand over.

    1. De PoCo-partij met de volkomen misleidende benaming “Democrats”(sic) respecteert kennelijk niet de overwinning van de met democratische meerderheid aan Kiesmannen verkozen Trump. NOG erger, politiek-benoemde “rechters” heu “krommers” menen zich BOVEN de beslissingen van een democratisch verkozen Trump te kunnen plaatsen. Dat is geen “Democratie” meer maar pure en onversneden “Gouvernement des Juges”. Net zoals PS-politiek benoemde activistisch rechters , heu scheef-ers, zich menen te mogen kunnen plaatsen boven de beslissing van de democratisch verkozen Francken. Indien één of andere Stalen Kolonel met een Coup eens Grote Kuis zou houden onder politiek-benoemde magistratuur, middels militaire uitzonderingsrechtbanken of standrechtlijke “vonnissen”, zou dat evenmin in de lijn van een ECHTE democratie liggen, maar wel de EVEN ondemocratische “Gouvernement des Juges” als begrijpelijk causaal verband hebben.

  5. Is er geen lezer ( of de redactie zelf) die een klever ontwerpt met een ‘pro Trump’ symbool.
    Ik wil de eerste zijn die dit op zijn auto/fiets plakt !

Comments are closed.