Vlamingen uiten hun mening tegen hoofddoek bij Torfs, leugenpers jammert over ‘haatmail’

22082016haatmailtorfs2HNBVrijheid van meningsuiting is een basisrecht, en in een normale samenleving wordt het als positief beschouwd dat burgers daadwerkelijk hun mening uiten.  In de klassieke leer van de Verlichting zorgt dat voor de ‘botsing van ideeën die tot inzicht leidt’, en uit dat inzicht groeit een betere samenleving.  In moderne progressieve termen heet dat ‘participatie’, ‘burgerinspraak’, ‘bottom-up-dynamiek’ en ‘burgerdemocratie’.

Tot de burgers hun vrijheid van mening gebruiken om een ‘foute’ mening te uiten, natuurlijk.  Recent nam het bedrijf Schoenen Torfs een scherpe politieke positie in tegen vaderlandsliefde en voor islamisering door hoofddoeken ostentatief toe te laten bij het bedienend winkelpersoneel.  De hoofddoek is een agressief symbool van de politieke ideologie Islam.  Sindsdien laten tientallen Vlaamse burgers aan schoenen Torfs weten, via info@torfs.be, wat zij daarvan vinden, en dat zij voortaan geen aankopen meer zullen doen bij Schoenen Torfs.

In een normale samenleving zou zoiets dus toegejuicht worden, maar in de semi-dictatuur van West-Europa wordt dat voor de leugenpers… ‘haatmail’.  Want al wat niet past in de multiculturele dogma’s is ‘haat’, dat kenden we al langer.  Wellicht volgen nu de obligate klachten bij censuurinstellingen als UNIA en CO, en daarna de intimidatiepogingen via emails, brieven en bezoekjes van de wijkagent…  Wij van onze kant beschouwen het uiten van een mening niet als haat.  Dus wie beleefd en correct zijn mening wil uiten kan steeds terecht bij info@torfs.be 

22082016haatmailtorfs1gva

12 comments

 1. Brantano ….!!!!!!shoes are made for leaving….asap back home ………..thuis is waar mijn brantanoschoentje staat !!!!!!

 2. “Haatmail”, “haatspraak”, “hate speech” zijn holle formalismen, om holle mensen politiek-correct op te vullen met propagandistische neologismen , uit de LINKSE duim gezogen, maar die in feite louter ranzig-rauwe Orwelliaanse “newspeak” zijn ter intentioneel misleidende DESinformatie om ons (VRUCHTELOOS) te proberen het multiLULtikulti gedoe te dwangvoederen, tot kokhalzen TOE….

 3. Zou Torfs willen ontkennen dat een ontbloot hoofd staat voor RESPECT betonen in onze Voorname Europese Kultuur ? Zou winkelpersoneel dan geen elementair respect dienen te betonen aan klanten, die bijdragen aan hun broodwinning ? Mensen nemen hun hoofddeksel toch ook af bij eerbetoon op plechtige herdenkingen, uit elementaire welvoeglijkheid. Art 759 van het Gerechtelijk Wetboek verplicht DAAROM ook terecht dat ; “de toehoorders wonen de zittingen bij met ongedekten hoofde” uit elementair respect. Dit artikel is blijkbaar nog steeds in voege en vindbaar op http://www.ejustice.just.fgov.be

 4. Mijnheer Torfs is reeds zodanig opgehemeld dat hij de pedallen kwijt is.
  Niettegenstaande zijn portemonnaie eigenlijk zijn enige hoofddoel is,wil hij zonodig de idealist uithangen.Schijnheiligaard!!
  Snapt hij echt niet dat hij onze maatschappij in de grond aan het boren is?
  Hopelijk krijgt hij nu danig het deksel op de neus.
  Van mij ontvangt die valse sukkelaar geen halve euro meer!!!

 5. Vergeet vooral niet dat ook de BRANTANO vestigingen eigendom zijn van Wouter Torfs!

 6. Ik denkt te weten welke diversiteit Wouter Torfs bedoelt.
  Ik ben dan ook een voorstander van zijn gedachtengoed. In mijn portemonnaie heb ik ook graag veel briefjes zitten van 200,- eur, 100,- eur, 50,- eur en 20,-eur

 7. voor geldgewin verkoopt hij zijn moeder en kinderen nog, sukkelaar!

 8. Nog enkele maanden en dan : Wouter Baron Torfs. Hou het maar in de gaten.

 9. Wouter Torfs mag zich zeker geen Vlaming meer noemen, alle negatieve titels kunnen best voor mij!

Comments are closed.