Racisme-hysterie rond ‘Vlaamse VerdedigingsLiga’: Chris Janssens (VB) doet niet mee

react04082016vvl1Terwijl West-Europa getroffen wordt door een golf van moslimterreur, die intussen al 100 doden heeft gemaakt, is politiek correct Vlaanderen alweer in de ban van het zoveelste non-event rond vermeend ‘racisme’.  Na de nep-trouwshow van Van Bellingen in Sint-Niklaas en een kind dat met een krijtje ‘neger’ op een gevel schreef is de aanleiding deze keer ocharme… een mening die geuit wordt op Facebook.  Een paar pubers hebben iets ongepast geschreven op de Facebookpagina van de zogenaamde ‘Vlaamse VerdedigingsLIga’, een onbeduidende groep van twee personen, en daarmee worden nu al twee dagen voorpagina’s gevuld en journaals geopend. 

Aanstokers van de nieuwste aanval van racismehysterie zijn een racistische medewerker van de CD&V, Youssef Kobo, die in 2011 zijn schapen Wilders en Dewinter noemde vooraleer ze te slachten, en de Turkse Zuhal Demir, een verkozene van N-VA die op stemmenjacht is in Genk.  Zij eiste dat de stad Genk belastinggeld zou verspillen aan het opstarten van een gerechtelijke procedure tegen de grote misdadigers: mensen die vrij hun mening uitten op Facebook.

react04082016chrisjanssensDe politiek betaalt momenteel dopgeld, invaliditeitsuitkeringen en ziektekosten uit aan teruggekeerde IS-terroristen, want ‘het duurt lang om wetgeving te veranderen’, maar in dit geval kan het niet snel genoeg gaan natuurlijk.  Dus hebben alle partijen in Genk al een initiatief onderschreven om de heksenjacht van Zuhal Demir te steunen.

Alle partijen?  Neen, het Vlaams Belang van Chris Janssens neemt een moedig standpunt in.  Hij weigert aan deze onzin mee te doen.  Hier is de verantwoording door Chris Janssens:

 react04082016vvl2

Zeker met dat laatste punt wordt de nieuwste spagaat van de N-VA weer pijnlijk duidelijk.  Enerzijds roept de N-VA dat het een censuurinstelling als UNIA gaat afschaffen, om zo rechtse Vlaams Belang kiezers aan te trekken;  anderzijds levert de N-VA actief bestuursleden van UNIA die akkoord gaan met processen tegen mensen omdat ze gebruik maken van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid om hun mening te uiten.  Afwachten maar wat de kiezer daarvan denkt.

8 comments

  1. Een petitie tegenover andersdenkenden tekenen om hen te proberen muilkorven, ongeacht wat dezen zouden uitgespookt hebben, getuigt van verregaande ONVERDRAAGZAAMHEID ! Politiek-correct geobsedeerden zijn maar juist dermate verdraagzaam, in zoverre hun bevooroordeelde linkse zienswijze volkomen congrueert met die van anderen. Andersdenkenen vallen daar buiten en worden daarom gestigmatiseerd als “Hate Speech” verkondigers, een begrip dat de hoernalisten van de Amerikaanse Leugenpers uit hun politiek-correct duim gezogen hebben en gretig door een Belzjikse kudde kiekens-zonder-kop wordt nageaapt (“copy-cat in Orwelliaanse “nieuwspraak”.

  2. Kennelijk lijken politiek-correct gedegenereerde Stalinistische Inquiiteurs niet te beseffen dat “Vrijheid van Meningsuiting” constitutioneel gewaarborgd is, OOK voor EigenVolkse Mensen die de bevooroordeele verdwazing der PoCo-kudde niet delen.
    Indien en wanneer die VVL zou gedagvaard worden voor door PoCo’s beweerd “racisme”(sic), hoe zou de Rechter dan ooit kunnen bewezen achten dat er ACTIEF zou aangezet worden tot haat/geweld en dat de vermeend hatelijke verklaringen (“Haatspraak” in de Orwelliaanse New Speak van UNIA) concreet zouden kunnen omgezet worden in geweldDADEN ???? Dit is zelfs geen storm in een glas water maar een orkaan in een UNIA-borrelglaasje !

  3. Het is opvallend dat de media zaken als het kelen van een katholieke priester en de massamoord door een islamist in Nice willen counteren door wat twittergedoe door enkele onnozelaars op te blazen en te promoten als ware het oproepen tot een genocide. Ik stel voor dat dezelfde media eens MEMRI TV bekijken. Die geven rechtstreekse vertaling uit het Arabisch van hun moslimvrienden. Daarbij vallen die onnozelaars van de zogenaamde Vlaamse Verdedigingsliga in het niet.

  4. Niemand, maar dan ook niemand, wordt met gelijke kansen geboren of verkrijgt ze tijdens zijn. Daar de benaming “Gelijke- kansen- centrum” eigenlijk en farce bleek te zijn werd het herdoopt in een nietszeggend “Unia3 (zou ook niet slecht staan als margarinemerk). De bedoeling is echter dezelfde gebleven: ge schandelijke positieve discriminatie van allerlei soorten immigranten te ondersteunen. Dat daardoor de gelijkheid van kansen aan de autochtone bevolking wordt ontnomen, daar heeft het N-VA schijnbaar lak aan. Voor de N-Va-politici tellen uitsluitend de plaatsjes en de vergoedingen .Dat is toch de enige reden om van het bestaan van het N-VA, nietwaar? Het is niet alleen Unia dat overbodig is, cd N-VA ook.

  5. Een volwassen stelling van Dhr Janssens. Veel geluk voor deze man !

  6. Mooi zo. Toch nog één partij die zich niets aantrekt van debiele hysterie.

Comments are closed.