Vlaams Belang wil de doodstraf ‘symbolisch’ opnieuw invoeren

Het Vlaams Belang diende vandaag een wetsvoorstel in om de ‘doodstraf’ opnieuw in te voeren. Het betreft een ‘symbolische’ doodstraf die omgezet wordt in een effectieve levenslange gevangenisstraf.

De versoepeling van het strafrecht heeft ertoe geleid dat de doodstraf, alsook de omzetting van de doodstraf in een effectieve levenslange gevangenisstraf, werd afgeschaft. In de praktijk komt het erop neer dat wie tot levenslang wordt veroordeeld, in 2013 effectief gemiddeld 11,6 jaar in de gevangenis zat. In 2006 was dat nog 16,4 jaar. Een recente wetswijziging zorgt er voor dat wie tot levenslang wordt veroordeeld, minstens 15 jaar zal moeten uitzitten, maar dat is hoe dan ook te weinig,” aldus de indiener van het wetsvoorstel en volksvertegenwoordiger Filip Dewinter.

dkmd

Volgens de nationalistische partij blijft de strafwet bijzonder laks ten aanzien van moordenaars en onrechtvaardig tegenover slachtoffers: “Zelfs serie- en kindermoordenaars zoals Horion, Dutroux, Fourniret en aanverwanten krijgen de kans op vervroegde vrijlating.

Aangezien het zesde en dertiende protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) de doodstraf verbiedt, wordt in Dewinters voorstel de ‘doodstraf’ omgezet in een effectieve levenslange opsluiting. Het wetsvoorstel viseert extreem ernstige misdrijven en stelt ze strafbaar met een symbolische doodstraf. Zoals:

  • Doodslag op een politieambtenaar gepleegd tijdens de uitvoering of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening.
  • Lustmoord, namelijk moord gepleegd om aan seksuele driften te voldoen, gepleegd op een minderjarige.
  • Foltermoord, namelijk moord die gepaard gaat met foltering.
  • Ontvoering van minderjarigen waarbij de minderjarige opzettelijk wordt omgebracht.
  • Terroristische misdaden die gepaard gaan met verlies van mensenlevens.

In het wetsvoorstel werden door het Vlaams Belang bewust ook terroristen die misdaden of aanslagen plegen met dodelijke slachtoffers tot gevolg toegevoegd. “De daders van de recente aanslagen in Parijs zouden in ons land immers slechts tot één keer levenslange opsluiting worden veroordeeld, met uitzicht op voorwaardelijke invrijheidstelling na 15 jaar hechtenis,” zo verduidelijkt Dewinter.

Omwille van het afschrikkingseffect werd door de partij bewust gekozen om in het wetsvoorstel de term ‘doodstraf’ te behouden. Het bijhorende beeld om het wetsvoorstel kracht bij te zetten laat alvast niet veel aan de verbeelding over…

3 comments

  1. Misschien is heel dat Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) wel eens aan herziening toe. Het dateert per slot van rekening uit lang vergane hippietijden toen iedereen nog volop geloofde in de goedheid van de mens en de maakbaarheid van de maatschappij. Die illusie zijn we ondertussen wel verloren.

  2. Natuurlijk, ik wist niet eens dat dat afgeschaft was.

    Dan zouden sujetten als Michelle Martin nooit meer de wereld onveilig maken en vrij rondlopen, lijkt me logisch.

Comments are closed.