Muurschildering in school Atheneum Pottelberg (Kortrijk): ‘Wij zijn geen Vlamingen’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In het Atheneum ‘Pottelberg’, te Kortrijk, is een propagandistische muurschildering aangebracht. De schildering toont een afbeelding van een Amerikaanse zwarte, een reeks doorstreepte swastika’s, en de politieke slogan: ‘Wij zijn geen Vlamingen maar wereldburgers.’

De Vlaams Belang jongeren (VBJ) dienden vandaag klacht in wegens een overtreding van het verbod op politieke activiteiten in een onderwijsinstelling. Voorzitter Reccino Van Lommel legt uit: ‘ Op 15 oktober werden wij op de hoogte gebracht van het feit dat er binnen de schoolmuren van het Koninklijk Atheneum Pottelberg, gelegen op de Pottelberg 4 te 8500 Kortrijk, een muurschildering werd aangebracht.

De wet zegt: “Een onderwijsinstelling kan binnen haar domein geen mededelingen of activiteiten dulden die rechtstreeks of onrechtstreeks de verspreiding van politieke ideeën meebrengen.“ In het schoolgebouw werd een muurschildering met de tekst “wij zijn geen Vlamingen, maar wereldburgers” aangebracht. Een duidelijk politiek statement waarmee de school duidelijk ingaat tegen de neutraliteit waaraan onderwijsinstellingen zich dienen te houden. Op deze wijze wordt onze eigen Vlaamse cultuur als “fout” weggezet.

Daarnaast is er, via de swastika’s, een verwijzing naar het nationaalsocialisme. Deze aan het Italiaanse fascisme verwante Duitse ideologie heeft bestaan van medio jaren ’20 tot medio jaren ’40 van de vorige eeuw, en heeft in de verste verte niets met het Vlaming zijn te maken. Wij voelen ons als fiere Vlamingen dan ook persoonlijk aangesproken en beledigd, en vinden dat deze school duidelijk haar boekje te buiten gaat.

Wij zien ons dan ook genoodzaakt klacht in te dienen tegen deze onderwijsinstelling te Kortrijk zodat de Commissie Zorgvuldig Bestuur deze school wijst op haar rechten en plichten naar aanzien van de leerlingen. Het onderwijzend personeel dient ten allen tijde het neutraliteitsprincipe te respecteren. Om deze reden dient de muurschildering verwijderd te worden.’

Dit is de propagandaschildering:

Muurschildering-Pottelberg

Eerder deze week werd aan de school ook al actie gevoerd door VBJ en Voorpost; tot grote ergernis van de plaatselijke roodgroene ‘leerkrachten’, die de leerlingen ‘waarschuwden’ voor Voorpost en VBJ. Wordt vervolgd!

Wie de directie van deze vreemde ‘school’ even zijn mening wil geven over dit volksverraad kan hen beleefd en zonder dreigementen bereiken via directie@atheneum-pottelberg

17 comments

 1. BAN DE ISLAM!

  Vijftien jaar geleden werd ik door de Belgische procureur-generaal aangeklaagd wegens racisme, maar vrijgesproken door drie rechtvaardige rechters. Op een conventie van het Vlaams Blok had ik toen een liedje gezongen (te bekijken op Youtube Jef Elbers- Mohammed Ambras) waarvan de laatste strofe begon met: ” ‘t Is nog lang niet uitgewaaid, men zal oogsten wat men zaait. Wordt de Moriaan weer woest, dan zal ‘t zijn van ‘Nicht gewusst’. En de tijdbom tikt maar voort, d’Islam staat weer aan de poort…” Het Vlaams Blok had wat te vroeg gelijk, ik helaas ook. Intussen is de Islam massaal onze poorten aan het binnendringen, hun bommen ontploffen, en wie het nu nog ‘Nicht gewusst’ heeft, is ofwel ziende blind, ofwel een vijand van ons volk.

  Met “Je suis Charlie” brak er een massahysterie los. Nu dat vervangen is door “Ils sont l’Islam, ils tuent à Padam”, vraag ik me af wat de overtreffende trap van hysterie kan zijn.

  – Oproep aan alle Gutmenschen, politiek correcte collaborateurs, belerende wereldverbeteraars, islamofielen, geitenneukerfans en dobbernegervriendjes: vul jullie bakfietsen met zelfgebakken biologische ‘zonder haat taarten’ en ga ze uitdelen aan de talrijke verminkte slachtoffers in Parijs.

  – Oproep aan alle weerbare westerlingen: verwijder alle mohammedaanse symbolen uit ons straatbeeld. Als er een Holocaust bezig zou zijn, moet men hier niet met nazisymbolen paraderen; nu er een jihad aan de gang is, zijn uiterlijke moslimtekens ook uit den boze.

  – Oproep aan de NVA-MR-CD&V-OpenVLD regering: mobiliseer het leger, sluit onmiddellijk onze grenzen, en sluit alle potentiële jihadisten en hun aanhangers preventief op, tot het grootste gevaar geweken is.

  – Oproep aan Bart De Wever en zijn adjudanten: blijf de boodschap van Dewinter, Annemans, Van Grieken en het Vlaams Belang steeds maar herhalen en herhalen, tot iedereen het heeft gehoord en hopelijk ook begrijpt.

  Op alle groten der aarde zijn de woorden van la Boétie van toepassing: “Ils ne sont grands, que parce que nous sommes à genoux”.

  Gedenk tenslotte het vers van de Nederlandse weerstander Sjoerd: “Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.”

  1. Die vrijspraak was gelukkig een Sinterklaasgeschenk voor u en Ph.Claeys op 6 dec 2000. Het met politiek-benoemden overbevolkt, volkomen overgesubsidiëerd Inquisitiecentrum, de eiser, werd gevloerd ! Onwaarschijnlijk dat die objectief-correcte rechters politiek-benoemd waren want anders ware er niet een dergelijk Sinterklaas cadeau vonnis geschonken.

 2. Ik heb zelf op die school gezeten, al meer dan drie jaar hangt dit aan de muren! En inderdaad, het is een politieke mening, een vrije mening, want misschien moeten jullie er eerst eens bij stilstaan dat daar ook een kunstrichting is. De leerlingen daar krijgen ieder jaar de opdracht van onze school artistiek aan te kleden en hun mening te uiten, op welke manier dan ook. Mensen worden daar gesteund in hun ideeën, inzichten. Daar wordt er geleerd van kritisch te zijn, je eigen identiteit ontwikkelen, open te staan voor al wat nog onbekend is. En dit werd door een leerling gedaan, hij stond open voor het vreemde, hij stond open voor andere culturen, inzichten, meningen. Dat is wat er bedoeld wordt met dit schilderij. Dat is wat er wordt aangeleerd in het atheneum. Daar word je tenminste gestimuleerd om een eigen identiteit te ontwikkelen en geen zoveelste wit schaap in een kudde te zijn zoals in de meeste katholieke scholen wordt overgebracht. Daar, in die ‘vreemde’ school, vorm je jezelf en word je niet gevormd!

  1. Zogenaamde “kUNST”(sic) als inpakwikkel t omheen een POLITIEKE boodschap ter propaganda DAT is het , terwijl Onderwijs geacht wordt politiek NEUTRAAL te zijn, quod non overwegende de sossenrode en vooral gifGROENe propaganda waarmee schooljeugd blijkbaar her en der gedwangvoederd wordt.

 3. Ik ben een Vlaming, een Belg maar bovenal een MENS! 1 muurschilderij???? Maak er 23, van en voor Mohammed, van en voor de anderstalige, voor en van de Ongelovige, van en voor de Man die liever Vrouw was geweest, van en voor de Vlaming…Voor iedereen in de samenleving des mensen! We kunnen haatpredikers vanuit elke extreme hoek missen…
  Diversiteit voor alles! Respect voor Het Leven zoals het is! Ken het leven.Zorg voor het leven. Raak het leven aan. Respecteer het leven!
  Go Go Go!!!

  1. Dus geen “van en voor Christus” , “van en voor Mozes” , dat is dus wel heel SELECTIEF “verdraagzaam”(sic) en dus HEEL politiek-correct, dat wel ! Ga je ook nog proberen te roepen “respecteer het leven” wanneer fanatieke fans van Mohamed uw in de politiek-correct grond gestoken stuisvogelkop zullen komen amputeren ???? Alleszins al veel succes bij uw gorgelend geroep toegewenst !

 4. En dat na de aanslag in Parijs – dat “vreemdelingen” ons hier nog durven aanvallen !
  Hier worden de terroristen gemaakt – de zogenaamde migranten die Belg zijn ..beweren te zijn.
  Wij zijn jaren te tam geweest of hebben onze eigen mensen verkocht – cfr Moureaux in Molenbeek, ze oogsten wat hij gezaaid heeft. Het moet gedaan zijn !
  We zijn Vlaming en fier het te zijn .. de anderen moeten we behandelen zoals zij ons in ons land en in ons onderwijs behandelen – met misprijzen !
  Een oplossing ..allemaal gewoon buiten !!
  of .. ze moeten de Islam afvallen … neuh – ze blijven onbetrouwbaar !
  Laat de handjes maar komen – ik lach ..de honden blaffen en de karavaan trekt voorbij.
  Aan ons het Avondland.

 5. Ik stel vast dat verscheidene reacties van deze site verdwenen zijn. Door de redactie of door hackers ?

 6. Ik vind het mooi dat er twee reacties komen van 2 personen die zich geen Vlaming noemen, maar wereldburgers zijn. Zijn mening verkondigen kan dus wel op deze site; in tegenstelling tot de mogelijkheid om te reageren op de MSM-media (censuur), AFA, I.S.,VA,SPA,GROEN en alle andere politieke partijen. Hoeveel medezeggenschap hebben zij bij de E.U., V.N.. Het spreekt vanzelf dat zij nog nooit het partijprogramma van het Vlaams Belang hebben gelezen, maar klakkeloos de dictaten van de VRT,VTM, en de loosers van de mei’68 ttz leraars opvolgen. Hopelijk zullen de schellen van hun ogen vallen op het ogenblik dat ze zelf met de realiteit geconfronteerd worden.

 7. Wat is julie probleem eigenlijk
  Julie moesten julie schamen
  Als een school zelfs hun leerlingen geen boodschap meer mag aangeven dat racisme niet ok is waar staan we dan
  Als ik in de klas uit het raam kijk en ik zie een poster tegen de muur geplakt van vlaams belang moet ik dan ook een aanklacht in dienen
  Die “vreemde” school is een geweldige school die hun leerlingen solidariteid aanleerd in een tijd waar racisme en discriminatie zo een groot onderwerp is.

  Jullie site doet me walgen

  1. Misschien zouden ze eerst het Nederlands moeten aanleren. Zoek de fouten.

  2. “SolidariteiD aanleerD”, “juLie” ????? Ze zouden u beter leren spellen op schoool zodat gij later een foutloze sollicitatiebrief zoudt kunnen schrijven in plaats van dat het politiek-correct “cosmopolitisch” schooltje “juLie “solidariteiD aanleerD”(sic) , “Julie” is een meisjesnaam. “Zeid gei zeecker dat gei nit hept leeren spellllen op de HAAGSCHOOL”, jongentje ?

 8. ga u bezighouden met iets wat ons land en de wereld wel kan helpen, ik zit namelijk op die school, en ik zeg u eerlijk. dat schilderij heeft mij en anderen niet beinvloed, leerkrachten hebben nog nooit hun mening op politieke partij met ons meegedeeld, straffer zelfs, ze zeggen ons dat ze dat niet mogen uiten. en ja ik ben een ”immigrant”, maar ik voel me even veel BELG, als andere landgenoten, in tegenstelling tot jullie ”partij” (eerder een samenkomst van debielen die geen zicht hebben op de wereld en wat rondom hen gebeurt), jullie geven enkel iets om vlaanderen, terwijl onze koning afstamt van een ”immigrant”.

 9. Weten die halfgare leerkrachten en directieleden van die school dat hakenkruizen en moslims tijdens de tweede wereldoorlog en vandaag nog steeds hand in hand gaan? Dat Hitler en de Moslims de Joden een koekje van eigen deeg wilde geven in de strijd om het bezit van de wereld en dat vandaag de dag er een nieuwe wereldorde heerst die streeft naar 1 wereldregering, 1 wereld economie en 1 wereld religie? Weten ze wel dat hun ‘statement’ van ‘wij zijn wereldburger en geen Vlamingen’ stoelt op fascistische waarden? Dat Europa een fascistische structuur is en afhankelijk van het dictaat van geopolitieke machtsstructuren die streven naar een autoritair bestuurde samenleving waarbij Europa boven het individu wordt gesteld zonder enige inspraak van het individu? Dat die, tot zichzelf verheven geopolitieke goddelijken, nu bezig zijn met het bewust destabiliseren en ontwrichten van de westerse samenleving en haar democratische instellingen.

  1. Pro-joodse nationalisten zijn niet veel beter dan de links-liberale volksverraders.

 10. Wel de cirkel is rond, … waarom willen wij geen Vlaming zijn? Als je zegt dat je Vlaming bent, moet je door de deur met rechts actueel en wij braken van rechts actueel. Het is voor de duivels van rechts waar ze de leerlingen willen waarschuwen.

Comments are closed.