IJzerwake koopt nieuwe weide, oproep tot steun

De massa vond de weg naar Ijzerwake 2012 Wie erbij was dit jaar op de IJzerwake zal het gemerkt hebben: er kon niet geparkeerd worden op de gebruikelijke plaats, wat organisatorisch voor wat kopzorgen zorgde.  Oorzaak was de verkoop van de Raemdonckhoeve annex weiden, die op dat ogenblik volop hangende was bij de notaris.  Maar intussen ziet de toekomst er weer goed uit:  de VZW Ijzerwake is erin geslaagd een naastliggende weide aan te kopen, en zal een nieuwe, wellicht nog betere toegangsweg aanleggen.  De VZW Ijzerwake doet nu een oproep tot steun.

Aankoop weide: Uw steun is nodig!

Vlaamse vrienden,

Zoals u wellicht weet, werd de Van Raemdonckhoeve onlangs openbaar verkocht samen met de aanpalende landbouwgronden waaronder onze parking. Via deze hoeve hadden wij een toegang tot onze weide voor het zwaar vervoer tijdens de opbouw en onze parkeerweide tijdens de wake. Dit was de enige normale toegangsweg. Diegenen die er dit jaar bij waren, beseffen maar al te goed dat het ontbreken van deze toegangsweg en parking een zeer zware handicap is voor de organisatie van de IJzerwake. Zonder oplossing moesten we ofwel een andere locatie zoeken, ofwel een afgeslankte wake inrichten. In het slechtste geval kon zelfs het voortbestaan van de IJzerwake in het gedrang komen!

Wim-De-WitDe enige optie was de aankoop van een weiland, aanpalend aan onze eigen grond. Deze verkoop is ondertussen gesloten. Hierdoor bekomen wij zowel een nieuwe doorgang voor de opbouw van onze wake als een parking voor de bedevaarders. Deze noodzakelijke investering in de toekomst van de IJzerwake bedraagt ongeveer 75.000 euro (aankoop, registratierechten, notariskosten, de aanleg van een nieuwe toegangsweg, drainage en afspanning van de parking).

Zoals de IJzertoren destijds steen voor steen werd opgebouwd met de bescheiden bijdragen van duizenden Vlaamsgezinden, zo willen wij ook de aankoop van deze noodzakelijke weide betalen met de bijdragen van allen die geloven in de blijvende waarde van het IJzertestament.

Alle bijdragen – hoe bescheiden ook – zijn welkom. Uw steun kan overgeschreven worden op het rekeningnummer van de vzw IJzerwake IBAN: BE33 7330 1128 2746 – BIC: KREDBEBB met vermelding “Aankoop weiland”.

Wij danken u voor uw hulp voor ons gezamenlijk streven: de spoedige voltrekking van het IJzertestament.

Met Vlaams-Nationale groeten,

Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw’

Hier nog een schets van de toekomstige situatie die enkel met uw steun kan gerealiseerd worden:

ijzerwakeweide

 

One comment

  1. Vlaming zijnde in hart en nieren zou ik zo royaal mogelijk willen bijdragen maar ik kom zelf elke maand geld te kort doordat ik geen werk vind en dus noodgedwongen van een uitkering leef.

Comments are closed.