vbbespaaropasielDe Vlaming mort:  hij moet langer werken, meer betalen, krijgt minder op alle vlak, maar voor de binnenstromende asielzoekers is er blijkbaar plots genoeg.  Dat is ook het Vlaams Belang niet ontgaan.  “Bespaar op asiel, niet op eigen mensen”: Met die slogan lanceerde het Vlaams Belang zijn nieuwe campagne die in het teken staat van de oplopende asielfactuur.

‘Enkel op basis van het budget van Fedasil (de dienst die de asieltoeristen opvangt) bedraagt de kost voor de opvang van één asielzoeker 1.249 euro per maand – of 14.991 euro per jaar. Indien we ook rekening zouden houden met leefloon, sociale huisvesting, gezondheidszorg, kindergeld en onderwijskosten loopt de factuur verder op tot een veelvoud van dit bedrag.’ Enkel op basis van de gekende kostenposten schat het VB de totale asielfactuur dit jaar op 883,7 miljoen euro. Ter illustratie: dat is vier maal het totale Vlaamse begrotingstekort van 2016, meer dan twee maal de totale besparing in de ziekteverzekering of 29 keer de besparing in het onderwijs.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stelde bij de persvoorstelling dat de aan de gang zijnde immigratievloedgolf niet combineerbaar is met een verzorgingsstaat. “Het is het één of het ander en dus zal één van de twee moeten wijken. Dit land staat voor een beslissende keuze. Het Vlaams Belang kiest in alle duidelijkheid: ons sociaal systeem mag niet neergehaald worden om de massa-immigratie te ‘sturen’, maar de massa-immigratie moet worden stopgezet om ons sociaal systeem overeind te houden”, aldus Van Grieken.

Tegenover het door de N-VA gecultiveerde beeld van een ‘kordaat asielbeleid’ plaatste ondervoorzitter Philip Claeys de naakte cijfers. Zo wees Claeys onder meer op het uiterst lage terugkeerpercentage. “Slechts 6 procent van het aantal bevelen tot uitwijzing wordt effectief uitgevoerd. Eens voet aan wal, is de kans dus uiterst groot dat men hier kan blijven.” Volgens het Vlaams Belang dienen de budgetten voor de terugkeer drastisch te worden opgetrokken.

Ondervoorzitter Barbara Pas pakte ten slotte uit met een salvo aan maatregelen waarmee het Vlaams Belang het asielbeleid wil keren. Barbara Pas: “Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd.” Daarnaast pleitte Pas onder meer voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, sluitende bewaking van de buitengrenzen, de verstrenging van de visapolitiek en een omvat ontradingsbeleid.

Verwijzend naar de verschillende opiniepeilingen (VRT, VTM, Eurobarometer) wees Barbara Pas op de enorme tegenstelling tussen het beleid van deze regering en de publieke opinie. Zo toonde recent opinieonderzoek nog aan dat niet minder dan 4 op 5 Vlamingen (82 procent) vinden dat we al voldoende asielzoekers hebben opgevangen.

De campagne van het Vlaams Belang omvat, naast een pamflet dat verdeeld wordt in alle bussen van Vlaanderen, affiches in het straatbeeld, advertenties in kranten en weekbladen, marktfolders en een doorgedreven campagne via sociale media.  Opiniepeilingen plaatsen het VB intussen stevig op winst:  naargelang de bron zou het VB, dat bij de verkiezingen van 2014 naar 5% tuimelde, nu tussen de 7 en de 10% scoren.

Hier zijn de toch zowat 5 seconden toelichting die door de roodgroene staatsomroep VRT aan Tom Van Grieken warden toegestaan:   http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.41054?video=1.2447736

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

7 reacties op “VB: ‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen.’”

 1. Op de webstek deredactiebe (van de openbare KRomroep BRT) stel ik vast dat de rat De Wever Bart een Barnum boost aan media aandacht krijgt en, zeker hij (voor wie het woord ‘leep’ te zijn uitgevonden) denkt alle publiciteit ook slechte is meegenomen.
  De lepe De Wever Bart heeft eerst zijn handlangers het veld ingestuurd die “voorbereidende prospectie” deden en vervolgens, niet toevallig net nadat onze partij de cijfers bekendmaakte (die elk normaal weldenkend mens naar adem doen happen) die de islamieten invasie ons kost mag hij bij Devos Carl, beter gekend als de huis politoloog van de openbare KRomroep BRT, op het openingscollege van de Gentse Universiteit zijn praatje komen maken.
  Wie denkt dat dit louter toeval is…tja dream on.
  Ik heb begrepen dat hij in Terzake is geweest, dat zijn handlangers ook veelvuldig de openbare (en waarschijnlijk andere media kanalen) gehaald hebben…
  Wie de historie van de bende nva wat gevolgd heeft weet bij welke fractie Brepoels Frieda vertoefde in eurabia HQ brussel, en wat als dusdanig hun gezamenlijk programma rond de “asiel” en “vluchtelingen” industrie inhield.
  Heden is wat de bende nva in haar programma heeft staan rond de diezelfde thematiek niet zo verschillend, maar het staat nu éénmaal stoer om verklaringen af te leggen waarvan hij weet dat Jan Modaal nooit of te nimmer zijn programma zal raadplegen.
  Daarom niet zo moeilijk dat vele rechts islamofoben op hem of zijn bende gestemd hebben.

 2. @Willem Goosens

  Zeker weten!

  Keer op keer stemmen de Vlamingen (en de rest van Westen) op de Judassen en volksverraders van dienst.

  Je zou zeggen dat het na 50+ jaren van volksverraad misschien doordringt dat er ergens iets niet klopt met dat links-liberale gedoe…maar de domheid kent blijkbaar geen grenzen.

  Ik vrees dat er oorlog uitbreekt (in het ganse Westen) voor er werkelijk iets gaat veranderen.

 3. Het is stuitend dat zoveel belastingsgeld wordt verkwist aan vol-pension-logies voor asieltoeristen terwijl de sector der rusthuizen steen en been klaagt omdat de subsidies te karig zijn en de verblijfprijs vol-pension-logies NOG verhogen niet meer lijkt te kunnen omdat de karige pensioentjes nu al te klein zijn om het te betalen. Na een lange loopbaan WEL en veel bijgedragen te hebben door economisch productief geweest te zijn, kijgen gepensioneerden immers slechts een kwart appel en half ei pensioen toegesmeten, terwijl asieltoeristen en gratis-hospitalisatie-toeristen ZONDER ooit één cent bijgedragen te hebben op gratis vol-pension-logies getrakteerd worden door he politiek-correct ontaard Regime. Pure en onversneden autochtonofobe, xenofiele DISCRIMINATIE !

 4. Dus halt aan de politiek-correcte autochtonofobe , xenofiele politiek van ; “anderman’s volk eerst, Eigen Volk kan verrekken”

 5. Zoals reageerder Willem G. het stelt : inderdaad de Vlaming heeft ervoor gekozen.
  DE partij heeft ALTIJD een duidelijk standpunt ingenomen in de problematiek die vandaag “vluchtelingen” heet waar het vroeger “asielzoekers” bleken te zijn.
  De velen die dus niet op het Vlaams Belang gestemd hebben bij de laatste verkiezingen, om hun motivatie klem ik mijn kaken op elkaar maar dat de rat De Wever Bart debet is aan het bloedverlies van onze partij staat buiten kijf mogen hun eigen verwensen voor die kortzichtigheid.
  Ik heb een gerust geweten, heb nooit getwijfeld aan “El Cid” of het andere monument Gerolf Annemans, en dat de nieuwe lichting uit hetzelfde hout is gesneden gaan we zien met het verloop van de jaren maar ik zie tot hiertoe geen koerswijziging, integendeel.
  Een uitgedunde partij, persoonlijk vind ik het een goede zaak dat het kaf zich scheid van het koren, de postjes wenkten en de ‘keel oversnijder’ van het Vlaams Belang de rat De Wever Bart kan triomferen maar ik ken wel mijn klassiekers : Icarus was daar één van.
  Zoals ik reeds in eerdere reacties pende, het is schandalig (blijf ik nog beleefd) dat de categorie waar onze voorzitter over sprak het met minder als een aalmoes moet stellen, waar islamieten invaders (*) alles voorgeschoteld krijgen, gaande van materiële steun over geldelijke met gezondheidszorg en ook de shrink wordt in het pakket niet over het hoofd gezien.
  De talrijke gehersenspoelden die niet weten dat het www bulkt (ja zonder meer) van ongecensureerde informatie over de “vluchteling”, die met zekerheid een journalist als pakweg Arnold Karskens niet kennen maar waar ik vrijwel zeker weet dat ze de ambtenaren-journalisten (of de vtm redactie voor mijn part) foutloos kunnen opdreunen denken dat het onschuldige hulpeloze “vluchtelingen” betreft…
  Eerlijk gezegd zie ik het somber in, eurabia HQ brussel trekt aan de touwtjes van de marionetten regeringen die het Avondland bewust uitgommen, die gezamenlijk één doel hebben de multikulle smeltkroes waar op korte termijn het volwaardige kalifaat eurabia uit groeit.

  (*) 75¨% mannen (cijfer UNHCR) en de beelden die op het www talrijk zijn laten een massa islamieten zien die reeds eisen/vernielen en ZWAAR geweld gebruiken alleen al bij het binnentrekken van eurabia…
  Ik stel verder vast dat de mainstream focust op vrouw en kind en dat is heel eenvoudig want de georganiseerde massa islamieten gebruikt deze twee groepen met opzet door ze vooraan te plaatsen of op de schouders te zetten aan de gesloten grenzen (Hungaria/Poland en de overige staten)..
  Succes verzekerd want de media wil alleen maar feelgood verslaggeving maken over “zielige arme vluchtelingen”.
  Daarom heb ik meer als gerede twijfel dat de invasie nog te stoppen is, de talrijke braindeads of de appeasers die zingen en feestjes geven voor de invaders…lobotomie in het spel, iets in het drinkwater?

 6. De Vlaming mort, de Vlaming heeft er voor gekozen !!!

  1. Inderdaad, de EigenVolkse kiezer koos masochistisch !

Trending

%d