leugenpersNa de publicatie van de foto van de verdronken Aylan, die stierf omdat zijn vader een nieuw gebit wilde, hebben de media in Vlaanderen alle journalistieke remmen losgegooid. Objectiviteit, afstand, evenwicht, bronnencontrole: het speelt allemaal geen rol meer. De roodgroene sympathie en emotie neemt over, en de media verklaren zich openlijk tot propagandadienst voor ‘een warm onthaal van de vluchtelingen’. Dat een recente peiling aantoont dat 80% van de Vlamingen er anders over denkt kan daar niets aan veranderen, wel integendeel: de media hebben zichzelf tot politiek doel gesteld, die 80% van gedacht te doen veranderen.

De VRT plant nu donderdag een propagandadag ten gunste van de asielinvasie. Op de website van de VRT is meteen duidelijk hoe eenzijdig het zaakje wordt: ‘ er komt oog voor alle hartverwarmende inspanningen van de vele initiatiefneers.’ Daarmee worden dus alle ergerlijke acties van naïeve soepbedelers en kledinginzamelaars bedoeld.

PEGIDA roept via zijn Facebookpagina, die intussen 10.000 volgers heeft, op om de openbare omroep, betaald met belastinggeld, te bestoken met een klachtenregen. Het Vlaamse klachtendecreet geeft elke Vlaamse burger het recht zich bij de VRT te beklagen, en indien men naam en adres vermeldt is de VRT ook verplicht daarop te antwoorden. De oproep van PEGIDA luidt als volgt:

Buik vol van de VRT-pro-asielpropaganda? Laat het hen weten, dat is uw recht! Vanop hun website:
‘De VRT vindt het belangrijk om uw klachten over haar aanbod en netten te kennen.
Hoe kunt u een klacht aan de VRT overmaken?
•u stuurt een e-mail naar klachtenprocedure@vrt.be;
De VRT behandelt klachten zoals dit is voorgeschreven in het klachtendecreet van 1 juni 2001. Daarin staat dat anonieme klachten niet zijn toegestaan. Het is dus noodzakelijk dat de klager zijn identiteit bekend maakt onder de vorm van: voornaam, familienaam, adres en eventueel een e-mailadres.

Wanneer een klacht ontvankelijk is brengt de VRT de klager op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek over de klacht. Indien de VRT van oordeel is dat een klacht niet gegrond is, wordt ook de reden daarvan meegedeeld.’

Voorbeeld van mail:
‘ VRT, ik verneem dat u donderdag alle zenders in het teken van een pro-vluchtelingenactie laat werken, met zoals u schrijft ‘oog voor alle hartverwarmende inspanningen van de vele initiatiefnemers.’ Omdat u met mijn belastinggeld betaald wordt, omdat ik net als 80% van de Vlamingen vind dat ons land GEEN nieuwe moslims moet opnemen, omdat ik vrees dat IS-terroristen zich in die vluchtelingenstroom verschuilen, omdat ik al die naïeve initiatieven NIET hartverwarmend maar ergerlijk vind, formuleer ik met deze mail mijn klacht tegen uw eenzijdige propaganda, en vraag ik u om in uw zendtijd evenveel aandacht te besteden aan personen, politici en politieke bewegingen als PEGIDA die de asielinvasie AFWIJZEN.’

Komaan, mailen maar naar klachtenprocedure@vrt.be.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

21 reacties op “Asielinvasie: VRT plant donderdag propagandadag, PEGIDA roept op tot klachtenregen”

 1. VRT, ik verneem dat u donderdag alle zenders in het teken van een pro-vluchtelingenactie laat werken, met zoals u schrijft ‘oog voor alle hartverwarmende inspanningen van de vele initiatiefnemers.’ Omdat u met mijn belastinggeld betaald wordt, omdat ik net als 80% van de Vlamingen vind dat ons land GEEN nieuwe moslims moet opnemen, omdat ik vrees dat IS-terroristen zich in die vluchtelingenstroom verschuilen, omdat ik al die naïeve initiatieven NIET hartverwarmend maar ergerlijk vind, formuleer ik met deze mail mijn klacht tegen uw eenzijdige propaganda, en vraag ik u om in uw zendtijd evenveel aandacht te besteden aan personen, politici en politieke bewegingen als PEGIDA die de asielinvasie AFWIJZEN.Getekend //Hansen

 2. De asielzoekers kosten ons niets,orakelen de hoernalisten.
  Nu protesteren ze zowaar tegen de bezuinigingsmaatregelen. (vRT)
  Zien die grote lichten dan helemaal geen verband tussen een lege staatskas,de kostprijs van massa-immigratie en hun eigen werkloosheid?
  Hoe meer ontslagen er vallen bij die rode volksvreemde staatszender hoe liever ik het heb. Hopelijk krijgen ze nog van de zweep de dag dat de grote moefti hier de plak zwaait. :))

 3. In de Nederlandse pers stond een artikel waarin een Christelijke (dus echte) Syrische vluchteling de échte reden van de huidige toevloed verklapte: de mensensmokkelaars hebben hun prijzen verlaagd van 10000 naar 2000 $.

 4. Tweede mail (in dezelfde context) die ik verstuurd heb naar de openbare KRomroep BRT, ik kijk niet alle dagen op hun webstek deredactiebe anders had ik dit toegevoegd aan de eerdere.
  De schaamteloosheid van de ambtenaren/journalisten is halucinant.

  Geachte,

  Deze avond lees ik dit op de deredactie;be van de openbare omroep BRT Dewinter: “Hotel Vlaanderen is volzet”
  Ik besluit het te bekijken en de aankondiging door een mij onbekende ambtenaar/journaliste is als volgt “Ondanks de grote solidariteit in ons land worden de vluchtelingen niet overal even hartelijk onthaald. Zo hebben vanavond zo’n 150 mensen van het Vlaams Belang en de extreem rechtse Pegida beweging…”
  Het gaat uiteraard om deze “duiding” : extreem rechtse Pegida beweging.
  Wat heeft de openbare omroep BRT en in het bijzonder die ambtenaar/journaliste doen besluiten om de bezorgde burgers die OVERAL in Europa onder de naam Pegida (of een verwijzing ernaar gebruiken) in de extreem rechtse hoek te plaatsen ?
  Wie of wat heeft jullie als ambtenaar van de openbare omroep het recht om mensen die terecht bevreesd zijn voor de ongebreidelde invasie van miljoenen die onze cultuur of zeden en gewoonten niet kennen noch respecteren in de extreem rechtse hoek te plaatsen.
  In Duitsland kwamen er tienduizenden op straat vele malen, zijn dat allemaal extreem rechtsen, is het bezorgd zijn om de toekomst van het nageslacht extreem rechts zijn?
  Het is tekenend dat allen wie vandaag de dag afwijkt van de mulitkulle heilstaat in wording lees eurabia, een extreem rechtse is.
  Merkel Angela een communiste pur sang (net als haar geestesgenote Federica Mogherini) die de poorten van Duitsland wagenwijd openzet in die mate dat er geen enkele controle is wie binnenkomt vluchteling/asieltoerist of terrorist.
  Het loopt zo erg uit de hand dat de ZDF een documentaire uitzend over de ongecontroleerde immigratie en het effect daarvan op de Duitse samenleving en wetten…
  ZDF is dus volgens de logica van de ambtenaren/journalisten van de openbare omroep BRT een extreem rechts tv station omdat ze vragen stellen bij de ongecontroleerde invasie.
  Ik weet dat in Vlaanderen en bij uitbreiding het geknutselde pelgië alle partijen voor open grenzen zijn de éne wat meer als de anderen waar één partij als een rots in de branding terechte kritiek heeft op de handelswijze van “‘laat ze er maar allemaal in”, die partij wordt door ieder uitgespuwd wordt zo goed als nooit met naam genoemd maar de voorman stond deze avond toch op post in St Niklaas.
  Het is niet alleen Het Vlaams Belang die waarschuwt voor wat er nu aan het gebeuren is, ook in het buitenland zijn er mensen die ervoor waarschuwen maar die worden dan onmiddellijk in de extreem rechtse hoek geduwd of gebroodroofd (er zijn ook in Vlaanderen die dat ervaren hebben).
  Zoals ik in een eerdere mail gisteren heb laten weten is de openbare omroep (hoewel ik geen illusies koester over de andere media kanalen) donderdag een spreekbuis van de asiel industrie met de feelgood berichtgeving die we gewoon zijn als de islamiet ter sprake komt.
  Ik heb een leuke (nou ja) video voor jullie, kunnen jullie donderdag ook maar eens in de ether gooien om de massa te laten zien hoe dankbaar de islamieten zijn voor de belangeloze inzet van de goegemeente, het clipje is niet meer als een 12 seconden en geen geweld integendeel. https://www.youtube.com/watch?v=7GEaaxtTQ_4&feature=player_detailpage
  In elk geval ik zal nooit openstaan voor de invasie van de islamiet en ik ken velen (zeer velen zelfs) die hetzelfde als mij denken.

  Vlaamse groeten

  (ondertekend met mijn naam)

 5. De genocide van de Blanke Volkeren draait op volle toeren.

  De volksverraders en hun internationalistische meesters dromen al hardop van een BRUIN en Zwart Europa (zeg maar het gehele Westen).

  Deze ziekelijke creaturen zullen nooit uit zichzelf stoppen. Enkel de Arische Volkeren kunnen deze genocide een halt toe roepen.

  HOOG TIJD OM RECHT TE STAAN!
  NATIONALISTISCHE REVOLUTIE NU!

 6. Mark J Ruyffelaert

  Het hangt reeds lang mijn keel uit: die fanatieke rood-linkse (vooral vrouwelijke) stem van Radio één rond de middag. Figuren van linkse signatuur of met vreemdelingen sympathieën zijn daar ZEER welkom. Eerder rechtse figuren – vergeet het. Nu worden inwijkelingen zowat heilig verklaard. Mijn Arabische vrienden zijn bang om als eersten geradicaliseerd te worden. Onze vrouwen met een doek voor hun smoeltje? Ik wens het u toe, rode ratten. Mark J Ruyffelaert, schrijver.

  1. Lees pas nu uw reactie, wil toch wel opmerken dat u bij dit “…Ik wens het u toe, rode ratten…” schromelijk te kort schiet in het duiden van verantwoordelijken.
   Het zijn niet alleen de “roden” (ik ga er toch vanuit dat u daar de spa of socialisten mee bedoeld) die schuldig zijn aan de invasie die nu aan het gebeuren is.
   Zoals ik al eerder stelde zijn alle partijen —>behalve het Vlaams Belang<— debet aan wat er nu aan het gebeuren is : een invasie van de islam(iet).
   Tot nader order zijn ALLE partijen (behalve éne) het erover eens dat de "arme zielige hongerige vluchteling" (lees invader) moet geholpen worden, dat laatste wordt bovendien gretig ondersteund door de mainstream media (elektronisch en het klassieke papier) om de massa een schuldgevoel aan te praten.
   Mijn punt is dat zij die steeds maar enkel de "linksen" of "roden" duiden als verantwoordelijken voor een invasie die het Avondland gaat ten gronde richten niet goed bij de les zijn.
   Trouwens dat is ook de reden dat wij dit over ons krijgen omdat de DOMME kiezer in het kieslokaal denkt dat een partij die zich rechts heet of Katholiek dan ook die waarden uitdraagt die daaraan gekoppeld worden…niet dus.
   Vijf voor twaalf was het bij de laatste verkiezingen en ik zag dat de rat De Wever Bart met zijn bende opportunisten de winnaar zou worden en kreeg gelijk, toen had ik het al begrepen en de DOMME kiezers die nu leuteren hadden maar wat beter moeten nadenken.
   Beter nadenken én vooral beter geluisterd wat er allemaal zou (of net niet) gebeuren…maar zeggen ze dan "politiek, dat interesseert me niet", ik weet vrijwel zeker dar de rat De Wever Bart dat heel graag hoort en breed grijnst en hij niet alleen trouwens.

   1. Mark J Ruyffelaert

    Beste véélschrijver. Voor een deel zijn wij het eens. Maar het is toch niet te ontkennen dat het socialisme verantwoordelijk is voor AL de immigratie, ook voor die van vele jaren terug. Hun redenering was: hoe meer vreemdelingen, hoe beter. Want ooit zullen die rood stemmen. GAST ARBEIDER ; het is niet de bedoeling dat een gast blijft hangen, en als er geen arbeid meer is … Mark j. ruyffelaert.

    1. “véélschrijver” Nou nou, ik ga er maar van uit dat u de ironie achterwege gelaten heeft.

     Goed, dat ik mijn reply aan uw reactie haakte is omdat deze de enige was waar ik mijn woordje naadloos kon op laten inpikken. dus voor de duidelijkheid het was niet persoonlijk tegen u gericht, indien wel zo was geweest had ik het specifiek vermeld.
     Zoals u stelt “…Voor een deel zijn wij het eens…” klopt en betreft de openbare KRomroep BRT.
     Maar ik ga in het verwensen van voorlezers en schrijvelaars nog een stap verder en die is dat ik de gehele mainstream media negeer.
     Ik ben daar dan heel konsekwent in (heb sedert begin 2000 geen tv meer in huis) en koop sindsdien ook geen kranten meer én lees ze ook niet stiekem op het www (behalve als er ergens op een blog of forum naar door gelinkt wordt).
     Ik pak graag uit met de stelling dat wie vandaag de dag nog stemt op partij zus of zo en naderhand jammert, het aan zijn eigen te wijten is (heb de redenen al eerder aangehaald).
     Was het maar zo eenvoudig dat enkel de kiezer het nadeel vol in zijn /haar tronie krijgt indien hij op de partijen stemt die, (al zolang het geknutselde pelgië bestaat) de lakens uitdelen en overbodig te duiden dat de rat De Wever Bart’s bende zich ook in die hemisfeer ophoudt.
     Helaas, driewerf helaas ook ik ondervind de nadelen van die domme/luie/onwetende kiezer en moet machteloos toekijken hoe hoe dom en onwetend ze blijven want hun volgende reis naar Turkije of weet ik veel welk islamieten land is al geboekt.
     Ik ga dan maar niet over nog zo’n categorie beginnen zij die hun gebuur/garagist/collega/cafébaas of wat dan ook een “toffe” of “vriendelijke” of “sympathieke” islamiet heten, simpelweg omdat ik mezelf vandaag geen hoofdpijn toewens.
     Die islamieten invasie is onomkeerbaar en betekend de ondergang van het Avondland. eurabia HQ brussel en de marionettenregeringen in de “soevereine” staten hun plannen zijn vastomlijnd, ergo zij hoeven geen weerstand meer te vrezen.
     Allen die —>niet<— op het Vlaams Belang gestemd hebben kunnen zich tot het eind van hun leven vergenoegen dat ze met betrekking tot de totstandkoming van het kalifaat hun steentje hebben bijgedragen.
     Om af te ronden met een positieve noot,:uw en mijn visie verschillen niet fundamenteel.

 7. Gaat de openbare KRomroep BRT deze video ook laten zien om

  “…Veel ongekende facetten van de vluchtelingenproblematiek zullen belicht worden in verschillende programma’s. Op die manier zal de bevolking worden geïnformeerd vanuit verschillende invalshoeken…”

  (bovenstaande een deel uit de reply van Van Crombruggen Linda op men verstuurde mail.)
  Hoewel ik twijfels (eufemisme) heb over de “…ongekende facetten van de vluchtelingenproblematiek…” die de BRT er zal uitlichten (of net niet.)

  Facts about 09.05. A “poor migrant” message of the HUNGARIANS

  (“een arme migrant’s” boodschap aan de Hongaren)

  1. jan hammerbacher

   Ik heb dezelfde respons gekregen. Blijkbaar een standaardantwoord. Vooral dat laatste zinnetje vind ik om te gillen: “Uiteraard is het uw goed recht om daar anders over te denken”.

   Het zou er verdorie nog moeten aan ontbreken, vooral gezien ze met ons belastinggeld werken.

 8. Stop met uw propaganda . Het maakt van Europa een Islamstaat . Zij willen onze hulp niet . Zij willen hier hun wetten ,gewoonten en zeden invoeren : Kindhuwelijken – Homo’s en christenen en andersgelovigen doden . en van vrouwen onmondinge sexslavinnen maken

 9. Wij betalen dus belasting om xenofiele propaganda te laten voeren ,door met ONS belastingsgeld gesubsidideerde audio-visuele media, om NOG meer visumloze indringers NOG meer te pamperen zonder dat die nooit één cent bijgedragen hebben, kwestie van een turbo te monteren op het aanzuigeffect. Dit terwijl de rusthuizen voor ONZE senioren, die veelal een loopbaan leng WEL en veel bijgedragen hebben voor een belachelijk klein pensioen te beuren, naar eigen zeggen veel te weinig subsidies krijgen.

 10. Met dank aan de afpersingsmachine van de belastingen mogen we wel betalen voor de VRT maar hebben geen enkele invloed op datgene wat op het beeldscherm komt.
  In ieder geval hebben die kwaliteitsvolle journalisten tot nu toe geen enkele bijdrage aan de absolute onbekwaamheid van onze politici gewijd.

 11. Zouden onze regeerders zich al bekommeren over het probleem dat onvermijdelijk verbonden is aan deze invasie? Namelijk het creëren van duizenden bijkomende gevangenisplaatsen? Zouden ze zo vooruitziend zijn en daar al werk van maken?

 12. ze hebben al teveel aandacht. zo maak je het racisme alleen erger.
  stop donderdag en geef eens een break van al die shit

 13. Een kleine voordspelling: Eerst gaan ze zorgen dat ze gesponsord worden door het OCMW, dan krijgen ze voorrang op een sociale woning, eigen gepeupel moet maar wachten tot ze dood zijn. Dan zien ze dat de straffen hier een lachertje zijn, en dan komen de zoveel % boosaardigen boven water, inbraken getto vorming, moord en doodslag, en stellen hun eisen, slachten van schapen, aparte bidplaatsen, want tussen de soort die hier al jaren hun wil opdringen zullen de spik splinternieuwe Belgen niet welkom zijn, want die zijn boos omdat ze de vlucht namen van de echte Islam namelijk ISIS. Het straatbeeld zal nog spookachtiger worden want zoals de oude nieuwe Belgen zullen de nieuwe Belgen ook extremer worden. Dat er veel boosaardigen tussen zitten is al bewezen, hun ongehoorzaamheid aan bevelen van de overheden waar ze een hoop vuilnis achterlaten, het geval Calais, hun protesten en ongenoegen, en de zwakheden van de Europese landen zullen ze uitbuiten, als neusje van de zalm de gezinshereniging, En gij Vlaamse zwoegers zullen er financieel voor opdraaien, dat nu 80% tegen de huidige situatie is kan de regering en hun fantastische eerste minister geen bal schelen. En hij die orde op zaken moet stellen moet nog geboren worden. Dus lieve soortgenoten hou uw hart maar vast.

 14. “De vluchtelingen werden in Duitsland met ‘n warm welkom en uitbundig applaus onthaald.”

  De naïevelingen weten niet waar ze aan begonnen zijn, niet wat ze op hun nek gehaald hebben en wat hen nog te wachten staat, ze beseffen niet de reikwijdte van hetgeen die vluchtelingen met zich mee brengen; oorlog en geweld, want dat is wat in de mohamedaanse cultuur ingebakken zit.

  Hou de kotsemmertjes al maar bij de hand voor donderdag a.s.

  1. “…De vluchtelingen werden in Duitsland met ‘n warm welkom en uitbundig applaus onthaald…”

   En in Nederland gaat het een stapje verder.

   Volgende stap is waarschijnlijk cheerleaders die hun danspasjes gaan tonen aan de “arme/zielige/hongerige vluchtelingen”

   Ik heet ze hersenloos is het gemakkelijkst moet ik niet veel toetsen induwen.

   Apeldoorn Nederland : Apeldoorners zingen voor AZC Americahal (03-09-2015)

 15. Die van mij is al vertrokken met nog een beetje pouspas er bij

 16. Vind het niet kunnen dat, VRT (openbare Omroep) met ons belastinggeld partijdig handelt !
  Neutraliteit en informatie moet de doelstelling zijn en blijven !
  Vandaar mijn protest naar uw opzet van donderdag aanstaande !

Trending

%d