Nieuwe katholieke school Overijse zamelt geld in via ‘crowdfunding’

sintignatiusschoolHet wordt steeds duidelijker dat conservatieve en/of nationalistische mensen in Europa niet meer moeten rekenen op kerk, staat, media of ‘middenveld’ om hun belangen te verdedigen: wel integendeel.  De boodschap van kerk, staat, media en middenveld is er immers eensgezind één van volksvervanging en zelfvernietiging:  ‘het is goed dat de autochtone volkeren van Europa vervangen worden door miljoenen Afrikanen en moslims, en hoe sneller dat gebeurt, hoe gelukkiger we allemaal zullen zijn.’  Het einddoel – soms verzwegen, soms rechtuit uitgesproken – is de verdwijning van de blanke, niet-islamitische Europeaan in een massa van zwarte en gekleurde moslims.

Steeds meer dringt zich dan ook de noodzaak op om over te gaan tot verzet aan de basis door zelforganisatie, zoals die in Zuid-Afrika en het oosten van Duitsland al langer aan de gang is: conservatieve en/of nationalistische mensen trekken zich terug uit de failliete samenleving, en beginnen van aan de basis hun eigen gemeenschappen te her-organiseren. Dat betekent het fysiek gaan wonen in elkaars nabijheid, het aanleggen en organiseren van eigen voorzieningen, eigen culturele ruimtes, eigen overlegorganen, zelfs tot op zekere hoogte eigen bewaking en beveiliging, en ja, ook eigen religieuze gemeenschappen en eigen onderwijs.

Wij van REACT zijn niet (allemaal) grote fans van de katholieke kerk, zeker niet vanwege de manier waarop die ook in België gecorrumpeerd is door de band met de Belgische macht en de politieke correctheid van mei ’68. Maar volgende oproep is wel interessant: een oproep om een eigen, overtuigd katholieke school in Overijse (de nieuwe Sint-Ignatiusschool) financieel van de grond te krijgen, ook voor gezinnen die geen duizenden euro’s inschrijvingsgeld zelf kunnen ophoesten.  Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘crowdfunding’, een vorm van financiering waarvoor naar ons weten nog geen goed Nederlands woord bestaat (‘volksfinanciering?), en waarbij een publieke oproep gedaan wordt tot (veel) mensen om met een kleine bijdrage een doel te bereiken.  De oproep luidt als volgt:

‘Beste vriend,

Deze brief is een vriendelijke oproep aan iedere Katholiek om een gift te storten van één of enkele euro’s per maand voor de werkingskosten van de Sint-Ignatiusschool in Maleizen, België.

Waarom verdient onze school uw steun?
In België stuurt de overheid het onderwijs door middel van subsidiëring. In ruil daarvoor moeten de scholen zich schikken naar de reglementering en ideologie die de staat hen oplegt. Daarmee verkopen ze eigenlijk hun ziel.

Wat betekent dit concreet?

→ In Belgische “Katholieke” scholen leren jongeren niet meer bidden.
→ In Belgische “Katholieke” scholen krijgen leerlingen meer te horen over “wereldreligies” dan over de inhoud van het Katholieke Geloof.
→ In Belgische “Katholieke” scholen zijn vele leerkrachten overtuigd atheïst.
→ In Belgische “Katholieke” scholen geven moslimleerkrachten les.
→ In Belgische “Katholieke” scholen mogen leerkrachten euthanasie (voor minderjarigen) aanprijzen.
→ Belgische “Katholieke” scholen geven in hun seksuele voorlichting voorkeur aan didactisch materiaal van Sensoa, een organisatie gelieerd aan de Planned Parenthood Federation, die onderwijst dat abortus en homoseksualiteit verworven mensenrechten zijn en recent het wereldnieuws haalde met haar handel in levende embryo’s.
→ Belgische “Katholieke” scholen bevelen het gebruik van anticonceptie aan onder hun leerlingen.
→ In Belgische “Katholieke” scholen kan men geen leerlingen weigeren op basis van religie.
→ Enz.

Een Katholieke school is vitaal voor de ziel van opgroeiende kinderen!
Als wij in onze religieuze beleving de richting van Jezus Christus willen volgen en dat ook aan onze kinderen willen doorgeven, zijn wij aangewezen op het organiseren van privéonderwijs. Aangezien private scholen geen subsidies ontvangen, vragen ze vaak noodgedwongen een grote som inschrijvingsgeld aan de ouders van leerlingen, om de kosten te kunnen dekken.

De Sint-Ignatiusschool wil er echter ook zijn voor kinderen uit modale gezinnen, die jaarlijks geen duizenden euro’s inschrijvingsgeld kunnen betalen. Daarom doen wij een beroep op alle Katholieken die bezorgd zijn om de toekomst van onze kinderen. Met een eenvoudige gift kunnen wij allemaal een steentje bijdragen tot degelijk Katholiek onderwijs in België.

Uw steun maakt het verschil: Zelfs het kleinste bedrag is oneindig veel meer dan niks!
De werkingskosten van een school zijn een maandelijks terugkerende kost. Daarom willen wij u voorstellen om een maandelijkse opdracht in te stellen van één of enkele euro’s per maand. U mist het geld vast niet, maar onze kinderen zijn er enorm mee geholpen. Om een voorbeeld te geven: Als 1000 mensen 10 euro per maand storten, dan heeft onze school de budgettaire stabiliteit om haar missie te voltooien en zelfs te doen groeien.

U kunt zich via de homepagina van onze website http://www.sint-ignatius.be inschrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief “nieuws uit Sint-Ignatius”. Zo kunt u zien hoe wij uw steun gebruiken voor het uitwerken van een puik onderwijsproject.

Deel deze oproep met uw familie en al uw Katholieke vrienden, kennissen en verenigingen!

Veel dank,

Namens het bestuur van de Sint-Ignatiusschool,

Dries Goethals

Betaalgegevens:

Sint-Ignatius vzw
BE17 3631 4937 8121
BBRUBEBBU

 

5 comments

  1. Uw opmerkingen over het huidig “Katholiek”(sic) Onderwijs zijn spijtig gneoeg gegrond . Maar wat wilt ge, als kennelijk ZELFS mgr Bonny geen zondebesef meer lijkt te hebben daar hij zich als pro-holebi profileerde enkele maanden terug, uit politiek-correcte “verdraagzaamheid”(sic), terwijl de Catechismus die nog steeds in voege is , duidelijk en ondubbelzinnig holebi-verkeer laakt als “zondig” maar de Paus zich terecht barmhartig toont tegenover ALLE zondaars, ongeacht hun soort van “zonde” . Uiteraard geldt dit alleen voor Christenen , de rest doet maar op “vrijheid-blijheid” , beschermd of “bare-back” men doet maar…..Mr Bonny staat wel kennelijk moederziel alleen met zijn uiterst afwijkende ,politiek-correcte mening ter zake, wat eens temeer zal blijken op de synode over het Gezin die voor volgende maand door de Paus gepland is.

  2. Ik weet niet wat ik hier van moet denken.
    Ik begrijp het gedeeltelijk, de wereld heeft inderdaad nood aan mensen met wat visie en opvoeding. Maar een school gestoeld op gebed ? Is dit niet even “achterlijk” dan de huidige Islamgeneratie ?

    1. Neen, in de door de Catechismus aanbevolen gebeden wordt immers nergens opgeroepen tot onverdraagzaam, fysiek geweld tegen anders-gelovigen, atheisten, agnostici e.d.

    1. Exact dat was ook mijn bedenking toen ik zijn e-post mocht ontvangen… maar, neemt niet weg dat ik bovenstaand artikel zeer interessant vind. Al ben ik zelf nog niet zo ver om, net zoals in Zuid-Afrika, mezelf terug te trekken. Ik geloof er nog altijd in dat we onze samenleving kunnen redden. Al is daar veel moed en tijd voor nodig.

Comments are closed.