Overlijden Franse journalist Emmanuel Ratier

Ratier MZVorige week woensdag is publicist en journalist Emmanuel Ratier op 57-jarige leeftijd overleden. Een bekende en gerespecteerd persoon in nationalistische kringen van Frankrijk. Vooral vanwege zijn kundige onderzoekswerk (encyclopedisch) en het bundelen hiervan in boeken en andere publicaties. Ratier gaf zelf een tweemaandelijks blad uit met de titel faits et documents, waarin hij o.a. onderzoek deed naar de ongekozen machtsconcentraties die grote invloed op de koers van Frankrijk hebben.

Ratier is zijn politieke carrière begonnen in zijn woonplaats Rouen bij het Front de la Jeunnese de jongerenafdeling van de Parti des Forces Nouvelles, een rechtse politieke partij met een nationaal-revolutionaire insteek. Hij is gediplomeerd als journalist en heef daarnaast politieke wetenschappen gestudeerd. In de jaren tachtig heeft hij bij verschillende kranten en tijdschriften gewerkt, waaronder Figaro Magazine, Valeurs Actuelles, Magazine Hebdo en Minute.

In de jaren negentig richtte hij de publicatie faits et documents op, waarin als een heuse archivaris wetenswaardigheden en namen van invloedrijke personen verzamelde, om zo een breed publiek over het doen en laten van hen te informeren. Daarnaast heeft hij nog aan meerdere boeken meegewerkt of zelf geschreven, waaronder de Encyclopédie politique Française of Au coeur du pouvoir: enquête sur Le Siècle over een machtige netwerkorganisatie die tienmaal per jaar invloedrijke figuren verzamelt voor een diner.

Zijn laatste werk; Le vrai visage de Manuel Valls, het ware gezicht van Manuel Valls – de huidige Franse eerste minister – deed het in de verkoop goed en was vooral zeer geliefd onder de vele critici van de minister. Waarin Ratier het nodige uit de doeken deed, wat elders niet was te vinden, met ook twee grote ontdekkingen, namelijk de plotsklapse draai van pro-Palestina naar pro- Israël na het huwelijk met zijn tweede vrouw. En daarnaast prikte hij door dat de familie Valls ooit was gevlucht voor het regime Franco, waar de minister met te koop loopt, maar in werkelijkheid juist met de toenmalige regering op goede voet stond.

Voor het grote publiek was Emmanuel Ratier bekend van zijn radioprogramma op de Franse Radio Courtoisie, waar hij geregeld op te horen was. Dat kon dan over van alles gaan van de Franse soevereiniteit tot aan de vrijmetselarij. Hij presenteerde om de zoveel tijd ook het Libre Journal de la résistance Française, waarbij hij dan zelf diverse gasten uitnodigde en dit kon dan ook over een veelvoud van onderwerpen gaan. Niet te laatste was er zijn eigen boekhandel Facta in het noorden van Parijs, die uniek is in zijn boekaanbod, omdat hier o.a. bekende nationalistische schrijvers van heden en verleden te koop zijn.

Door talloze personen en organisaties wordt Emmanuel Ratier geprezen om zijn inzet voor de goede zaak, getuige de vele lovende teksten die overal opduiken. Dat zegt veel, hij was een gewaardeerde vakman, men kan hem dan ook het beste eren door zijn radio-uitzendingen te beluisteren of zijn boeken te lezen.