asielmiddHet houdt niet op: Sinds het wat zachter weer wordt aan de Middellandse Zee is de toestroom van bootvluchtelingen weer ingezet. Met als resultaat dat er dagelijks berichten verschijnen in onze media van reddingsoperaties voor de kusten van Lampedusa, Sicilië en Malta. Europa staat erbij en kijkt er weer naar. Dit is een jaarlijks fenomeen:  zodra  de winter voorbij is maken massa’s vluchtelingen de oversteek naar Europa in overvolle gammele bootjes.

Systematische tactiek

Mensensmokkelaars doen er alles aan om Europa te dwingen om nog meer reddingsacties uit te voeren. Zij weten maar al te goed dat er in Europa verdeeldheid heerst over deze kwestie met enerzijds een kleine groep die voorstander is van een opengrenzenbeleid en de meerderheid van de bevolking die immigratie een halt zou willen toeroepen. Indien er met regelmaat van de klok berichten opduiken van gekapseisde bootjes met vluchtelingen en drenkelingen, dan werkt dit via de door de media opgelegde (selectieve) verontwaardigingsmechanismen in op het gemoed van de modale Europeaan en kan die kleine groep van immigratielobbyisten die voorstander is van een opengrenzenpolitiek hier munt uit slaan. Die mensensmokkelaars zijn niet van gisteren en zij winnen dit pleit, door onze oh zo makke houding, met hun ogen dicht.

Ivorentorengezeik

Onze politici kunnen niet zomaar toekijken. De binnen- en buitenlandministers van de EU-lidstaten hebben naar aanleiding van de massale ‘dodentocht’ op de Middellandse Zee al een Europese top belegd om deze problematiek aan te pakken en dit door te suggereren om meer patrouilles op zee in te zetten om vluchtelingen al bijna aan de kusten van Noord-Afrika te gaan oppikken. En dat is juist wat die mensensmokkelaars voor ogen hebben. ‘We stouwen gammele bootjes overvol vluchtelingen in de hoop dat ze door de Italiaanse of Maltese kustwacht/marine worden opgepikt, zodat de reddingsoperaties worden opgevoerd en waardoor de tamtam in Afrika en het Midden-Oosten nog luider klinkt om de overtocht naar Europa te maken.’

Het ivorentorengezeik van onze EU-politici vergeet hierbij dat de gemiddelde Europeaan de rekening zal moeten betalen, want eens voet op Europese bodem worden die illegale immigranten erkend als vluchteling, en de Dublin-richtlijn zegt dat het land waar een immigrant asiel aanvraagt ook verantwoordelijk blijft voor diezelfde immigrant. In werkelijkheid duwen de verschillende EU-landen die verantwoordelijkheid van zich af, waardoor immigranten dikwijls in verschillende landen asiel aanvragen. Zij zien Italië en Malta niet als eindbestemming, maar willen uiteindelijk doorreizen naar Duitsland, Nederland, Frankrijk, België en de Scandinavische landen.  

De gevolgen van dit falende EU-immigratiebeleid zijn alom bekend: meer werkloosheid, meer armoede, meer islamisering, meer geweld, meer sociale ontwrichting en noem maar op. Dit zijn bekommernissen van de gewone Europeanen waar die ivorentorenzeveraars geen oren naar hebben.  Die zien ze enkel maar zien als een uiting van xenofobie, islamofobie, racisme en discriminatie… Inderdaad: politiekcorrecte waanzin en hypocriete afschuifpolitiek hand in hand met de mensensmokkelaars aan de Noord-Afrikaanse kusten.

Onze vertegenwoordigers in de hoogste echelons van de Europese politiek spelen telkens in de kaart van de malafide bendes die vluchtelingen in gammele bootjes de Middellandse Zee opsturen. Op die manier verdrinkt Europa gewoon zichzelf!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d