8 comments

  1. Brave mensen, verlies toch uw tijd toch niet aan zulke moeder van alle domheden. Zelfs als moslim is die idiote fantast er totaal naast. De zon draait om de aarde omdat Allah het zo heeft bevolen. En daarmee basta. Dat de aarde in werkelijkheid rond de zon draait is ten andere ook niet het gevolg van natuurwetten, maar van de wil van Allah, waaraan niets of niemand kan weerstreven. Ten slotte, de zon is een gehoorzame dienaar onderworpen aan de grillen van Allah en is daarom een moslim (en geen moslima, want zelfs Allah kan nooit op de gedachte komen zo’n belangrijke rol als de zon speelt in het voortbestaan van de mensheid aan een vrouw toe te vertrouwen!).

  2. Sommigen mensen zijn zo dom dat ze hun eigen domheid niet kunnen vatten. Een duidelijk voorbeeld hier. Ze kunnen dan ook niet begrijpen dat anderen slimmer kunnen zijn. Helaas is dit niet beperkt tot Moslims alleen.

  3. Wat een idioot. Zo zie je waar we tegenop boksen. Domheid neemt toe overal.

  4. Gezien zijn grote revolutionaire kennis wordt het genie uiteraard onmiddellijk in verscheidene kennissencentra te werk gesteld door één of meerdere regeringen. De meeste kans maakt hij in het Brusselse gewest, daar hij een expert blijkt te zijn in vliegroutes.

  5. Nu is het duidelijk waarom moslims nooit Nobelprijzen winnen. Op een dubieuze ‘vredesprijs’ na dan.

  6. Hoort gij ook dat wild gebonk ?????? Ik ook, dat is blijkbaar Copernicus die zit te bulderlachen in zijn doodskist. Het weze hem van harte posthuum gegund !

  7. Maar hoe kan dat vermits de aarde toch “plat” is , botst de zon dan niet beurtelings tegen Tasmanie en Alaska en is het dan daarom dat een vliegend tapijt nooit door de geluidsmuur kan geraken zonder dat de franjes van het tapijt verbranden ? In ieder gevall zou deze komiek de overleden Leo Martin kunnen vervangen in een nieuw te vormen duo ; “Gaston en Mohamed”, hilariteit verzekerd

  8. Als de aarde om haar as draait, draait alles wat zich in het gravitatieveld bevindt mee met dezelfde snelheid. Ik veronderstel dat dit genie naar de Koran academie geweest is? Als er iemand nog behoefte had aan bewijzen dat de Islamitische cultuur werkelijk superieur is aan alle andere, dan zijn die hierbij met overtuiging geleverd. Zoals Ward De Bever zou zeggen: “Quod erat demonstrandum!”

Comments are closed.