michelDe Vlaamse Solidaire Vakbond heeft het regeerakkoord gewikt en gewogen en kwam tot onderstaande bevindingen. Kort gesteld: de VSV kan leven met het regeerakkoord, maar vindt het jammer dat de taboe’s rond migratie, de transfers naar Wallonië en de verzuiling niet werden aangepakt. Lees het zelf:

Na 25 jaar heeft Vlaanderen eindelijk een federale regering zonder socialisten, en dus een regering die een centrumrechts beleid zal voeren, iets waar de Vlaming al decennialang om gevraagd heeft. Door decennialang socialistisch wanbeleid was België ondertussen virtueel failliet door de hoge staatsschuld.

Eindelijk zal er komaf gemaakt worden met het gratis geld beleid: wie langdurig werkloos is en dus jarenlang een uitkering krijgt zal daar in de toekomst dus (terecht) gemeenschapsdienst voor moeten doen. Dat is veel rechtvaardiger tegenover de werkenden, die elke dag moeten zwoegen om hun loon te kunnen ontvangen.

Het ziet er momenteel ook naar uit dat er minimumdienstverlening zal komen bij de NMBS, waardoor er eindelijk komaf kan worden gemaakt met stakingen waarbij de gewone pendelaar in de kou moet blijven staan. Openbaar vervoer moet betrouwbaar zijn, zodoende zal de minimumdienstverlening het treinverkeer opnieuw aantrekkelijker maken, omdat er dan tenminste zekerheid bestaat dat de pendelaar op het werk zal geraken.

Eindelijk zullen ook de loonlasten van de bedrijven worden aangepakt: Een Belgische werknemer die 100.000 euro bruto verdient, houdt daar na belastingen en sociale zekerheidsbijdragen gemiddeld amper 51%, of 51.000 euro, van over. De loonlast voor de Belgische werkgever bedraagt 263% van dat nettoloon, of 134.000 euro. Nergens in Europa ligt de loonlast hoger.

Eindelijk zullen de ambtenarenpensioenen worden aangepast naar normalere normen, en zal onze moddervette overheid afgeslankt worden. Het huidige overheidsbeslag van meer dan 53% verstikt de economie.
Schulden blijven maken was gewoonweg geen optie meer. Hadden de vorige regeringen de moed gehad om maatregelen te nemen, had het niet zo ver moeten komen.

De grote fout van deze regering is dat opnieuw de grote taboes overeind blijven. Men zou miljarden kunnen besparen door eindelijk een strenger asielbeleid te voeren: de blijvende instroom van gelukszoekers kost de belastingbetaler handenvol geld.
De enorme geldstroom van ons land naar de EU-moloch en andere internationale instellingen is niet langer houdbaar. En de jaarlijkse transfert vanuit Vlaanderen van 16 miljard euro naar het zuiden van het land moet meteen aangepakt worden.

We hebben trouwens nog een voorstel voor de nieuwe regering: waarom geen “zuilentaks” invoeren op de gigantische vermogens die de traditionele vakbonden en mutualiteiten hebben vergaard, vaak met belastinggeld? De rijkdommen van ACLVB, ACV en het ABVV zijn nog steeds fenomenaal…

Tenslotte moet deze regering EINDELIJK het vakbondslandschap democratiseren door sociale verkiezingen op basis van redelijke criteria voor ALLE vakbonden open te stellen, om zo het monopolie van de drie zuilvakbonden te doorbreken.

Klik hier voor meer informatie over de VSV.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: