[Muziek] De Zwarte Leeuw

F-16Op het ogenblik dat onze helden in de F16-gevechtsvliegtuigen de apen en varkens van IS de volle laag geven, graag een beetje toepasselijke muziek op zondag: hier het lied ‘De Zwarte Leeuw’.  De tekst staat onderaan; let vooral op de passage: ‘ Zijn klauw vernielde d’halve mane, van d’ ongetemde saraceen!’.

Ziet gij de zwarte leeuw niet rijzen, zo fier op’t trotse gouden veld?
Ziet gij zijn forse reuzenklauwen, waarvan één slag de vijand velt?
Ziet gij de bloed’ge ogen gloeien?
Ziet gij zijn maan zo breed verward?
Die leeuw is onze leeuw van Vlaand’ren, die rustend nog de wereld tart.

Hij sloeg zijn klauwen op het oosten , en’t oosterheir vloog sidd’rend heen.
Zijn klauw vernielde d’halve mane, van d’ ongetemde saraceen!
Dan toog hij verder naar het westen, en schonk hun dapperheid te loon , aan d’onversaagdsten zijner zonen, een konings of een keizerskroon.

Hij sluimert nu der walen koning.
Beknell’hem hem vrij in ijzren band.
Hij sturen nu zijn roversbenden, tot op des leeuwen vaderland.
Maar zo de leeuw ontwaakt, gij rov’ren,wordt ge allen door zijn klauw verscheurd,dan wordt uw trotse wite lelie,
door hem met bloed en slijk besmeurt!
(J.De Laet)

3 comments

  1. “Onze jongens” dienen in de allereerste plaats ONS eigen territorium te verdedigen tegen indringers die de grenzen van ONS grondgebied schenden, DAT is de kerntaak van een Defensieapparaat, gevoed met ONS belastingsgeld ! Dus illegalen oppakken want illegaal verblijf (en ook collaboratie daarbij) zijn toch beide “een misdrijf” waarop celstraf staat. Waarom moesten “onze jongens” als slaafse butlers, ontmijners gaan fungeren voor Israel , die zelf de door hen in Zuid-Libanon geplaatste mijnen niet gingen ontmijnen, wegens te gevaarlijk en WIJ financierden dat met ONS belastingsgeld?? ! Plat op den buik voor de machtige pro-Zionistische Lobby uit electoraal plat opportunisme vanwege onze politici zeker ????????????

  2. Onze helden? Wat een onzin. Wat is er heldhaftig aan bommen gooien op een land waar we geen enkele affiniteit of belangen hebben, samen met fundamentalistische regimes zoals Saoudi-Arabië en Qatar. Beide trouwens voormalige sponsors van IS.
    De regering wil geen maatregelen treffen tegen Syriestrijders in eigen land maar gaat op diezelfde strijders wel bommen gooien op 1000-en kilometers van hier. Pure geldverspilling, geld dat beter hier zou aangewend worden voor terreurbestrijding, onderwijs en kinderzorg. Er is dus wel degelijk geld, of is het geld van de besparingsdrift van De Wever en de zijnen bloedgeld om de zogenaamde internationale partners, waaronder dus fundamentalistische regimes, te paaien?
    Dus brave jongens en meisjes, Rechts Actueel plaatst zich met zulke onbezonnen artikels op de lijn van andere pulp op internet. Spijtig.

    1. Ja, onze jongens worden naar een ver land gestuurd, terwijl ze hier niet eens meer in uniform zouden mogen buiten komen. Ik zou liever hebben dat onze vrijheid en onze veiligheid hier in eigen land worden gewaarborgd.

Comments are closed.