100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog: nieuwe oorlogsdreiging?

De titel van dit stukje klopt niet helemaal, want sinds 1914 zijn de grootmachten eigenlijk niet opgehouden met oorlogvoeren. Alleen lijken we nu dichter bij een Derde Wereldoorlog te komen. Wat is er aan de hand?

De Eerste Wereldoorlog kende een lange voorgeschiedenis, met een aantal grootmachten die uit waren op economische uitbreiding. De Industriële Revolutie  had immers tot gevolg dat verschillende landen tegelijkertijd op zoek moesten naar olie, staal en steenkool, alsook naar grotere voedselvoorraden om de gestaag vermeerderende bevolking te kunnen voeden. Vandaar dat het kolonialisme een hoge vlucht kende. Vandaar ook dat Duitsland een uitweg zocht naar de zee en zich een passende vloot aanmat. Dat was niet naar de zin van Engeland, dat graag meester wilde blijven over de wereldzeeën. Verder was er het verlangen van de anglo-amerikaanse financiële superelite om zich meester te maken van de Russische rijkdommen. Zij hielden het devies van de Engelse aardrijkskundige Halford Mackinder (1861-1947), één van de vaders van de geopolitiek voor ogen: ‘Wie Oost-Europa regeert, regeert het Heartland. Wie het Heartland regeert, regeert de wereld.’  Met het Heartland wordt bedoeld het grote Euraziatische continent, of het hart van de wereld.

Het spel tussen de grootmachten zorgde voor een nooit geziene wapenwedloop en eindigde in een gruwelijke massaslachting. Het Keizerlijke Duitsland verloor de oorlog en werd tot zware herstelbetalingen gedwongen, terwijl de banksters van Wall Street zich stortten op de Duitse economische markt.  Met hulp uit datzelfde Wall Street had Leon Trotski ondertussen de tsaar afgezet (de Russische Revolutie), zodat de weg naar de Siberische grondstoffen open lag, tenminste tot dat de bloedhond Stalin, een vijand van Trotski, aan de macht kwam. Maar ook in Duitsland werd roet in het eten gegooid. Een zekere Adolf Hitler wilde onder de knoet uit van het anglo-amerikaanse imperialisme. Weer werd Duitsland uitgeroepen tot grote boeman en weer brak een Wereldoorlog uit, die nog verschrikkelijker was dan de vorige. Samen met hun geällieerden wonnen de anglo-amerikaanse machten weer het pleit, en deze keer gingen zij grondig te werk. Gretig gebruik makend van het communistische gevaar plaatsten de Amerikanen overal in West-Europa legerbasissen. West-Europa werd onderdeel van de Nieuwe Wereldorde onder Amerikaanse hegemonie, met de dollar als belangrijkste betaalmiddel, een toestand die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Wie nauwkeurig de geschiedenis van de laatste honderd jaar bestudeert, ziet dat er eigenlijk niets veranderd is in het grote geopolitieke spel van de grootmachten. De Amerikanen, die de macht van de Engelsen hebben overgenomen, willen zich nog steeds meester maken van het Heartland. Hun bemoeienissen in Oost-Europa, de Arabische wereld en in Azië zijn er op gericht om Rusland in te dijken en te isoleren. Het provoceren van de Russen in Oekraïne ligt volledig in de lijn van deze strategie. Oorlogshitsers zoals een Guy Verhofstadt laten zich gewillig inschakelen in de Westerse propaganda. De Frans-joodse mediafiguur Bernard-Henri Lévy beschuldigt de Europeanen van lafheid en vraagt een oorlog tegen Rusland. De Russische leider Poetin wordt door de media afgeschilderd als de grote boeman. Heel de propagandaoorlog die we ook zagen in de aanloop van de vorige twee wereldoorlogen herhaalt zich.

Komt daar nog bij dat de internationale machtsverhoudingen gevoelig aan het keren zijn. De BRICS-landen (Brazilië, Rusland, Indië, China en Zuid-Afrika) zijn momenteel bezig om hun eigen alternatieve wereldbank op te richten. Argentinië, Mexico en Indonesië zouden van plan zijn om mee te doen.  De bedoeling is om de dollar niet meer te gebruiken als standaard internationaal betaalmiddel. En daar wringt pas echt het schoentje: als de dollar van haar troon tuimelt, valt de Amerikaanse economie als een kaartenhuisje in elkaar, waardoor de VSA volledig bankroet zal zijn.

Maar dat is nog niet alles: Duitsland zou in alle stilte bezig zijn met een heroriëntering van haar buitenlandse politiek. De Duitsers zouden de door de Amerikanen gedomineerde NAVO willen verlaten en aansluiten bij de BRICS-landen. Dat is volgens Xandernieuws.punt.nl, dat zich baseert op de waarnemingen van een financiële analist, de ware reden waarom de Amerikaanse NSA vooraanstaande Duitse leiders, waaronder ook bondskanselier Merckel, bespioneerde. De Amerikanen zijn dan ook enorm beducht voor een Euro-Russische alliantie. Op Xandernieuws luidt het terecht dat een combinatie tussen de superieure Duitse technologische en industriële kennis en de Russische rijkdommen aan grondstoffen en militaire macht in één klap kan zorgen voor sterkste machtsblok ter wereld, dat de macht van de Amerikanen naar de kroon kan steken.

Na het neerhalen van de Maleisische Boeing eisen de Amerikanen dan ook van de EU dat het sancties neemt tegen Rusland. In feite dwingen de Amerikanen ons, Europeanen, tot een beslissende keuze. Blijven we de Amerikanen en het dollar-imperium van Wall Street in hun oorlogslogica steunen,  met de kans dat we mee ten onder gaan, of sluiten we aan bij het alternatieve en nog groeiende  machtsblok van Rusland? Maar wat nog het meeste zorgen baart: komt het tot een Derde Wereldoorlog? Als dat gebeurt, zal Europa de grootste verliezer worden; misschien wordt dit zelfs het einde van het Europa dat we tot nu toe kenden. Dat zou dan de kers op de taart zijn van de grootste en meest bloeddorstige zwendelaars in de geschiedenis van de mensheid, met name de financiële superelite van Wall Street.

russia-wants-war

 

 

6 comments

  1. Gisteren was een prachtig stukje idiote waanzin te aanschouwen met voorop de ex cd&v er, perfesser, idioot Torfs.
    Met 15 ezelskoppen samen zaten ze te ouwehoeren over de 1ste wereldoorlog 100 jaar geleden terwijl achter hunnen rug duizenden mensen vermoord worden omdat ze een andere mening hebben maar daar hadden die eikels blijkbaar geen oren naar alhoewel heden ten dagen meer me sen vermoord worden dan tibdens de 1ste en 2de wereldoorlog samen maar nu betreft het iets wat met een barbaarse idiote waanzin te maken heeft en dus is dat niet zo erg…
    Wat zou het tof geweest zijn als die 15 eikels samen een flinke rammeling hadden gekregen en alle 15 uit Vlaanderen geflikkerd waren.
    Man man man waar wordt hier toch allemaal geld aan verknoeid…
    Heel snel dergelijke waanzinnige clubjes opdoeken want straks liggen ze ook nog die barbaarse primitieve waanzin te propaganderen, ik sta hier van niets meer versteld…
    Bij het zien van die achterlijke baardaap met zijn zoontje van 10 jaar ging het licht uit, waar wordt op gewacht om heel die smeerlapperij op ons grondgebied te verbieden en te verbannen? Moeten ook hier eerst veel doden vallen?

  2. Wegens de pathologische bemoeizucht van het EU.S.S.R Potverteerders Circus is het zover gekomen. Als Rusland het Russisch sprekend Oostelijk deel van Ukraine wil inlijven, wat gaat ons dat aan, zij doen maar ! Nu gaan onze varkenstelers , fruit- en groentenkwekers de bittere vruchten van de boycot moeten zwelgen, maar dat zal de volkomen OVERbetaalde Eurocratische Nomenclatura politiek-correcte worst wezen !

  3. Denk eerder dat nu de oorlogsdreiging komt om het claimen van het patent op de Noordpool. Daar zijn belangrijke ertsen gevonden en een grote hoeveelheid olie. Het probleem is dat er meerdere landen vinden dat een deel van de Noordpool hun toebehoord.

  4. Mmm, een paar redeneringen rammelen toch. Dat de VS-economie bv. in elkaar zou zakken als er iets verandert aan het standaard gebruik van de dollar, is een goede mop; de VS-economie is de sterkste ter wereld inzake productie en industrie, en het ophalen van schaliegas is volop bezig de VS-economie nog sterker te maken, want onafhankelijk van buitenlandse energie. De kracht van de VS is innovatie, lage belastingen, en een meritocratie waar men rijk wordt als men talent heeft en hard werkt: iets waar men in het Europese socialistische sterfhuis enkel van kan dromen. De BRICS-landen als bedreiging voor de VS? Hilarisch: als je ziet hoe alleen al Zuid-Afrika de dieperik ingaat dankzij ANC-bestuur… Nog 20 jaar en dat is terug een onderontwikkeld land. De NAVO is trouwens ene militair verband, BRICS een economisch; dat heeft niets met elkaar te maken. De Duitsers de NAVO verlaten? Nog in geen 100 jaar, helaas; de schuldcultus is in Duitsland zo diep verankerd, dat men in Duitsland eerst toestemming aan Washington vraagt vooraleer naar het toilet te gaan. .

    1. Rob, ben je wel zeker dat het zo goed gaat met de Amerikaanse economie? In oktober vorig jaar gingen de VSA bijna bankroet omdat het schuldenplafond was bereikt. En wat als er weer eens een financiële zeepbel ontploft? De aanhoudende militaire inspanningen in het buitenland zijn op de duur onhoudbaar: geen enkele grootmacht in de geschiedenis kon blijven groeien zonder op de duur in elkaar te storten. Zoals het in onze Vlaamse hymne klinkt: ‘… geen tronen blijven staan’.
      Over Zuid-Afrika kan je een artikel apart publiceren. Daarom dat ik hier een link plaats naar een artikel over de Zuid-Afrikaanse economie.

      http://www.emergingafrica.nl/landen-afrika-economie/zuidelijk-afrika/60-zuid-afrika-economie

      Hieruit blijkt dat de Zuid-Afrikaanse economie wel degelijk groeit, ondanks het ANC.
      Volgens de beruchte zakenbank Goldman Sachs zouden de BRICS-landen tegen 2050 gezamenlijk de sterkste economie ter wereld vormen. Zou het dan zo raar zijn dat vooruitziende landen daar hun karretje aan willen spannen?
      De droom van een As Berlijn-Moskou is trouwens niet nieuw en leeft bij momenten terug op in Duitse diplomatieke kringen. Deze alliantie kan Duitsland de kans geven om de eersterangsrol te spelen waarnaar het al zo lang snakt; een kans die het niet krijgt van de VS, omdat dat land alleen wil heersen (zie: Project for a New American Century). Ik denk dat Duitse topmensen weliswaar officieel de schuldcultus belijden, maar dat ze achter de schermen al langer bezig zijn met de strategische belangen van Duitsland scherper te stellen. Deze belangen kunnen ze beter verdedigen in een multipolaire wereld, dan in een unipolaire onder hegemonie van de VS.

      De tijden veranderen: niets is voor eeuwig, ook geen bondgenootschappen.

Comments are closed.