Zwarte Piet onder vuur

zwarte-pietAl vanaf het begin van dit jaar, doorgetrokken vanaf het Sinterklaasfeest van december, is de nodige onrust opgewekt over de invulling van het traditionele Sinterklaasfeest. Er zou sprake zijn van een ‘racistische invulling’ en zou verwijzingen bevatten naar de slavernij van zwarte Afrikanen. Een aantal minuscule organisaties bracht het daarbij met veel geluid en provocatieve acties op de maatschappelijke agenda.

De nieuwe Zwarte Piet heeft geen kroeshaar meer, maar blijft wel zwart. Ook verdwijnen de volle rode lippen en de oorringen, moet het pak hipper worden en moet piet zijn gedrag veranderen. Tenminste als het aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) ligt, dat deze week met een uitgebreid onderzoeksrapport over het onderwerp is gekomen. Het gezellige hulpje van Sinterklaas, Zwarte Piet, moet aldus volgens haar worden aangepast om de discussie te laten stoppen.

Echter bij een Zwarte Piet-onderzoek in 2013 door het bureau No Ties bleek dat landelijk gezien een overweldigende meerderheid (meer dan 91%) van de Nederlanders tegen het aanpassen van het uiterlijk van Zwarte Piet is. Onder Amsterdammers en GroenLinks-stemmers is dit aanmerkelijk lager, respectievelijk 65% en 53%. Leeftijd speelt nauwelijks een rol.

Het onderzoek van het VIE, naar maatschappelijke waarden en gevoeligheden van Zwarte Piet, is dan ook vooral gedaan naar een toekomstbestendig sinterklaasfeest, dat dus ook de kritieken van tegenstanders meeneemt. En men richt zich dus op wat liefhebbers en critici zien als de belangrijkste waarden, die verbonden zijn met het sinterklaasfeest en welke elementen van Zwarte Piet de discussie oproepen.

Omdat er door heel Nederland vele honderden intochtcomités zijn, biedt dit volgens het onderzoek ruimte voor experiment. Men voorziet enkele lokale initiatieven die dus aan de rol, invulling en opmaak van Zwarte Piet gaan sleutelen. Echter men eindigt nog wel door te stellen, dat het uiteindelijk de Nederlandse bevolking is die bepaalt welke kant het sinterklaasfeest zal opgaan.

Volgens publicist Marcel Bas, die tevens een boek over Zwarte Piet scheef, is de kritiek op Zwarte Piet modern, maar zijn de argumenten tegen hem “bekrompen, oppervlakkig, rassenreductionistisch en getuigen van postkoloniale frustraties. Het wijst op een zeer beperkte kennis van de geschiedenis.” Hij legt tevens uit dat Zwarte Piet veel ouder is dan de slavernijperiode en dat in volkskundige geschriften wordt ingegaan op zijn Europese voorchristelijke geschiedenis.

“Lang geleden waren noten en de roe vruchtbaarheidssymbolen. En groepjes mannen – in de literatuur vaak mannenbonden genoemd – bootsten Wodan en zijn Wilde Heir (Wilde Leger, Wilde Jacht) na om nader tot hen te komen”.  Het Wilde Heir bestond uit gesneuvelde strijders die zwarte gezichten droegen, wat dus thans de Zwarte Pieten zijn.

2 comments

 1. De Oikofobie door nestbevuilers van het Eigen Volk tiert ook welig in Vlaanderen, zeker in gauchistische kringen die decadent multiflauweKULtureel gedoe plegen en het beperkt zich niet tot een concertje van een neusfluitspeler uit Achterzoeloestan.

 2. (KNIP)
  hallo Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immateriaal erfgoed, besef dat jullie nu bezig zijn met een culturele genocide in Nederland. Het is nu al een feit dat 80 procent van de inheemse ‘blanke’ oerNederlandse jeugdigen praktisch niets meer weet over de eigen geschiedenis, traditionele geloof, inheemse volkscultuur, nederlandse taal geschiedenis, klassiek Nederlandse literatuur en grote Hollandse denkers en schrijvers enz, dus volgens mij als bruingekleurde hindoestaan is er hier inderdaad sprake van een legale culturele genocide (KNIP)
  Wie gaat Nederland nu nog kunnen bevrijden, als er over 26 jaar geen inheemse ‘blanken’ hier meer over zijn?

  dewanand en Wieroe
  Hindoe fundamentalisten

  (KNIP)

Comments are closed.