stop asielfraude weg met vlosEen grote meerderheid van de bevolking wil een correct asielbeleid en juiste toepassing van de door het parlement aangenomen wetgeving, inbegrepen de terugzending van illegalen, maar de linkse kerk bestaande uit cultuurmakers, onderwijsmiddens, overheidsambtenaren en journalisten verzet zich hevig. Een ‘fraai’ voorbeeld daarvan is de werking van de groep ‘VLOS’ in Sint-Niklaas.

VLOS staat voor ‘Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas’ en wordt geleid door Jozef Hertsens en PVDA-militante Helga Collyn, volgens sommige media ex-ambtenaar maar volgens de website van de stad Sint-Niklaas zelf nog steeds ‘welzijnsadviseur’. De groep helpt niet alleen erkende vluchtelingen, maar doet er ook alles aan om illegalen zo lang mogelijk te laten onderduiken. Bij de voorbije regularisatiecampagne liep voorzitter Jozef Hertsens tegen de lamp: hij vervalste een arbeidscontract voor een illegaal, en werd correctioneel vervolgd en veroordeeld. Hij kreeg een lichte straf (opschorting), maar het staat nu vast dat hij een asielfraudeur is. Voorlopig althans, want de uitspraak zou bij verstek zijn. Hijzelf ontkent de feiten trouwens niet en beweerde: ‘ Wij hebben geen fraude gepleegd, maar het systeem deugt gewoon niet. We hebben geen migratiebeleid in België en dat is te danken aan staatssecretaris Maggie De Block.’  Of hoe links de zaken omdraait, en fraude vergoelijkt wanneer een politicus eindelijk eens de wet toepast.

Het gerecht is blijkbaar ook nog andere dingen op het spoor, want kort daarna was er een huiszoeking in de huizen die VLOS gebruikt, waarbij illegalen werden aangehouden en processen-verbaal werden opgesteld wegens tal van inbreuken op de woonwetgeving. Dat laatste is interessant, want VLOS werkt bij die praktijken nauw samen met het OCMW van Sint-Niklaas. Dat OCMW werd jaren geleden door mij al gewaarschuwd over de mogelijke onwettige praktijken van VLOS, maar kneep om politieke redenen een oogje dicht.

Men zou nu denken dat links daarover stil zou zijn, maar het tegendeel is waar: het hele linkse circus in Sint-Niklaas mobiliseert ten gunste van de asielfraude door Hertsens. Er werd een besloten Facebookgroep opgestart ‘Vrienden van VLOS’, er komt een steunoptocht op 17 mei, en op 21 juni zowaar een ‘steunhappening’ op het Sint-Nicolaasplein.  Al die activiteit is uiteraard op dit ogenblik onmogelijk anders te interpreteren dan als een steunbetuiging voor de veroordeelde fraudeur Hertsens, die trouwens als voorzitter gehandhaafd wordt, en als een poging om druk op te bouwen naar het gerecht toe om eventueel in beroep de veroordeelde Hertsens met rust te laten, en niet dieper te graven in het rotte VLOS-boeltje.  De bewering ‘dat men zich niet uitspreekt over de lopende gerechtelijke onderzoeken’ is, gezien de inhoud en de timing van de acties, natuurlijk lachwekkend.  Hoe gek kan het worden?

Erg gek, zo blijkt, want de beheerder van de steungroep op Facebook is… een stedelijk ambtenaar: het diensthoofd evenementen en plechtigheden van het stadsbestuur van Sint-Niklaas, Tijl Wymeersch. Dat is straf, want een ambtenaar is wettelijk en statutair verplicht de wet na te leven, en zelfs verplicht om eventuele overtredingen van de wet aan het gerecht te melden, ook als het gaat over illegalen. Hoe een ambtenaar dus steunacties kan gaan organiseren voor een vereniging die illegalen helpt onderduiken, inbreuken pleegt op de wooncode en waarvan de voorzitter zopas veroordeeld is wegens asielfraude, is wel bijzonder moeilijk te begrijpen… Misschien kan het stadsbestuur met NVA daarover meer klaarheid verschaffen?

Bovendien rijst de vraag of een evenement mee georganiseerd door Wymeersch geen voorkeursbehandeling zal krijgen van evenementenambtenaar Wymeersch. Ik neem me dus alleszins voor als burger gebruik te maken van de wetgeving rond de openbaarheid van bestuur om zo de nodige documenten op te vragen bij het stadsbestuur over de optocht van 17 mei en de ‘happening’ op 21 juni, om na te gaan of geen geld, personeel en middelen van de stad en dus van de burger misbruikt worden om een verachtelijke ‘happening’ voor asielfraude te ondersteunen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Stadsambtenaar Sint-Niklaas voert campagne voor asielfraudeur”

  1. Wilfried Meerval

    Tijl Wymeersch……. Waar kennen we die nog verder van?

Trending

%d