5 comments

  1. Zijn Loge trawanten binnen ons Loge gerecht zullen hem met hun Loge tentakels wel van den haak lostrekken. ONTHOUDEN BIJ ONS ELECTORAAL VONNIS OP 25 MEI !

  2. Net zoals Bill Clinton weet Karel De Klucht van niets. Mogelijks is zijn naam niet De Gucht, maar “Haas”. Hij heeft geen brieven geschreven naar de B.B.I., hij heeft nooit een antwoord ontvangen, heeft altijd eigenhandig zijn belastingsbrief ingevuld zonder te liegen en zelfs zonder van alle legale aftrekposten gebruik te maken. Zijn neus is trouwens te kort om als Pinnochio te fungeren. Als er nog meer bewijzen nodig zijn van zijn onschuld, kan men die altijd aan Madamme de echtelijke rechter vragen, die zal ze met een zuiver geweten produceren. België dat over dergelijke eerlijke en oprechte politiekers beschikt, is werkelijk een gezegend land. Zelfs Monica Lewinski kan geen bewijzen van het tegendeel fourneren want hij heeft nooit spermavlekken achtergelaten, zelfs niet op zijn belastingsbrief. Zeg het voort!

  3. Uitspraak van De Gucht : I payed my taxes. Ik had geen voorkennis in Fortis, Ik heb de ruïne in Toscane eigenhandig opgeknapt, zoals mij broeder Guy het me 2 X maal voordeed. Door de veelvuldige eeltknobbels op mijn handen van het metsen, ben ik onmogelijk in staat om emails te verzenden naar mijn persoonlijke logebroeders(vrienden)aan de top van Financïen. Om de ambtenaren van de staat niet onnodig verder te laten werken, was ik zelf, onschuldig zijnde, bereid een minnelijke schikking te betalen; ttz een etentje of zo. Ik heb geen toestemming van mijn kenau om sex met anderen te hebben. Wij hebben ten andere een zoon gebaard die onze beide ego’s voldoende uitstraalt.

Comments are closed.