De Gucht als beste spindoctor voor Vlaams-nationalistische partijen.

de guchtTien jaar geleden sprak Karel De Gucht (VLD) de magische woorden dat Vlaams Blokkiezers mestkevers waren. Elke keer De Gucht een uitspraak deed over het toenmalige Vlaams Blok, liepen handen vol kiezers over van zijn eigen partij naar het Blok. De Gucht heeft zijn partij in die periode gewoonweg de vernieling ingereden. Nu, tien jaar later heeft de Eurocommissaris het nog altijd niet geleerd. Zijn partij wordt totaal vernield door de N-VA en toch slaagt De Gucht erin om nog meer cadeaus te schenken aan de partij van Bart De Wever.

In een opiniestuk in De Morgen vergelijkt De Gucht De Wever met Judas die Jezus aan de Romeinen overleverde en dat de N-VA en haar voorzitter hem deden denken aan de donkerste dagen uit de geschiedenis. Het is natuurlijk een wederkerend fenomeen wanneer men een opkomende politieke tegenstrever niet met argumenten kan verslaan, dat men dan overgaat naar vergelijkingen die noch kant noch wal raken. Men zou verwachten van een intelligent iemand als De Gucht dat die zich niet zou laten verleiden tot zulke nonsens. Niet dus….

Politieke partijen geven massa’s geld uit aan spindoctors om hun campagnes extra in de verf te zetten, maar niets werkt beter dan een bolwassing door Karel De Gucht. Alleen kunnen ze waarschijnlijk binnen de VLD zelf niet lachen met de uitschuivers van de arrogante Berlarenaar. Het migrantenstemrecht en de uitschuivers van De Gucht hebben destijds eerst het Vlaams Blok mede groot gemaakt. De Vlaamse woorden en Belgische daden van CD&V en VLD en het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang hebben nu de N-VA gevoed, maar De Gucht doet in zijn ééntje er toch nog een ferme schep bovenop!