Hypocriete houding van gevangenisbonden inzake Farid ‘le fou’

fouGisteren klonk er in alle Vlaamse media een noodkreet van de traditionele vakbonden uit het gevangeniswezen over de schadevergoeding die de correctionele rechtbank van Nijvel uitsprak ten voordele van Farid Bammouhammad (beter gekend als Farid ‘le fou’). De vakbonden vonden het ongehoord dat een onhandelbare gedetineerde zo maar 11.000 euro schadevergoeding kan krijgen wanneer hij door zijn onhandelbaar gedrag geboeid en geketend in de isoleercel vloog. De gevangenisvakbonden hebben natuurlijk overschot van gelijk dat ze dit onaanvaardbaar vinden. Alleen strookt hun verontwaardiging niet met het algemeen progressief principe dat de vakbonden aan de buitenwereld willen verkopen.

Farid ‘le fou’ is immers mede het product van de politiekcorrecte justitiepolitiek.  Bammouhammad is een product van de op hol geslagen maatschappij en een te laks justitiebeleid. Diezelfde progressieve vakbonden zitten zo verweven in het politiek systeem dat ze via hun eigen politieke partijen nooit de druk hebben opgevoerd voor een repressiever beleid ten aanzien van criminelen. Zij zijn er anders telkens wel als de kippen bij om iedere vorm van criminaliteit te minimaliseren door de zogenaamde sociale achterstand van criminelen aan te duiden als drijfveer van hun criminele daden. We kennen dit door progressieven opgevoerd liedje al. Het zal wel aan de discriminerende leraren, opvoeders en racistische werkgevers liggen dat deze man in de (zware) criminaliteit is verzeild geraakt. Op het moment dat hun eigen personeel dan zelf in aanraking komt met zulke onhandelbare criminelen, gaat men plots uit een ander vaatje tappen.

Nederland gidsland?

In Nederland laat men nu een ballonnetje op om veroordeelde gevangen (een deel van) de gerechtskosten en de verblijfskosten in de gevangenis zelf te laten vergoeden. In dit land wordt dit voorstel natuurlijk direct verketterd door de politiekcorrecte gedachtenis. Onhaalbaar roept men hier al gauw. Want hoe kan een gedetineerde die dikwijls van de bijstand leeft nu zijn/haar gerechts-/gevangenisverblijfskosten zelf financieren? Dan komt dit toch gewoon op de kap van het OCMW dat nu al kreunt onder de gevolgen van de politiekcorrecte welvaartstaat?

 Misschien moet men eerst het voorstel vanuit Nederland eens goed bestuderen. Inderdaad zal het wel zo zijn dat een veroordeelde niet heel het kostenplaatje van zijn/haar gerechtelijk onderzoek, proces en verblijf in de gevangenis kan bekostigen. Maar er zit zeker wel iets in het principe van het Nederlandse voorstel. Gevangenen kunnen trouwens tijdens hun verblijf in de gevangenis werken en zo principieel wel bijdragen aan het kostenplaatje van hun verblijf in de gevangenis.

In plaats van nu (selectief) verontwaardigd moord en brand te schreeuwen dat Bammouhammad een schadevergoeding zou krijgen van 11.000 euro, zouden de gevangenisbonden misschien eens mogen nadenken over een meer repressieve aanpak van criminelen en zulk principevoorstel vanuit Nederland al bij voorbaat niet meteen afschieten. Zulke onhandelbare criminelen verspelen alle krediet en elke politiekcorrecte minimalisering is een slag in het gezicht van éénieder die Bammouhammad ’s daden aan de lijve heeft mogen ondervinden.

8 comments

 1. Zo zie je maar dat de rechters meer voor de criminelen staan de gewone burger kan geen advocaat niet meer betalen met de 21 % het is juist voor de rijken en de criminelen die het kunnen betalen en madam Turtelboom steekt haar kop in de grond met al de procedure fouten gaan de criminelen vrij uit ,

  1. Vrijuit gaan omwille van procedurefouten kan maar in drie gevallen:
   – De geloofwaardigheid van het bewijs is aangetast;
   – De wetgever vond de regel zó belangrijk dat ze de overtreding met nietigheid willen bestraffen (bij schending van een mensenrecht bv);
   – door het aanvaarden van het bewijsstuk is geen eerlijk proces meer mogelijk.

   Het moet maar eens gedaan zijn met het fabeltje dat “procedurefouten” altijd leiden tot vrijspraak.

   1. Samengevat ; “De Rechten van de Crapuleuze Mens” primeren op “de Rechten van de Slachtoffer Mens” zeker ?????

 2. Ze zouden tevens de naam ,adres en persoonlijke gegevens openbaar maken van die rechter en de advocaat die dit voor mekaar hebben gebracht incl. E mail adres
  .

  1. Ja, en die van u erbij als gij eens een fout maakt. Wat een prietpraat.

   1. Wie niet consequent presteert als werknemer wordt buitengestampt. Maar al of niet politiek benoemde gekostumeerde magistraten, terend op belastingen betaald door de Economisch Productieve Burgers, kunnen ONgesanctioneerd de meest dolle politiek-correcte vonnissen/arresten afscheiden. De voorbeelden zijn legio. Hoe lang moeten wij deze schreinende onrechtvaardigheid nog dulden dat ze zich blijven verschansen achter de (IMAGINAIRE) vermeende “Scheiding der 3 Machten” ????

 3. “Zot zijn doet niet zeer” zegt de volkswijsheid , dat klopt maar het kan wel politiek-correct renderen en een aardige cent opleveren…..Er is OVERDUIDELIJK iets mis met de opleiding, het Gezond Verstand, de competenties , het elementair rechtvaardigheidsgevoel bij talrijken van onze Zetelende Magistratuur. Dit blijkt uit de scheepsladingen “procedure fouten” ( soms eerst intentioneel gezaaid ter latere oogst door dure advocaten ?????), lamlendig jarenlang laten aanslepen tot de “verjaringstermijn” zonder verjaardagtaart overschreden is , al of niet nog met traktatie van een rijkelijke schadevergoeding wegens “overschrijding van de redelijke termijn”, dit laatste evenwel alleen voor wie zich peperdure advocaten kan permitteren. Hoe komt het dat een rechtsgeding hier zoveel langer aansleept dan in onze omringende landen ? Zou dat iets te maken hebben met de rare kostumering van die dames- en heerschappen, die geacht wordt hun objectiviteit en neutraliteit te (zouden) moeten garanderen ?????? Denk er aan op 25 mei a.s. bij uw electoraal vonnis over onze vroegere “democratische rechtstaat” die kennelijk inmiddels degradeerde tot een eerder “lobbycratische kromstaat” wegens politieke benoemingen van magistraten, waardoor de vermeende “Scheiding der 3 Machten” veeleer een enkele luttele centimeter hoog muurtje blijkt te zijn bestaande uit kleddernat sigarettenpapier !

  1. De reden waarom in België de redelijke termijn zo vaak overschreden wordt is de drukke bezetting van parket en rechtbank. Die rare kostumering heeft er dus niks mee te maken. De rechters en advocaten nog veel minder. Er kunnen nu eenmaal zoveel zaken behandeld worden per dag. Als de bak vol is, is hij vol. De lange procestijden zijn dus een politiek probleem, geen gerechtelijk probleem. De politiek moet de overwerking oplossen.

   En die scheepslading procedurefouten is ook prietpraat, zoals ik hierboven heb aangegeven. Het is ook makkelijk terug te vinden als men opzoekt wat de “antigoon-rechtspraak” is. In’t kort:

   Vrijuit gaan omwille van procedurefouten kan maar in drie gevallen:
   – De geloofwaardigheid van het bewijs is aangetast;
   – De wetgever vond de regel zó belangrijk dat ze de overtreding met nietigheid willen bestraffen (bij schending van een mensenrecht bv);
   – door het aanvaarden van het bewijsstuk is geen eerlijk proces meer mogelijk.

   Het moet maar eens gedaan zijn met het fabeltje dat “procedurefouten” altijd leiden tot vrijspraak.

Comments are closed.