Barosso wordt bang: niet van Roemenen maar van ‘extremisten’

europaDe Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, hoeft naar het nu lijkt niet een nieuw peleton Roemeense agenten over te laten vliegen om hun alhier vertoevende landgenoten onder de duim te houden. Naar het nu lijkt blijft de toetreding van Roemenie en Bulgarije tot de Schengenzone nog steeds de bedoeling maar krabbelt de Brusselse Moloch terug om dit al snel plaats te laten vinden. Zo verklaarde EU-Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso (bron: actmedia Roemenië) op de Franse commerciële zender LCI.

Volgens Barosso is het gezien de huidige samenloop van omstandigheden zoals Lampedusa, arbeidsmarkt misbruikende bedrijven en hun onderbetaalde slachtoffers en gewone Europese migratie niet wenselijk om deze nieuwe landen nu al toe te laten treden. De reden komt straks en zal zeker een grijns op de lezer zijn of haar gezicht doen verschijnen.

Natuurlijk is het wel een beetje vreemd te noemen dat deze impasse al zo lang duurt. We hebben nu dus twee landen in een Unie die mee mogen doen, maar onder andere voorwaarden dan de andere leden. Stelt u zich een dergelijke situatie eens voor bij een voetbalvereniging, of pak hem beet een werkgeversorganisatie. Ook moet me van het hart dat ik als een frequent bezoeker van zowel Roemenië als Bulgarije ten zeerste wil benadrukken dat veel van de inwoners gewoon deugen en vriendelijke goedwillende mensen zijn. De, zeker in Bulgarije, nog overduidelijk aanwezige corruptie moet zeker om zeep worden geholpen. Maar laten we niet vergeten dat beide landen eeuwen bezet zijn geweest door vreemde mogendheden en nog pas kort geleden zich hebben ontworsteld aan het geestdodende spook dat Marxisme betiteld wordt.

Vind ik derhalve dat deze landen nu al toe moeten treden tot de Schengenzone? Zeer zeker niet. Wel pleit ik ervoor dat er nu echt eens werk van wordt gemaakt om de corruptie in deze landen, en geëxporteerd eruit, alsmede de georganiseerde misdaad aan te pakken. Dit is een taak van de landen in kwestie maar laten we ze daarin steunen waar mogelijk. Ook zou het ronduit achterlijk zijn om niet te erkennen dat de meeste sores die vanuit de Balkan deze kant op verhuist vaak vergezeld gaat van vioolmuziek zullen we maar zeggen. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Dit benoemen en op basis ervan onderscheid maken in wie we wel en niet een warm welkom heten lijkt me uiterst wenselijk.

Beloofd is beloofd, ik zou u nog vertellen wat de reden is van het voortschrijdend inzicht van meneetje Barosso en zijn obscure clubje beroepsidioten. En die reden is hun angst dat nieuwe ellende met een Schengensausje een groeispurt zou veroorzaken van “extremistische bewegingen” die Europa in gevaar zouden kunnen brengen.

Naar het nu blijkt beginnen ze bang te worden. Hoewel weinig partijen die vaderlandslievend  zijn regeringsmacht hebben lijken ze nu dus wel degelijk impact te hebben en kunnen ze dingen teweeg brengen. Laten we hier blij om zijn en er ons voordeel mee doen.

2 comments

  1. De politieke weekdieren of ze nu Barosso heten of niet, doen zoals gewoonlijk aan desinformatie. Roemenen en Bulgaren moet je opdelen in Roma en niet Roma. Criminaliteit in deze twee landen ligt bij de doorsnee bevolking niet hoger dan in andere landen. Overal steken Roma met kop en schouders boven deze cijfers uit. Eerst laten deze zgn politiekers Europa vollopen met Arabieren (Islamieten) daarna de onophoudelijke stroom van (Lampedusa) gelukzoekers, en nu plots wordt het gevaar van Roemenen en Bulgaren ontdekt. Als gewone burgers van die landen naar hier komen is dat om te werken, niet om te profiteren. En die lafaards zoeken een afleidingsmanoeuvre om het ongenoegen van de bevolking van de echte oorzaken weg te leiden.

  2. Hahahaha, symptomatisch voor de struisvogelpolitiek der EU.S.S.R. potverteerders kliek ! Ons electoraal vonnis volgt op 25 mei a.s.

Comments are closed.