Stoute stereotypen: Hamid, Saïd en de iPhone

Voor mensen die zichzelf graag ergeren kunnen we de lectuur aanbevelen van brochures die door zogenaamd ‘multiculturele’ en ‘verdraagzame’ clubs en instellingen verspreid worden in scholen.  Volgens die brochures bestaat er zoiets als ‘racisme’, en dat ‘racisme’ zou voortvloeien uit ‘stereotype denkbeelden’.  Die ‘stereotype denkbeelden’ zouden ons, witmensen, ertoe brengen automatisch bepaalde eigenschappen toe te schrijven aan personen met een andere huidskleur of afkomst, zonder dat daar een objectieve reden voor bestaat.  Eén van de bekendste ‘stereotype denkbeelden’ zou zijn, dat wij stoute witmensen personen met een donkere huidskleur enigszins zouden wantrouwen als het over respect voor onze eigendom gaat, waardoor we – gedreven door irrationele, racistische reflexen – bijvoorbeeld de vergrendeling van onze wagen inschakelen wanneer we een stad binnenrijden en op een straathoek een groepje gekleurde medelanders zien rondhangen.  Die reflex, aldus de geleerde multikulturalisten, zou hé-le-maal fout zijn.

Het interessante aan dat soort inventieve theorieën is dat ze af en toe op de werkelijkheid botsen.

In Duitsland deed zich zopas voor het eerst een amusante casus voor, waarbij een iPhone ontvreemd werd van zijn rechtmatige eigenaar die daar na eerlijk werk honderden euro’s voor had neergeteld.  U moet ons de technische details niet vragen, wij gebruiken een GSM zowaar nog om mee te telefoneren, maar dankzij een aantal technische spitsvondigheden (iets Cloud-achtigs?) kan de eigenaar blijkbaar nog steeds zien welke foto’s de dief/nieuwe bezitter met zijn gestolen iPhone maakt.  Ziedaar het leuke kiekje dat door het slachtoffer verspreid werd:

iphonediefhamid

Hamid heet onze kleine deugniet.  Ach, allemaal toeval, horen we nu onze multikulturele verdraagzame vrienden al roepen; het had evengoed een blonde Zweedse met C-cup kunnen zijn!  Tss, met die stereotypen altijd.  Nu goed, één keer kan nog toeval zijn.  Maar toevallig gebeurde de dag erna net hetzelfde, maar dan in België.  Een jongeman die na hard werken ook eerlijk een iPhone gekocht had werd van het toestel proletarisch bevrijd op de Gentse Vlasmarkt.  Maar ook bij deze bestolen eigenaar kwamen foto’s van de dader/nieuwe bezitter terecht.  En dat leverde dit olijke kiekje op van ons rekeltje Said:

iphonediefsaid

Tja, we willen wel, maar ook dat ziet er niet echt een Noorse viking uit.  Er tekent zich een zeker patroon af, ja zeg maar een zeker stereotype, waarbij Arabieren een bepaalde rol op zich nemen.  En daarmee ook een ongemakkelijke waarheid.  Namelijk, dat ‘stereotypen’ soms berusten op de ervaring van vele generaties en vele mensen, en een zekere waarheid bevatten tegenover een behoorlijk aantal leden van een groep – ook al zijn er dan zeer zeker individuen die daarvan afwijken.  Een zekere argwaan dankzij stereotypen is dus helemaal niet erg –  maar integendeel zeer gezond en veiligheidsverhogend.  En van aard onze iPhone langer in onze zak te houden.

Want tenslotte is daar ook nog dat zwarte bendelid uit Brussel, dat onlangs in Panorama verklaarde: ‘iedereen die de binnenkant van de gevangenis heeft gezien zal het u bevestigen: tweederde bestaat uit Arabieren en zwarten.’  Tenzij ook die last heeft van stereotiep denken, natuurlijk.

http://screening.steunpuntdiversiteitenleren.be/inspiraties/leerling/beeldvorming

8 comments

 1. Sossenroden en gifGROENen raaskallen elke keer dat Multikulti een (vermeende) “verrijking”(sic) zou zijn maar ze “vergeten”(sic) er toch wel tekens bij te vertellen dat dit voor de allochtonen geldt, HUN kiespubliek uiteraard !

 2. Is het niet zo dat wij niet kunnen reclameren over schending van privacy als er een camera boven onze voordeur (en overal) hangt want dat is ‘voor onze veiligheid’. Foto’s van criminelen verspreiden is ‘voor ieders veiligheid’ Er kan dus totaal geen sprake zijn van schending van privacy.

 3. Het is trouwens witmenschen en niet witmensen, net zoals gutmenschen.

  1. Tenzij ‘wit mense’ bedoeld wordt, de Afrikaanse vertaling voor het woord ‘blanke’.

 4. Ja , objectief-correct “een kat een kat noemen”, botst op een sossenrood en gifGROEN geverfde politiek-correcte slagboom die “verdraagzaamheid”(sic) MISbenoemd wordt, want vermits hij in feite pure en onversneden xenofiele, autochtonofobe PERMISSIVITEIT impliceert vanwege de Poiltiek-Correcte Spoorwegkliek ! Zo raast de tricolore Multiflauwekultiprulti Orient Expess aan onze voor de slagboom wachtende neus voorbij, aangedreven door politiek-correcte electriciteit, gefinancierd met van ONS afgeperst belastingsgeld , wat dat lijkt wel het enige te zijn waar autochtonen dan wel goed voor zouden volgens het discriminatoir, tweezakkerij, autochtonofoob en xenofiel PoCo-Systeem en dat allemaal in ONS land ! Binnen 9 maanden zullen er vanuit Vlaamse stemhokjes geel-zwarte balken worden aangedragen door tal van EigenVolkse kiezers en OP dat PoCo-spoor gelegd zodat de aanstormende tricolore PoCo-Orient-Express eindelijk electoraal zal ontsporen. PoCo’s weten dat en zullen daarom niet aarzelen anticipatief een sossenrood en gifGROEN offensief te lanceren via media indoctrinatie om dat VRUCHTELOOS te proberen te verhinderen. Helaas, rood-groen gemijterde PoCo-Sinterklaas, autochtonofoob en xenofiel smossend met ONS belastingsgeld, al dat Zwarte Pieten journaille-canaille zal uw politiek-correct vel niet kunnen redden, ge zult in de totaal verhakkelde ontspoorde, tricolore Orient Express achterblijven, maar uw mootjes zullen als relikwie in Bokrijk in bokaaltjes sterk water bewaard worden, tot hilariteit van Vlaamse schooljeugd die zich tijdens een latere geschiedkundige schoolreis eens flink zal komen vermaken met uw brute pech !
  Nog 9 maanden geduld, EigenVolkse kiezers, dan zal de oude maar springlevende Vlaamse zegswijze luiden ; “ELECTORALE wraak is zoet” , tot spijt van elke PoCo die het benijdt !

 5. Politiek-correct gesprokejn is dat allemaal louter “toeval”( sic) .Daarom dat elke PoCo bij om het even welk incident met “jongeren”(ge weet wel) , de meest platgeslagen cliché bovenhaalt om dergelijk incident met de borstel in de LINKSE hand , quasi negationistisch” onder de PoCo-mat te vegen ; “ja maar…… ze zijn toch niet allemaal zo” ! Natuurlijk niet gvd, maar dit neemt niet weg dat “een kat een kat” dient genoemd ; elk probleem dient eerst herkend, dan erkend en kan dan pas opgelost worden, wat PoCo’s niet willen, uit plat machiavellistisch electoraal opportunisme ! Sossenroden en gifGROENen laten geen pirana’s vissen uit hun kiesvijver !

 6. Dit zijn er nog maar 2 …. Maar hoeveel zijn er al zo ondertussen, van eigenaar verwisseld ???? Zij noemen ons racisten en denken in thermen van : Jullie zijn onze werkende slaven : Jij slaaf, wat jij bezit is van mij, ik ben de baas …

 7. Een account maken bij Dropbox en je nieuwe foto’s worden altijd – zonder dat je er zelfs iets van merkt – automatisch upgeload. Wat hier ook het geval is…

Comments are closed.