Abortus is moord: teken nu de Europese petitie tegen abortus

abortus is moordMomenteel loopt er een grootse petitie in heel Europa om abortus te verbieden. De petitie heeft al in minstens vier landen het minimum aantal handtekeningen behaald, maar uiteraard is België daar nog – lang – niet aan toe. Nederland heeft het minimumaantal bijna bereikt of zou het zelfs al overschreden hebben. Rechts Actueel onderschrijft de petitie en vraagt dan ook aan de lezers om deze te ondertekenen en daarna door te sturen naar familie, kennissen en vrienden. Klik hier om te tekenen.

De begeleidende tekst: “De menselijke embryo verdient respect van zijn waardigheid en integriteit. Dit werd bevestigd door de uitspraak van het HJEU in de Brüstle-zaak die de menselijke embryo definieert als het begin van de ontwikkeling van een mens. Om de samenhang te waarborgen van de bevoegdheden waar het leven van de menselijke embryo op het spel staat, zou de EU een verbod moeten uitvaardigen en een einde maken aan de financiering van activiteiten die de vernietiging van menselijke embryos veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid.

kaartje petitie

13 comments

 1. Abortus kan wat mij betreft enkel als er een zware afwijking wordt vastgesteld bij het ongeboren kind, of na een verkrachting.

 2. Als je op voorhand weet dat je kind een handicap met zich meedraagt, zie ik geen reden om abortus niet toe te laten.

 3. Dat abortus aan banden gelegd moet worden ben ik volledig mee akkoord. Ik ken ook een verhaal van 4X ongewenst zwanger ‘omdat ze de moeite niet deed om dagelijks een pil te slikken’ alsof er niks anders bestaat, en dat is echt crimineel! Maar van al wie getekend hoop ik uit de grond van mijn hart dat hun 12 jarige dochters ongewenst zwanger raken door een groepsverkrachting gepleegd door een bende negers. Veel succes met het opvoeden ervan!

 4. Als men hoort in een kliniek van een jongedame dat zij reeds 3 (drie) maal abortus heeft laten uitvoeren en dat verscheidene van haar vriendinnen haar “weg?” volgen, dan scheelt er toch iets aan de uitvoering van de abortuswetgeving. Tijdens het opstellen van die wet werden er strikte voorwaarden in vermeld. De huidige automatische abortussen zijn enkel de vervanger geworden van de efficiënte voorbehoedsmiddelen.

  1. Omdat het INTENTIONEEL een leven wegnemen is , is het dus geen “doodslag” in een emotionele opwelling, maar geplande MOORD, ethisch gesproken ! Uiteraard is het dit politiek-correct gesproken NIET, maar slechts zoiets als een tand laten trekken of naar de coiffeur gaan om uw haar te laten knippen, ha ja. Wie niet PoCo is snapt de “logica”(sic) daarvan niet ,GELUKKIG niet, omdat hij/zij ethisch gezond bleef met een volwassen gevormd geweten en dus de zwaksten wil beschermen !

 5. Dat onderteken ik niet, ik ben rechts progressief; baas in eigen buik!

  We gaan toch niet naar toestanden zoals laatst in Chili met dat 11-jarige meisje!

  1. Me dunkt zijn er heden ten dage al meer dan genoeg middelen op de markt zijn om conceptie te voorkomen eerder dan te moeten teruggrijpen naar de liberale kindermoord. Want, laat ons dat nooit uit het oog verliezen, abortus is en blijft moord. De vraag die we U nu moeten stellen is wat de betekenis is van ‘rechts-progressief’? Zeker niet Burke’s gesmaakte ‘to change in order to preserve’, want behouden kan in deze niet anders dan de facto in contrast te staan met het vernietigen van het leven.

   Ik vrees eerlijk gezegd dat het liberale hedonisme U alvast goed in zijn greep heeft. Het verval van verantwoordelijkheid naar decadentie is immers net dat waar wie men ‘rechts’ noemt (abstract begrip!) zou tegen moeten opkomen. Abortus, en vooral de huidige evolutie waar abortus meer en meer anti-conceptie-na-de-conceptie wordt, is een symbool van maatschappelijke degeneratie. Op dus naar een verantwoordelijke samenleving waar andere menswaardige middelen abortus uitsluiten.

   1. Dan zal je toch eerst ‘verkrachting’ moeten ‘uitroeien’, zo lang kindmeisjes verkracht worden, zal ik pro abortus zijn!

    Voor de rest ben ik ‘t uiteraard volkomen met je eens; ‘n verantwoordelijke samenleving!

    1. Abortus kan perfect terug zijn plaatsje opeisen in ons strafrecht zonder dat de slachtoffertjes die U hier aanhaalt in de kou moeten blijven staan. Verkrachting uitroeien zal nooit gebeuren, maar kan met de nodige rechtsmiddelen wel fel vermindert worden! Maar dit zijn gelukkig eerder de uitzonderingen, vandaag is abortus veeleer een middel in een levensstijl geworden. En daar plaats ik het beeld van een verantwoordelijke rechtse samenleving tegenover: Abortus moet terug in het strafrecht, maar de voorwaarden zijn natuurlijk ook dat de samenleving zorgt draagt voor alle mogelijke middelen die abortus kunnen vermijden: Van mentale ondersteuning tot en met adoptie. Dat uitwerken is ons aller taak.

 6. Achterhaalde info, ondertussen 10 landen, waaronder Nl die min bereikte. 870.000 handtekening tot nu toe.

  Met vriendelijke groeten,

  Hans

  1. Dan updaten ze dat kaartje niet blijkbaar, want de schermafbeelding werd een uurtje geleden genomen. Toch bedankt voor de info.

Comments are closed.