Vlaamse pamperpolitiek tegenover fietsers werkt niet.

fietsVorige week werd de ‘Verkeersveiligheidsbarometer 2012’ van het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV) voorgesteld. Dit is een jaarlijks rapport dat de letselongevallen in België weergeeft om de politiek bij te sturen in haar verkeersbeleid. Positief nieuws is alvast het feit dat dit land de positieve trend van minder verkeersslachtoffers verderzet.

Het aantal dodelijke fietsslachtoffers is daarentegen in Vlaanderen (na een periode van lichte daling) wel gestegen van 44 in 2011 naar 52 in 2012. De hoofdreden hiervoor is natuurlijk de door lintbebouwing zwakke verkeersinfrastructuur. Maar zoals aan zoveel andere politieke thema’s zit er ook aan verkeer een politiek-correct kantje.

Progressieven hebben de kwalijke gewoonte om alles naar ‘de zwakkeren’ toe te nivelleren. Het beleid tegenover de ‘zwakke weggebruiker’ is ook zoiets. Strikt juridisch staat deze term niet eens vermeld in de wegcode, maar komt de ‘zwakke weggebruiker’ uit het verzekeringsrecht waar ze bij ieder ongeval met een motorrijtuig automatisch recht hebben op een schadevergoeding.

Vooral onder SP.a-bestuur is men de fietser gaan bestempelen als het slachtoffer van de gewetenloze automobilist. Omdat men als ‘zwakke weggebruiker’ in het verzekeringsrecht bij ieder ongeval met een motorrijtuig (sterke weggebruiker) recht heeft op een schadevergoeding, zijn er velen onder ons die dit gaan zien als: de ‘zwakke weggebruiker’ heeft altijd voorrang, want hij/zij is toch altijd in zijn/haar recht (heeft in werkelijkheid enkel recht op schadevergoeding van de verzekering). Wat totaal van de pot gerukt is, want in de Belgische wegcode staat de term niet eens vermeld. Het resultaat kennen we: vele fietsers die zich heer en meester voelen ondanks de zwakkere positie waarin ze op dat moment zitten.

Als men het aantal fietsslachtoffers in het verkeer wil doen dalen, is het misschien van belang om te stoppen met het pampergedrag tegenover fietsers en meer in te zetten op educatie via scholen en verenigingen om de exacte regels over te brengen. Indien men enkel blijft pamperen en de foute context van sommige begrippen blijft overbrengen naar de gewone man in de straat, blijft het dweilen met de kraan open!

3 comments

 1. Op hoeveel plaatsen blijven automobilisten ONGESANCTIONEERD:
  – parkeren of “stationeren” op fietspaden, waardoor fietsers wel moéten op de rijbaan rijden
  – geen plaats voor fietsers overlaten langs de kant van de weg terwijl zij in de file staan, waardoor fietsers kunnen kiezen tussen vergast worden in die file of de stlstaande auto’s links voorbij steken
  – bij een fietspad hun portieren opengooien zonder in hun spiegels te kijken, waardoor fietsers zeer zwaar gekwetst kunnen raken
  – de schijnwerpers aan houden als ze in het donker een fietser kruisen, waardoor die fietsers niks meer zien en van de baan of juist midden in de baan dreigen terecht te komen
  – afdraaien zonder zelfs maar te kijken of er geen fietsers achter hen aankomen, wat al talloze fietsers onder een auto of vrachtwagen heeft doen terechtkomen
  ????????
  Dàt en het feit dat de overheid fietsers op vele plaatsen bewust inzet als “verkeersremmer” brengt fietsers in gevaar! Dàt kan mensenlevens kosten!

  Los daarvan, ik heb me – zoals de meeste fietsers nog nooit heer en meester op de weg gevoeld (en dat in tegenstelling tot veel automobilisten, die ook in die overtuiging gesteund worden doordat zij nu eenmaal sneller, sterker én meer ruimte innemend zijn), wordt minstens één keer per week en doorgaans vaker net niet het slachtoffer van een ongeval (meestal òp het fietspad overigens) en voelt zich verre van gepamperd op de veelal haveloze fietspaden (waar deze voorzien zijn).

  En ja, fietsers moeten zich net zoals automobilisten aan de regels houden àls de verkeerssituatie dat toelaat (wat verre van altijd zo is). En nee, de fietser is niet minder “de gewone man in de straat” dan de automobilist. Tijd dat “rechts” dat òòk eens leert …

 2. Men vergeet ook dat deze doodgepamperde fietsers, die zich heer en meester over de rijweg wanen ooit in een wagen zullen rondrijden met de mentaliteit die men nu bij hen aan het kweken is. Dan zal het pas gevaarlijk worden.

 3. Op hoeveel plaatsen rijden fietsers ONGESANCTIONEERD
  – met 2 of meer naast elkaar waar het niet mag
  – zonder licht wanneer het wel verplicht is
  – niet op het juiste fietspad wanneer de rijbaan langs beide zijden omzoomd is met een fietspad
  ????????
  De politiek-correcte PERMISSIVITEIT (“verdraagzaamheid” in PoCo-bargoens) brengt fietsers in gevaar !
  LAKSHEID ter zake kan mensenlevens kosten

Comments are closed.