kwakzalverIn de middeleeuwen had men alchemisten, sterrenwichelaars en pislezers, de ideeën van dit soort randfiguren hadden slechts weinig invloed, er waren immers voldoende rechtschapen priesters die hun gemeenschap beschermden tegen dit soort misleiding en verlakkerij. Een grotere invloed heeft de moderne equivalent van dit soort kwakzalvers, zo viel mijn oog op een lezersbrief in Tertio.

Op het eerste zicht zou de gemiddelde katholieke gelovige besluiten dat er weer één of andere volgeling van de overvloedig aanwezige schismatieke clubjes latente vrijmetselaars in Vlaanderen weer door de mazen van het net van plaatsvervangende schaamte, die ze zelf ongetwijfeld “censuur” noemen, was geglipt en erin geslaagd om hun plaksels van halve bijbelpassages en bijhorende zurige interpretatie in Tertio gepubliceerd te krijgen. Normaal fronst men dan even de wenkbrauwen en sorteert men dit soort onbetekenend gekrabbel waar ze nog enig nut heeft, onderaan de kattenbak. Toen ik las wie de auteur was van het kattebelletje kreeg ik plots een gevoel van plaatsvervangende schaamte voor de rector van het grootseminarie in Brugge en de verantwoordelijken voor de pastorale vorming.

De auteur is immers medewerker van het CCV en professor aan het Grootseminarie te Brugge. Deze dame slaagt erin om via wat verdraaiingen en  taalsemantiek door elkaar te slingeren een stelling te poneren die regelrecht ingaat tegen de leerstelling van rome. Naast het gegeven dat mevrouw onze aartsbisschop hiermee afschildert als iemand met een beperkt vermogen tot rede en logica en dus beledigt, dit zijn we echter van dit soort esotherische goeroe’s wel gewoon, plaatst ze zichzelf eigenlijk buiten de Katholieke Kerk.

Madame laat het ook nog uitschijnen, via taalsemantiek weliswaar, de bijbel of kerkelijke teksten gebruiken in theologische discussies is immers irrelevant als het niet in je kraam past, dat de Paus zelf , doch heimelijk,  haar cabaretierdiscours wel kan smaken. Een veel gebruikte tactiek van dit soort entertainers is de selectiviteit, via omwegen, knip en plakwerk hun eigen gelijk bewijzen, natuurlijk “vergeet” madame wel dat de vraag rond vrouwelijke priesterwijding definitief werd beantwoord door Paus Johannes Paulus II. Wat een pretentie heeft zo’n typetje om het beter te weten dan de Paus zelf.

Elke circusact heeft nood aan een publiek en ook Calvijn is klein moeten beginnen, de vraag is wel of een schismatiek geschikt is om onze toekomstige priesters te onderrichten? In welk soort luchtkastelen verkeert de rector van het seminarie als hij toelaat dat professoren, die publiekelijk onze aartsbisschop belachelijk maken en de leer van Rome zelf in vraag stellen, hun waanbeelden aan onze toekomstige priesters mogen poneren? Denkt men werkelijk dat er voordelen verbonden zijn om onze priesters met een halfwassen opleiding hun herderlijke taken te laten opnemen?

Het gegeven dat dit soort vergif en spot met onze aartsbisschop een forum krijgt in Tertio is natuurlijk geen unicum, een steeds kleiner wordende groep maçonnieke kwakzalvers hokken samen binnen bepaalde Kerkelijke instituten en volharden in hun doelstelling om de  Katholieke Kerk te raken. Voor boetedoening dient deze professor alvast ook niet naar het bisdom te gaan sinds de bisschop de knielbanken in de kapel heeft laten weghalen, het bisdom brugge is immers vrij van zonden en heeft geen knielbanken meer nodig.  Wie heeft er nog vijanden nodig als men dit soort vrienden heeft?

leztertio

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: