blokbuster AalstIn Aalst worden de Vlaams-nationalisten Karim Van Overmeire en Mia De Brouwer Schepen in een bestuur met…  Sp.a. Vooral dat laatste  ligt moeilijk bij de top van de S.pa. Volgens Sp.a-voorzitter Tobback is de aanwezigheid van de Sp.a in het Aalsterse bestuur “niet één brug maar… alle bruggen te ver!” Een overzicht van het linkse paniekvoetbal in Aalst en Denderleeuw.

Bij een interne ledenstemming lieten de Aalsterse socialisten zich echter niet de les spellen door zoontje Tobback en meer dan 60% van de Aalsterse Sp.a-leden hebben hem te kijk gesteld als iemand die duidelijk niet aanvoelt wat bij de Sp.a-basis leeft…Bruno kon met de rode broek op de enkels terugkeren naar Leuven.

Een minderheid binnen de Aalsterse Sp.a zit nu met een kater en wordt daarnaast opgejut door een zootje ongeregeld dat zich weliswaar in rode kleuren hult, maar… die eigenlijk weinig of niets met de Aalsterse Sp.a te maken hebben. Figuren die zich onbeschaamd de carnavaleske naam “Noig Verontruste Aalstenaars” toedichten, maar die grotendeels buiten Aalst woonachtig zijn. Mensen waarvan sommigen zich bij verkiezingen zelfs aandienen als regelrechte tegenstanders van de Sp.a op de lijsten van partijtjes als LSP, Rood, PVDA en het Herzeelse Leef  (1)…

Bij een actie aan het Sp.a lokaal mobiliseerden ze een 80-tal mensen voornamelijk uit de provincie Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde met zelfs een delegatie Franstalige studenten van de uiterst linkse ‘Etudiants de Gauche.’(6). Opvallend: tussen de betogers werd ook een vlag opgemerkt van het gesubsidieerde jeugd- en cultuurcentrum VZW ’t Uilekot uit Herzele. (2)

De woordvoerder tijdens deze actie was Aalstenaar Bart Van der Biest, vakbondsman bij BBTK (7) in Halle,  gewezen kandidaat voor de  uiterst linkse LSP(4) en actief bij de  actiegroep (herrieschoppers is een betere omschrijving) ‘blokbuster’.

Her en der (soms op gevels van privéwoningen) duikt graffiti op waarin vooral Karim Van Overmeire geviseerd wordt…
Her en der (soms op gevels van privéwoningen) duikt graffiti op waarin vooral Karim Van Overmeire geviseerd wordt…

De laatste actie – tijdens de eerste gemeenteraad – werd een flop met slechts een handjevol actievoerders… De woordvoerder van de “Noig Verontruste Aalstenaars” was opnieuw een verantwoordelijke van BBTK-Aalst, Johan Dumortier, zelf woonachtig in… Denderleeuw en actief in het linkse scheurpartijtje ROOD!(5).

En dan is er Denderleeuw waar we kunnen spreken van een politieke patstelling. Een overmoedige Sp.a-burgemeester meende er goed aan te doen om zichzelf als burgemeester voor te dragen, zonder te beschikken over een meerderheid (11 zetels op 25). Tot zijn verbazing vormde zijn voormalige coalitiepartner CD&V samen met – de enige winnaar in Denderleeuw- N-VA een tandem met eveneens slechts 11 zetels…

Deze situatie zet de Vlaams Belang-fractie (3 zetels) als scheidsrechter op de politieke kaart in Denderleeuw. En die scheidsrechter kiest openlijk voor de CD&V/N-VA groep. Grote paniek bij de voorheen zelfzekere socialisten die nu plots vrezen om achter het net te vissen… De coalitievorming in Denderleeuw wordt intussen verheven tot nationaal nieuws in Vlaanderen en zelfs in Wallonië.

En ook hier roeren zich mensen van buiten Denderleeuw. Ene Filip Debodt (3) uit Herzele ‘ontdekte’ banden tussen een VB-gemeenteraadslid en de Vlaamse actiegroep Voorpost. BBTK-apparatchik  Johan Dumortier, slaagt er zelfs in om in facebook berichten de link te leggen met de in 1987 ontbonden VMO. Het geviseerde gemeenteraadslid Kristof Slagmulder is nochtans geboren in 1979…ten tijde van de ontbinding van diezelfde VMO met andere woorden.

Net zoals in Aalst werd er een facebook-initiatief opgestart dat luistert naar de misleidende naam “democratisch Denderleeuw”. Sommige socialisten blijven de begrippen democratie en socialisme als synoniemen beschouwen. Voor uw ongezouten kritiek, klik op de volgende verwijzing: http://www.facebook.com/#!/DenderleeuwDemocratisch. Er volgde snel een tegen-initiatief van Denderleeuwenaren die gewoon willen dat alle democratisch verkozen gemeenteraadsleden in Denderleeuw gerespecteerd worden… Klik hieronder: http://www.facebook.com/#!/DenderleeuwMagCordonDoorbreken.

betoging Aalst T. KVOMet andere woorden: de agitatie tegen (eventuele) bestuursakkoorden met nationalistische verkozenen in Aalst en Denderleeuw wordt voor een groot deel georganiseerd door uiterst linkse partijtjes van buiten de gemeente, fors ondersteund door de socialistische vakbond . Dat laatste is niet zo verwonderlijk: de nationale voorzitter van het ABVV Rudy De Leeuw woont in Denderleeuw en was tot voor kort actief in… de lokale Sp.a-werking.

Bronnen:

(1) zie de website: http://leef.info/

(2) zie  website: http://www.uilekot.org/node/22
De werking van vzw ‘t Uilekot wordt in 2012 gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen, het Gemeentebestuur van Herzele, de Vlaamse Gemeenschap, de Europese Gemeenschap, JINT en de Stichting Lezen.

(3) Filip De Bodt is een gemeenteraadslid uit Herzele van de ‘Rood Groene’ partij Leef!. Hij was jarenlang de bezieler én de betaalde kracht van het Marxistische ‘Jeugd en cultuurcentrum ‘t Uilekot . Hij verkaste onlangs naar de nieuw opgerichte VZW Climaxi. Zijn partner neemt zijn job als coördinator van ’t Uilekot over… Pittig detail: de zetel van VZW Climaxi en van VZW ’ t Uilekot is dezelfde: Groenlaan 39 9550 Herzele. Beide VZW’s genieten rijkelijk overheidssteun. http://www.climaxi.be/climaxi

(4)(6) LSP: extreem linkse partij met bijzonder weinig kiezers…website: http://www.socialisme.be/lsp/archief/2013/01/04/cordon.html

(5) Rood!: Poging om een partij te vormen links van de SPA

http://www.roodlinks.be/index.php?option=com_content&view=article&id=22471:oproep-van-aalsterse-bbtkers&catid=22:lokaal&Itemid=127

(7) BBTK: De BBTK is de socialistische vakbond voor bedienden, technici en kaderleden en maakt deel uit van het ABVV.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Aalst en Denderleeuw, waar links de ‘democratie’ tracht te ‘redden’…”

  1. Cordon DISCRIMINATOIR

    Ik ga eindelijk nog eens doorbroken worden !

  2. Daniel Deblaere

    Weg met de uitsluiting ! “Op 1 januari werd overal ter wereld Nieuwjaar gevierd. In Tsjechië en Slowakije was er nog meer reden tot feesten: 20 jaar onafhankelijkheid. De balans van wat door tegenstanders een dwaas ‘avontuur’ werd genoemd, is ronduit positief. ‘De zeer goede economische ontwikkeling van beide landen en hun goede wederzijdse betrekkingen hebben dat bevestigd’, aldus de Tsjechische premier Petr Necas. Een fluwelen scheiding hoeft dus geen nachtmerrie te zijn. Laat ons dus een punt zetten achter dit België van onwerkbare structuren en ondemocratische evenwichtsmechanismen, slechte staatshervormingen, verregaande Vlaamse toegevingen en voortdurende Waalse chantage”.

  3. Ratteke Maurice

    En niet te vergeten Rudy De Leeuw is ook actief als witwasser van eigen gelden voor eigen zak overgoten met een vleugje coruptie en doofpot sausje zoals de ganse rimram van sossen.

Trending

%d