Op 25 november van dit jaar vinden er in Catalonië vervroegde regionale verkiezingen plaats. Deze werden uitgeschreven na de Spaanse afwijzing van de Catalaanse vraag naar grotere fiscale autonomie. Verwacht wordt dat de verkiezingen zullen uitmonden in een referendum over een onafhankelijke Catalaanse staat. Recent nog kwamen meer dan 1 miljoen Catalanen op straat om te ijveren voor die Catalaanse onafhankelijkheid.

De roep om onafhankelijkheid wordt bovendien versterkt door de economische en financiële crisis. De Catalanen zijn van mening dat ze teveel belastingen betalen aan Spanje en vinden daarom dat ze hun financiën beter zelf kunnen beheren. Ook de partij ‘Plataforma per Catalunya’ (afgekort ‘PxC’) neemt deel aan deze belangrijke verkiezingen. Rechts Actueel had een gesprek met Josep Anglada – voorzitter van de partij – en met Enrique Ravello – hoofd van de internationale relaties.

Kunnen jullie de partij PxC eens even kort schetsen voor onze lezers? 

PxC is een identitaire partij. Wij vechten dus voor het behoud van onze identiteit, in alle opzichten. Ten eerste trekt PxC ten strijde tegen de islamisering van Catalonië, Spanje en Europa. Je moet goed beseffen dat in Spanje twee grote groepen van immigranten zijn. Enerzijds heb je de Latijns-Amerikanen, die zich voornamelijk situeren in de buurt van Madrid, en anderzijds de immigranten uit islamitische landen, die zich vooral vestigen in Catalonië, voornamelijk in en rond Barcelona. De reden waarom die laatsten massaal voor Catalonië kiezen is de politiek van de CiU, de zogenaamd ‘nationalistische’ Catalaanse partij. Die politiek bestaat erin dat elke immigrant uit een islamitisch land meteen beschouwd wordt als een “nieuwe Catalaan”. Dit creëert natuurlijk een aanzuigeffect.

Ten tweede zijn wij ook tegenstanders van mondialisering en globalisering en tenslotte zijn wij ook van mening dat er dringend een halt moet worden toegeroepen aan de immense corruptie in Spanje. Deze is aanwezig bij bijna alle politieke partijen in Spanje, zowel in de regeringspartijen als bij de oppositiepartijen.

Op 11 september betoogden meer dan 1 miljoen Catalanen voor onafhankelijkheid. Hoe staat PxC tegenover Catalaanse onafhankeljikheid?

Het grootste probleem voor Catalonië is dat Spanje een anti-Catalaanse politiek voert. De Spaanse overheid vertoont absoluut geen dankbare houding ten opzichte van Catalonië, dat aan de Spaanse staat meer financiële middelen afdraagt dan het terugkrijgt van hen. Voor onze partij is het daarom zeer belangrijk dat de Catalanen hun financiën zelf kunnen beheren. Wij zijn daarom voorstander van fiscale autonomie.

Wij zijn echter niet expliciet pro Catalaanse onafhankelijkheid. De reden daarvoor is geschiedkundig: Catalonië heeft een gemeenschappelijk verleden met Spanje. Spanje is ook geen kunstmatig land, zoals België dat bijvoorbeeld wel is. Mochten wij trouwens in België leven, we waren net zoals jullie wel overtuigd separatist!

De roep om een onafhankelijk Catalonië is in feite een drogreden vanwege links om de crisis te doen vergeten. De meerderheid van de Catalanen ziet Catalonië als een natie binnen Spanje mét fiscale autonomie, maar niet volledig onafhankelijk. Het groeiend aantal mensen dat vandaag de dag pro Catalaanse onafhankelijkheid is, is dat veelal wegens de hooghartige houding van de Spaanse overheid tegenover Catalonië, tegen onze persoonlijkheid en tegen onze eis om onze oneerlijke fiscale positie te verbeteren.

Hoe zou PxC de crisis aanpakken? Besparingen of belastingen?

Er moet bespaard worden, onder andere op het aantal parlementen en volksvertegenwoordigers en hun administraties. In Spanje zijn deze zeer talrijk. We moeten daarin snoeien. Maar dit is slechts een kortetermijnoplossing. Een ander groot probleem is de neoliberale politiek van de EU. De Catalaanse industrie heeft het moeilijk om te concurreren met bvb. de Chinese industrie. Daarom kan het nuttig zijn om protectionistische maatregelen te nemen met betrekking tot de import van Chinese goederen. Ook willen we graag een belasting van 21% invoeren op het geld dat immigranten transfereren naar hun landen van herkomst en dus uit onze economie trekken.

Kan een onafhankelijk Catalonië een oplossing zijn voor de crisis?

We moeten daarin zeer voorzichtig zijn want Catalonië levert veel producten en diensten aan de rest van Spanje. Mocht het tot een onafhankelijk Catalonië komen, dan zal een Spaanse boycot tegen Catalaanse producten meer dan waarschijnlijk zijn. Dit kan de Catalaanse industrie vernietigen. Maar zelfs een onafhankelijk Catalonië kan niet alles veranderen, gezien Brussel een grote beslissingsmacht heeft over veel zaken. In dat geval is een grotere fiscale autonomie volgens ons een betere oplossing.

Josep Anglada, voorzitter van Plataforma per Catalunya.

Vindt u dat Spanje geld moet vragen aan de EU?

Neen, we hebben gezien wat er in Griekenland en Portugal is gebeurd, dat willen wij niet meemaken. Wij verkiezen het IJslands model.

Op 27 november vinden deelstaatverkiezingen plaats in Catalonië. Wat is jullie prognose?

Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben we de peilingen mee. De belangrijkste Catalaanse krant, La Vanguardia, maar ook de nationale krant La Razón, voorspellen dat PxC vertegenwoordigd zal zijn in het Catalaanse parlement. Ze voorspellen dat wij 3 of 4 zetels zullen halen. Dit percentage geëxtrapoleerd naar het Spaanse parlement zou ons ginds ook 1 zetel opleveren.

Hartelijk dank voor dit gesprek!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: