‘CO2 en temperatuur aarde: Wetenschappers verwisselen oorzaak en gevolg’

Nieuwe wetenschappelijke feiten ondermijnen alles wat men tot nu toe over de wereldwijde opwarming van het klimaat heeft gehoord.  Na meerdere jaren slecht nieuws van aanhangers van de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde volgde vorige week de aankondiging dat de temperatuur van de aarde de uitstoot van CO2 in de aardatmosfeer reguleert en niet andersom. Dit werd voor wat de IJstijden betreft al langere tijd als waar aangenomen. Nu is duidelijk, dat dit ook voor meer recente periodes geldt.

De nieuwe feiten werden gepubliceerd in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift “Global and Planetary Change” dat ik zelf (professor Ole Humlum, NVDR) samen met mijn collega´s Kjell Stohrdal en Jan-Erik solheiom heb geschreven.

In januari 2008 werd voor het eerst bericht, dat de globale temperatuur niet meer stijgt en dit ook niet gedaan heeft tijdens de afgelopen tien jaar. De aanhangers van de door mensen veroorzaakte opwarming namen dit nieuwtje geërgerd op en besloten de boodschappers te belasteren.

In januari 2011 toonde wetenschappelijk onderzoek aan, dat er nog steeds geen sprake is van een temperatuurstijging en dat de vorige stijgingen gemakkelijk door natuurlijke klimaatschommelingen waren te verklaren, zoals dit al duizenden jaren het geval geweest is. Dit was voor de CO2-groep echter geen reden om feest te vieren, ondanks het feit dat het nu duidelijk was dat het klimaat op aarde niet in die ernstige situatie verkeert zoals de pessimisten deze hadden omschreven.

Vorige week kwam het bericht, dat heel veel wetenschappers oorzaak en gevolg hebben omgedraaid. Stijgende temperaturen zorgen voor de stijging van de CO2-uitstoot – niet andersom.

Dit betekent, dat het gebruik van fossiele brandstoffen door de mens over het algemeen van iedere schuld de oorzaak van de klimaatverandering te zijn, kan worden vrijgesproken. Natuurlijk zal de groei van de steden en de cultivering van de bodem van invloed zijn, maar dat wist men al langere tijd. De belangrijkste zaak is, dat de invloed van het CO2-spook sterk overdreven was en dat de huidige klimaatmodellen volledig uitgehold werden.

Men vraagt zich af hoe dit goede nieuws door de IPCC, door de VN-klimaatraad en zijn ondersteuners zal worden opgenomen.

De temperatuur op aarde stijgt niet, natuurlijke schommelingen verklaren de huidige klimaatschommelingen en door mensen veroorzaakte CO2 speelt bij lange na niet de catastrofale rol die velen gevreesd hebben. Wat heeft men meer nodig om het IPCC blij te maken?

Op basis van de eerdere ervaringen schijnt het zeker te zijn dat men kan verwachten dat deze gelukkige signalen als onaangenaam beschouwd worden. Veel wetenschappers, politici en bureaucraten hebben vele jaren gebruikt om hun carrières en reputaties door de ondersteuning van het CO2-spook op te bouwen en ze moeten nu een manier vinden om een terugtocht veilig te stellen.

Intussen kan de rest van ons achterover leunen in de zekere wetenschap, dat de toekomst er vriendelijker uitzier dan men dacht – in ieder geval wat betreft het klimaat.

Ole Humlum is professor voor fysische geografie aan de universiteit van Oslo.

Bron: http://ejbron.wordpress.com/2012/09/09/klimaatfanatici-verwisselen-oorzaak-en-gevolg/

One comment

  1. De ganse problematiek over de opwarming is geen milieu probleem, maar wel een politiek tema dat gebruikt wordt in het kader van de nieuwe wereldorde. Het begint met het beruchte verslag van de Club van Rome : The Limits to Growth – 1968, met als kopstuk Aurellio Peccie. Er is nadien het beruchte citaat :”In a report titled The First Global Revolution (1991) published by the Club of Rome, a globalist think tank whose members have included leading American politicians such as Henry Kissinger, David Rockefeller and Al Gore, we find the following statement: “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. […] All these dangers are caused by human intervention. […] The real enemy, then, is humanity itself.” Please note the opening sentence: “in searching for a new enemy to unite us…” Nadien kwam het UNO rapport AGENDA 21 dat voorgesteld werd te Rio de Janeiro in 1992 met als doel een “duurzame ontwikkeling!!”. Op de website van The Blaze is er een artikel dd. 14/06/2011 met als veelzeggende titel : “Soros sponsered agenda 21 = a hidden agenda for a world government”. Het komt er op neer dat agenda 21 gebruikt wordt in het kader van de nieuwe wereldorde om een socialistisch en sovjet systeem op te leggen aan de ganse wereld. Hierbij wordt in de eerste plaats de USA en Europa geviseerd die moeten “gedesindustrialiseerd” worden en de uitstap uit de kernenergie past hierook bij… De klok moet dus minimum een eeuw terug gezet worden…..!!!! Achter deze ganse problematiek gaan eens te meer de illuminati banksters mafia’s van wall street en the city schuil, met als handlangers de linkse en logemafia’s. Het milieu is louter een middel, naast zovele anderen, dat misbruikt wordt om de nieuwe wereld orde op te leggen. De wetenschappelijke disputen dienen dan enkel om de aandacht af te leiden van de verborgen agenda.

Comments are closed.