Augustus 1991: een laatste poging om de Sovjetunie te redden

Een interessante documentaire van RT over de mislukte poging van socialistische hardliners om het regime te redden. Vraaggesprekken met mensen die het van dichtbij meemaakten en beelden van het volksprotest onder leiding van Jeltsin.