Gerda Van Steenberge verlaat VB

Er valt vandaag op 11 juli niets te vieren, liet het Vlaams Belang gisteren weten in een persbericht.  Dat lijkt alleszins waar te zijn voor de partij zelf, want de uittocht van subtoppers blijft doorgaan.  Nu is het de beurt aan Gerda Van Steenberge, Vlaams parlementslid voor de partij.  De ongenuanceerde éénzijdige anti-islamkoers van de partij zint haar niet langer, en ook de manier waarop de vereniging ‘Steden tegen Islamisering’ zonder overleg het beeld bepaalt stoort haar.  Beide punten van kritiek zijn binnen de partij ruim te horen, maar een ernstig debat daarover blijft uit.

Gerda Van Steenberge is binnen het Vlaams Blok/Vlaams Belang al decennia een vaste waarde.  Als echtgenote van wijlen Rein Staveaux stond ze mee aan de wieg van de jongerenorganisatie VBJ, en daarna timmerde ze ijverig aan de weg als juriste: vele jaren leidde ze intern mee de Juridische Dienst, waarvan de ook al vertrokken Jurgen Ceder het hoofd was.  Ze was afwisselend senator, kamerlid en Vlaams parlementslid.

Net als Marie-Rose Morel, Frank Vanhecke en zovele anderen was zij van mening dat een Vlaamsnationale partij onverzettelijk moet zijn in de principes, maar soepel moet zijn in strategie en stijl.  Zoals bekend wordt dat volledig afgewezen door het huidige partijbestuur, dat zweert bij bikkelharde, ongenuanceerde campagnes ‘om het verschil met N-VA te maken’.  ‘Die campagnes zijn misschien goed voor een stad maar kompleet ongeschikt om in een landelijke gemeente campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen’, aldus Van Steenberge.

Tweede steen des aanstoots is de werking van ‘steden tegen islamisering’.  ‘Die vereniging bepaalt volkomen op eigen houtje koers en beeld van de partij’, zegt Gerda hard.  Ook die kritiek is in de partij ruim te horen.  Uitgerekend op de dag dat BHV besproken werd in het parlement pakte men uit met een premie voor boerkajagers – een initiatief dat niet in het partijbestuur was doorgepraat, laat staan dat het hoogste orgaan van de partij – de partijraad – ervan op de hoogte was.  Ikzelf diende als lid van die partijraad een vraag om uitleg in bij de Partijvoorzitter, maar ik wacht nog steeds op een antwoord…  Dat is dramatisch: als democratische interne discussie in het hoogste orgaan van de partij onmogelijk wordt gemaakt, dan zullen mensen die aan politiek willen doen alleen nog ontslag als een mogelijke uitweg zien.

Het vertrek van Gerda Van Steenberge is opnieuw een ernstig teken aan de wand.  Men kan alleen maar hopen dat sommige leden van het Partijbestuur eindelijk eens de rug zullen rechten en doen datgene waarvoor ze gemandateerd zijn: de partij besturen.  Dat is wat anders dan alles goedkeuren wat een club als ‘steden tegen islamisering’ zonder overleg lanceert.

31 comments

 1. Karel Dillen draait zich om in zijn graf. Wat schiet er van zijn idealisme nog over binnen de partij? Hij heeft Van Hecke niet ondoordacht gekozen als opvolger. En zie wat een boeltje het nu is. Denk toch aub wat verder na dan voorgekauwde zinnetjes na te zeggen. Dat is allemaal heel leuk en lekker radicaal, maar wat heeft het opgeleverd behalve macht en een dikke spaarrekening voor enkelen? Laat jullie idealisme voorgaan op partijpolitiek en dan kan de partij niet anders dan zijn militanten volgen.

 2. Beste vrienden,

  Zonder mij te willen uitspreken over het gelijk van ene of gene, zou het niet meer gepast zijn deze discussies te voeren in alle kameraadschap ergens bij een goed glas bier ipv op het wereldwijde web? :-)

  NVDR: Nee.

 3. Toch nog één bedenking bij de berichtgeving in het artikel, waar maar één klok in valt te horen. Ik lees geen enkele kritische bedenking bij het feit dat deze persoon (net zoals andere schaamteloze overlopers en opstappers zoals van Ovemeire, Ceder, Vanhecke, Demol etc…) het mandaat dat ze van het VB kregen, zomaar meenemen. Vindt de auteur van dit stuk dit geen enkele bedenking waard? (Ik durf al niet te vermoeden dat hij hiermee akkoord zou kunnen gaan…)

  1. Als bij mijn weten het enige verkozen parlementslid dat vrijwillig zijn mandaat heeft teruggegeven aan de partij wil ik daar gerust dieper op ingaan, maar in deze context is dat een totale bijzaak. Hoofdzaak is dat alweer een trouwe Vlaamsnationaliste opstapt omdat ‘steden’ buiten partijbestuur en partijraad om volkomen ‘cavalier seul’ speelt en de media de kans geeft het Vb voor te stellen als enkel anti-islampartij. DAT is de hoofdzaak. En als ‘de islam vijand nummer één is’, Stijn, kan je me dan even aangeven wanneer die beslissing door de partijraad genomen is? Ik dacht dat Vlaamse onafhankelijkheid prioriteit nummer één was…

   1. Beste Rob,
    ik vind dat allesbehalve bijzaak. Meer nog: het is voor mij essentieel. Het toont het verschil tussen “vertrekken om essentiële inhoudelijke redenen” en “vertrekken uit opportunisme”. En, beste Rob, ik heb geen partijbestuur nodig dat voor mij beslist wat voor mij prioriteit één is, dat kan ik gerust zelf doen. Dus het interesseert me niet echt wanneer het partijbestuur van VB die beslissing al dan niet zou hebben genomen.

    Trouwens, ik zeg niet dat de islam prioriteit nummer één is, ik zeg dat de islam vijand nummer één is. Dat kan iedereen hier op deze site nalezen… .

    En ja, als iemand die de helft van de tijd in Brussel woont, merk ik dat de islam voor ons véél bedreigender is dan het belgiekske. Den belziek is een historische fout die ons veel geld kost. De islam is een actuele fout die ons onze cultuur en onze identiteit kost. Met een geislamiseerd onfhankelijk Vlaanderen zijn we echt geen stap verder !

    1. Vriend Stijn,

     Ik wil me niet uitspreken over het artikel zelf. ;-)

     Wel stel ik me de vraag hoe Vlaanderen zich ten gronde kan verzetten tegen een fenomeen als de islam, als gevolg van de massaimmigratie, wanneer deze bevoegdheid bij het federaal niveau ligt? We hebben op Vlaams vlak enkel bevoegdheid – als het op vreemdelingen aankomt – over ‘inburgering’ en ‘gelijke kansen’. Dat is maar povertjes, nietwaar?

     Wanneer ik mezelf dus die vraag stel, kom ik tot de nuchtere vaststelling dat Vlaanderen dus eerst van België dient af te geraken, om vervolgens een deftig migratiebeleid te kunnen voeren. In die zin is de onafhankelijkheid absolute prioriteit nummer één, zonder daarbij fenomenen als islamisering uit het oog te verliezen uiteraard.

     Wanneer je N-VA denkt, dan is het in de huidige context wel mogelijk om via de stap-voor-stap-weg meer bevoegdheden (zoals migratie, asiel enz. …) naar de Vlaamse Regering toe te trekken. Maar ik dacht dat wij met het Vlaams Belang die stap liever wilden overslaan? (en geheel terecht overigens!)

     Groet,
     Bert

     1. Dag Bert,

      zoals ik al zei (tweemaal zelfs ;) : de islam is vijand nummer één. Ik sprak niet over prioriteit nummer één. Vlaanderen is inderdaad de prioriteit om vijand nr 1 uit te schakelen.
      Maar dat ‘Vlaamse’ argument nu gebruiken om ieder anti-islam initiatief af te schieten is meer dan bedenkelijk. Ik heb trouwens de indruk dat het bij al die malcontenten niet echt gaat over de boodschap, maar wel over de boodschapper. Wanneer een zekere Frank vanhecke als voorzitter keihard van leer trok tegen de islam, kreeg hij applaus op alle banken. Wanneer een zekere FDW uit A dat doet, dan krijgt hij van diezelfde mensen tegenkanting.
      Twee: voor de malcontenten is het blijkbaar een of-of verhaal. Of Vlaams-nationalisme, of anti-islam. Voor mij is het echter een én-én verhaal.

 4. Spijtig want het was een competente dame met dossierkennis te horen aan haar interventies

 5. “Steden tegen Islamisering” is een GOED initiatief. Het is echter FOUT om quasi enkel en alleen daarop zo overdreven te focussen ; het autochtonofoob racisme/discriminatie o.a. maar niet alleen door “jongeren”(ge weet wel) en het kennelijk intentioneel “vergeten”(sic) te vervolgen daarvan door zowel de Parketten als CGKR, wat in het blijkbaar volkomen ontbreken van enigerlei jurisprudentie ter zake resulteert, wekt minstens de perceptie dat er sprake zou zijn van flagrante “discriminatie op basis van (Indo-Europese) afkomst”, wat de wet verbiedt. Hoogste tijd dat een parlementair zowel de Minister van Justitie (namens Parketten) als die verantwoordelijk voor het CGKR (Milquet) hierover eens duchtig een bolwassing geeft ! Allerhoogste tijd voor het VB om op autochtonofoob racisme/discriminatie te focussen !

 6. Wedden dat Karim de nva lijst zal trekken in 2014 voor het vl. parlement in oost-vlaanderen en Gerda 2e zal staan . Ik moet niet wedden , want ben er zeker van. Gewoon hier in Aalst onder de VB vlag hard blijven werken , want ik heb hier op de zgn “harde” campagne van het VB nog niet veel kritiek gehoord van de mensen. Kritiek is er wel op overloperij (en de VB zetel meenemen)….

 7. De mandaatjes bij de NVA lonken al…. Nietwaar mijnheer Ceder en co? Mevrouw Van Steenberge: ik hoop dat het bord linzen smaakt.

  Trouwens…welke ongenuanceerde campagne? De islam is vijand nummer één, daar valt weinig tot niets over te nuanceren.

 8. Beste Wim van Osselaer,

  Je antwoord lijkt me goedkoop, je antwoord niet op de fundamentele bemerkingen die door anderen gesteld worden. Integendeel, je gebruikt holle argumenten om in de aanval te gaan. Als trouwe VB lid zou ik liever een ten gronde reactie zien.
  Vlaamse groeten

 9. Vriend Rob, Is de huidige VB-campagne “bikkelhard”, “ongenuanceerd”?? Waren de succesvollle campagnes die het VB groot maakten dit minder? “Nu afrekenen”, “Uit zelfverdediging”, “Grote kuis”,…? Toen waren er dezelfde verwijten vanwege het establishment, nooit van hte gewone volk. Er waren zelfs verwijzingen naar bepaalde perioden in de geschiedenis: de borstels van le beau Leon,… Remember.

  Ook nu vindt de gewone Vlaming onze campagne helemaal niet “ongenuanceerd” of “bikkelhard”, maar “to the point”. Ik stel echter vast dat de kritiek van het establishment nu schaamteloos wordt herhaald door de zgn. dissidenten. Teveel in het pluche gezeten misschien?

  Is de ‘zonder pardon’-campagne “ongenuanceerd?” Het is nu eenmaal een feit dat de meerderheid van de criminelen (en gedetineerden) allochtoon is.. Waarom is de campagne dan “ongenuanceerd”? Of zijn de oplossingen “ongenuanceerd”? Zijn de dissidenten soms van oordeel dat inbrekers niet “zonder pardon” achter de tralies moeten, criminele vreemdelingen niet zonder pardon “buiten”? Het staat nochtans allemaal in het programma.

  Wanneer men wil overlopen naar een partij die op dit moment de wind in de zeilen heeft en ALLES wil verraden wat men zoveel jaren aanbeden heeft, dat men dat dan zegt. Maar dat men er niet zo’n belachelijk circus rond verkoopt. Het hangt stilaan zwaar mijn voeten uit.

  1. Noot van Rob: De vragen die gesteld worden zijn die bij de ongeleide anti-islam-stunts. De inhoud van de brochure ‘hoe overleven in een islamitische samenleving’ is van een nooit eerder geziene grofheid en is er vér over. Het uitbetalen van partijgeld aan boerka-jagers door ‘steden voor islamisering’ is in geen enkel partijorgaan vooraf besproken en goedgekeurd. De pavlovreflex bij die vaststellingen is al maanden dezelfde: ‘verraders’, ‘softies’, overlopers’. Maar dat is geen antwoord op de essentiële vragen: Wat was de eerste en voornaamste doelstelling van de partij, onafhankelijkheid of islambashen? Waarom werkt de statutaire besluitvorming binnen de partij niet meer? Zorgt dit soort publicaties en stunts ervoor dat een kiezer die voorheen nog niet VB stemde dat dankzij deze zaken morgen wel zal doen? En is het de verstandige aanpak van de N-VA-concurrent om… nog groffer uit de hoek te komen?

   1. Je bent niks met de onafhankelijkheid als je een in door Sharia gedomineerde staat leeft, als mijn 3 dochters binnen 10 jaar niet meer met een kort rok mogen rondlopen zonder lastig gevallen te worden, en mijn zoontje van 1,5 nu binnen 15 jaar in mekaar geslagen wordt omdat hij Vlaming is. Dus onafhankelijkheid en identiteit bewaren zijn een en zelfde strijd..

   2. Een kort antwoord:
    1. De inhoud van de brochure ‘hoe overleven in een islamitische samenleving’ is NIET van een ongeziene grofheid. Op geen enkele wijze wordt wie dan ook beledigd. Ondergetekende kan het beter weten dan wie anders. Wel toont de brochure aan hoe onvrij de samenleving in moslimlanden is bij wijze van waarschuwing. Als dat al niet meer mag worden gezegd….
    2. Wat is het eerste doel van het VB: “onafhankelijkheid” of “islambachen”? De eerste doelstelling is een vrij en Vlaams Vlaanderen. We voeren een strijd op verschillende fronten. Ik stel maar vast dat de heren en dames die onze partij verlaten een partij verlaten die de Vlaamse onafhankelijkheid nastreeft (VB) voor een partij die het conferederalisme nastreeft (N-VA). En ook moskeeën subsidieert, maar dat is dan weer een andere discussie…
    3. Wat betreft de boerkapremie in tijden van BHV-bespreking: ik stel maar vast dat de enige partij die op een ernstige wijze op alle fronten parlementaire oppositie voerde tegen dit misbaksel van een staatshervorming het VB was. BDW vond zijn campagnebus interessanter dan de bespreking in het parlement en van enig ernstig weerwerk van N-VA was ook geen sprake. In het Vlaams Parlement werden de talloze inhoudelijk sterke belangenconflichten van Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck schaamteloos verworpen door N-VA.
    Wat betreft de toekomst van de overlopers, slechts een citaat over Julius Caesar: “Caesar houdt van verraad, maar niet van verraders.” Dat de dames en heren dit citaat maar goed in het achterhoofd houden.

    1. Ook een kort antwoord:

     1. Ik zal niet in detail gaan, omdat ik het CGKR geen argumenten wil geven, maar deze brochure bevat zaken die als er een proces van komt de partij haar partijfinanciering kunnen kosten. Als het CGKR momenteel laat weten dat ze een nieuw proces denken te kunnen starten en winnen denk ik dat ik wel weet wat er momenteel op hun tafel ligt.
     2. Het probleem van de partij is dat Laeremans, Van Hauthem en anderen hun uiterste best doen om Vlaamsnationale politiek te voeren, maar dat intussen door het ongeleide stuntwerk van ‘steden voor islamisering’ de communicatie gedomineerd wordt door anti-islambashen. De pers kan daardoor zeggen dat het VB enkel op de islam basht, de politici die dat zonder intern overleg veroorzaken vinden dat prima want vergroten hun aantal voorkeurstemmen – ten nadele van de globale score van de partij.
     3. Zelfde opmerking. Ja, goed werk van Van Hauthem en Van Dijck, maar als tegelijkertijd een club als ‘steden tegen islamisering’ premies voor boerkajacht lanceert weet men verdomd goed dat dat laatste veel meer aandacht zal genereren. Omdat ‘steden’ geleid wordt door zeer bekwame toppolitici denk ik dat het een bewuste strategie is om te bewijzen dat ‘wij gemakkelijker pers halen dan al die anderen bij elkaar’. Opnieuw, ten koste van het geheel…

     Een voetbalploeg waarbij de spits telkens op eigen houtje tracht te scoren zal de match verliezen – Oranje weet er alles van.

     Opletten met historische citaten: Caesar is, ondanks zijn onbetwiste genialiteit, uiteindelijk ten val gekomen omdat mensen die hem jarenlang trouw gediend hadden vonden dat zijn alleenheerschappij te ver ging…

     1. Is het feit dat de initiatieven van FDW het imago van het VB domineren de schuld van FDW? Nee, het is de schuld van de fundamenteel antidemocratische houding van de Vlaamse pers zelf. Ik heb nog eens opgezocht hoeveel keer Van Steenberge sinds haar verkiezing in 2009 de (nationale) geschreven pers heeft gehaald. Welgeteld 1 keer: met haar protest tegen seksadvertenties op Teletekst. Als het van van Steenberge had afgehangen, was Vlaanderen het bestaan van het VB allicht al vergeten. Nog een voorbeeldje: op twee weken tijd moest ik het meemaken dat krantenwebsites Belga-berichten letterlijk overnamen, waarbij enkel het citaat van de VB-spreker werd uitgeknipt. Ook voor onze belangenconflicten: nul komma nul aandacht in de pers. Wanneer iemand als Van Steenberge uit het VB stapt heeft dat dan ook niets te maken met de “foute campagnes” of “het islambashen” van het VB, maar wel met de ambitie om eindelijk ook eens aan de kant van het establishment te staan, met alle aangename beloningen die daarbij horen (schepenambt, media-aandacht, schouderklopjes,…). We zullen wel zien waar het VB binnen enkele jaren staat, maar wat ik wel weet is dat de N-VA – de partij waar de zgn. ‘VB-dissidenten’ allen een veilige thuishaven vinden, geen lang leven beschoren is. De partij zal snel stikken van de eigen contradicties en inconsequenties. Nu struikelt de pers daar niet over, omdat dat goed van pas komt in de gemeenschappelijke strijd tegen het VB. Binnenkort zal dat veranderen.

      1. Ik kan aannemen dat voor vele VB-mandatarissen de verleiding van De Wever & Co moeilijk kunnen weerstaan, want het electorale gras ziet er groener dan bij het VB. Toch ben ik overtuigd dat de N-VA nog één verkiezingsoverwinning kan boeken en dat het dan terug naar af wordt. De peilingen wijzen allemaal uit dat de N-VA onovertreffelijke verkiezingsoverwinning gaat boeken en dit betekend in realiteit waarschijnlijk een overwinningsnederlaag. Want al haalt de N-VA in de centrumsteden rond de 30%, het resultaat zal afgeschilderd worden als een tegenvaller, omdat de peilingen rond de 50% aangaven en dan is de aftocht ook meteen ingezet!

 10. Heeft Van Steenberge haar partijkaart ingeleverd? Heeft ze haar ontslagbrief naar de Madoutoren gestuurd? Haar zetel in het Vlaams Parlement ter beschikking gesteld? Of komt VB voor deze verkiezingen in Erpe-Mere gewoon onder een andere naam op, zoals op zoveel andere plaatsen, in de hoop dat ze zo niet zullen uitgezogen worden door N-VA?

 11. Ik wacht al op een reactie van een FDW-aanhanger. Ik zal hem of haar voor zijn: “het zijn allemaal verraders, het is allemaal de schuld van MRM & FVH, de échten blijven over, wij geven nooit op, N-VA bereikt ook niks, Dewinter is onaantastbaar”.

  En Gerda zal niet de laatste zijn. Maar wat trekken FDW, GA en marionet Valkeniers zich dat aan? ZIJ zitten er nog, nietwaar. Eens zien welke excuses er zullen worden boven gehaald na de verpletterende nederlaag in oktober. En nu zal het wel zo zijn, niet zoals in 2006, waar het VB in WVL bijvoorbeeld fantastisch scoorde. Maar ja, koppige ezels…

  1. Ik heb respeckt voor ieders mening, overstap en het verlaten van een partij waar je gevoel niet meer mee in overeenstemming is.
   Maar, wanneer je deze stap zet, en ze met veel flair aankondigt , moet je ook consequent durven zijn, inzake je ontslag en je zetel of job ter beschikking stellen..zaols dat bij iedere in loondienst is.

   Voor Rob Verreycken,
   Wanneer ik u commentaren lees dan stel ik me de vraag in wat u verschilt van de ‘traditionele’ vakbonden, die net als u louter het ‘individuele belang ‘ boven het algemeen belang stellen.
   Ik maak me dan ook sterk , dat diegene die bij u aankloppen niet zijn wie ze zouden moeten zijn, en net als Gerda en Co, blijven mikken op duo ‘vetbetaalde’ postjes, waarbij uw en c° vakbonds cel, nooit enig succes zal kennen,

   EXVB
   Men hoeft echt geen glazen bol te hebben om te weten wat de verkiezingen zullen zijn.
   NV-a zal de tita tovenaar zijn, maar of dat iets zal verranderen aan de huidige politieke toestanden, is echt niet koffiedik kijken,
   om Bart Dewever te citeren, : ‘ge( ik) zit op een mesthoop van stemmen, waar je niks mee kunt doen, federaal heeft Bart Dewever dit meer dan eens bewezen , nietwaar.
   Is Filip De Winter radicaal, volmondig JA, maar als geen ander blijjft hij tussen zijn volk staan, zijn basis, daar waar jullie ‘verruimers’ er ver boven staan,en vervreemd zijn.Pocco en salon politici, kunnen alles oplossen, vooral dat en waar waar het hun zelf niet treft,
   Van de doden niets dan goeds, maar tussen Schoten en Antwerpen ligt een hemelsbreed verschil!

   1. Daar is de reactie die ik had verwacht.

    Vlaanderen is niet alleen Antwerpen, en in Schoten was de door u zo gehate MRM in elke normaal land burgemeester geworden of op zijn minst schepen. Blijkbaar deed ze dan toch iets goeds.

    FDW trekt er zich niks van aan en met zijn fans kun je gewoon niet discussiëren. Op MRM & FVH hun kap zitten is perfect toegelaten, maar over FDW moet gezwegen worden.

    1. Overigens heeft uw held die verruimers zélf binnen gehaald. Verstrepen heeft er nog spijt van dat zijn geliefde niet voor hem koos.

 12. Helaas moet ik haar gelijk geven in enkele punten. De zware witzwarte ongenuanceerde uitingen winnen ook geen kiezers van allochtone origine en mensen zoals u en ik die het ook niet meer zo witzwart kunnen zien. Als mijn politieke oponenten mij al kwamen aanmoedigen om verder te doen voor het vlaams belang en zelfs bepraten met een deel zelfs van de acwvleugel, dan is dat ongezien! Maar dan is dat omdat mijn vriendelijkheid en genuanceerdheid, mijn constructieve en positieve ingesteldheid sympathie oproepen. Mijn locale CD&v COLLEGAS dIE MIJ ALS PERSOON OP PRIJS STELLEN EN WIENS HARTELIJKHEID EEN MEERWAARDE ZIJN, ZAL IK ALVAST MISSEN. Die positieve familiale sfeer zal ik missen, maar als toekomstige politiek neutrale hoop ik nog iets te kunnen betekenen in mijn hoedanigheid als christen voor ieder die dat wil. Ook ik blijf het VB steunen, maar de ‘Filippen’ (niet de philippen)aan de partijtop’van de keiharde lijn kan ik evenmin overtuigen als zelfs Gerda dat niet kan. In elke geval zullen onze VB toppers de NVA op deze manier niet voorbj steken of aan de kant zetten. Met grof geschut kom je er niet en zeker niet in een gemeentebestuur dat dan nog tolerant en respectvol omgaat met de VB collegas. Voor mij geen groffe rauwe of timide verlegen VB collega,s . Als je mensen kan winnen ipv ze af te stoten, kan je veel gedaan krijgen op gemeentelijk vlak. !

  1. Wat is er nu in godsnaam verkeerd met de laatste campagne ? Al eens aan gedacht dat diegene die de ‘zogenaamde’ zachte lijn lees ‘ik wil meespelen met de andere voor macht en geld’ de minderheid zijn in de partij ? Ik ga ook niet met alles akkoord in mijn partij, maar nog VEEL VEEL minder met de andere partijen. En over de allochtonen, je doet aan politiek met een idee en je ziet wel wie jouw idee deelt of niet, je past je ideeen NIET aan om toch maar zieltjes te winnen of om zeteltjes te krijgen, mischien naief van mijzelf. Maar goed dat ben ik….

   1. Oke, het mag hard zijn op bepaalde punten en heel hard, maar de perceptie die wordt weergegeven komt niet zo over als we zouden willen. Die boerkapremie daarentegen is dan wel eerlijk en scherp, want dat soort gedrag mag niet getolereerd worden want waar eindigt het dan. De verdraagzaamheid is over zijn grenzen heen, dat zou ik een betere slogan vinden.

    1. Van de perceptie trek ik mij geen barst aan :) Je doet je verhaal en je ziet wel wie je volgt, zoals ik al eerder zei. Ik begrijp ook niet waarom -taaie- VB’ers overstappen naar een partij met iemand als mijnheer Bracke die liever Maingain dan Valkeniers heeft, dat zegt toch veel over die overlopers hun ‘zogenaamde’ idealen ?

 13. Ik begrijp Gerda volkomen…ze heeft gelijk! Maar de strijd opgeven, ook intern, staat niet in mijn woordenboek…

Comments are closed.