[OPINIE] Nationalisme is geen catch-all

Gisteren verscheen hier de vrije bijdrage van Stijn over de houding naar andere nationalistische bewegingen. Ten dele deel ik deze mening, maar tevens wens ik enkele punten uiteen te zetten die ik zeker niet deel. Samengevat komt het reeds neer op de titel: nationalisme is geen catch-all. Wat ik wel graag wil benadrukken, is het feit dat Stijns bijdrage ten persoonlijke titel gebeurde. Net zoals dat steeds zo is bij artikels die aangeduid worden met [OPINIE]. Rechts Actueel wil een forum te bieden voor personen en verenigingen die zichzelf tot het rechtsnationale kamp rekenen. Een weerwoord van de aangehaalde personen/verenigingen zal dan ook steeds gepubliceerd worden. Zo willen wij het debat binnen de rechtsnationale beweging levendig houden.

Het is aantrekkelijk, en tegelijkertijd zeer makkelijk, om te denken in termen als systeem en anti-systeem, waarbij we alle anti-systeemdenkers dienen te verenigen in één front ongeacht de invulling van hun denken. Dit is een volledig fout denken aangezien het leidt tot een grote ratatouille aan bewegingen en organisaties met de meest uiteenlopende en vaak extremistische, visies. Tevens schrijft de auteur van het stuk: “Mij is ook niet duidelijk waarom beide partijen het imago van extreemrechts in Europa zouden schaden“. Mijn inziens is het al volledig fout om zichzelf überhaupt aan de kant van extreem-rechts te plaatsen. Radicaal en overtuigd rechts, ja. Maar extremisten, dat op geen enkel moment. En dat is iets waar ik, zeker gelet op de standpunten van de Gouden Dageraad zoals hier op dit weblog besproken, een partij zoals deze laatste bij reken.

Het hoeft dan ook geen automatisme te zijn om contact te gaan zoeken met organisaties enkel en alleen omdat zij zich ook rechts noemen en zich verzetten tegen het huidige systeem. Er is nog altijd de kwestie van het alternatief dat zij wensen te bieden. Strijden voor een andere wereld is een positief gegeven, gezien deze tijden, maar persoonlijk wens ik liever niet te leven in een wereld waar een partij als Gouden Dageraad het voor het zeggen heeft. Een karikatuur zou ik hen niet noemen, daarvoor menen zij het immers te hard, maar een bondgenoot zeker ook niet. Net zo min als communisten en socialisten dat zijn. Of net zo min als zionisten en liberalen dat zijn trouwens, en daar dienen sommige mensen misschien toch lessen uit te trekken. Hun wereldbeeld is niet het onze.

En tenslotte is er nog altijd de kwestie van de stijl. Het is positief dat mensen oude dames en gewone mensen beschermen tegen criminaliteit, maar daarom moet men niet een beeld cultiveren van even ongeregeld te zijn als het tuig dat men bestrijdt. Wie in Vlaanderen de VMO een warm hart toedraagt, moet immers die discipline maar vergelijken met wat men ziet bij een partij als Gouden Dageraad. En Vlaanderen is inderdaad Griekenland niet, maar dat neemt niet weg dat een primaire vorm van beschaafdheid aanwezig mag zijn.

Dat men bepaalde linkse tactieken toepast zoals entrisme en het verwerven van culturele hegemonie (cfr. Gramsci), daar heb ik niets op tegen. Maar men moet daarom de stijl, of beter gezegd het gebrek aan, niet gaan overnemen. Laat aan de mensen zien dat rechts niet staat voor ongeregeld handelen en al zeker niet voor extremistisch denken. Rechts is immers maatschappelijke stabiliteit, de nadruk op individuele rechten die worden afgeleid uit gemeenschappelijke plichten, de mogelijkheid van het individu om zich ten volste te ontplooien in de gemeenschap zonder daarbij individualistisch of collectivistisch te denken. Dat is rechts zijn, niet dezelfde politieke en stijlgebonden marginaliteit opzoeken als extreem-links.

4 comments

  1. “Rechts is immers maatschappelijke stabiliteit.”

    Rechts = politie, CGKR, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Staatsveiligheid. :lol:

  2. Ik bedoel met mijn artikel zeker niet dat we alle bewegingen die zich rechts noemen moeten verenigen. Dit soort bewegingen vind je in alle maten en gewichten dus dit zou niet echt haalbaar zijn. Wat mij vooral stoorde was dat FDW zo hard in de aanval ging tegen GD en er dan nog eens NPD bij betrekt om ook die partij af te schilderen als een karikatuurpartij. Hij had evengoed gewoon kunnen zeggen dat het VB aan dit soort partijen geen voorbeeld neemt, dan had hij geantwoord op de gestelde vraag en op die manier had hij niemand geschoffeerd.

  3. In het stuk “Nationalisme is geen catch-all” merk ik een poging tot definitie van het begrip “rechts”. Het ziet er goed uit. Maar hieruit blijkt nogmaals, hoe moeilijk het is. Wedden dat er nog heel wat pogingen zullen volgen?! Een kloppende definitie zie ik nog niet zo vlug verschijnen.

Comments are closed.