Uitkering in Nederland of België, huizen en jachten in Turkije: Nederland doet er eindelijk iets aan

De luxueuze badplaats Bodrum aan de Egeïsche Zee. Rijke Turken bezitten er huizen en jachten, gefinancierd met onder andere Nederlands belastinggeld.  In met name Duitsland en Nederland is het al jaren een groot probleem: Turken die beweren niets te hebben en hier van een uitkering leven blijken er in eigen land warmpjes bij te zitten en bezitten daar veelal huizen en zelfs jachten. Omdat de Turkse autoriteiten meestal weigeren mee te werken was het tot voor kort vrijwel onmogelijk om dit bedrog aan te pakken, mede omdat het krijgen van een uitkering terwijl je onroerend goed bezit niet strafbaar is in Turkije. Nederland lijkt nu echter succes te boeken met een nieuwe methode, waar buurland Duitsland inmiddels interesse voor heeft getoond.

Miljoenen euro’s vloeiden er al naar rijke Turken in Duitsland en Nederland -maar ook in Oostenrijk, Zwitserland en België- die bedrog plegen door hun Turkse bezittingen voor de uitkeringsinstanties te verzwijgen. ‘We gaan ervan uit dat het een wijd verbreid probleem is, maar het precieze aantal is onbekend omdat er geen statistieken van bestaan,’ aldus een Duitse diplomaat in Istanbul. Dat komt volgens hem met name omdat betrapte -of verraadde- Turken er tot nu toe mee weg komen omdat de Turkse autoriteiten botweg hun medewerking weigeren als ze in de gaten krijgen dat het gaat om fraude met Duitse of Nederlandse uitkeringen.

Nieuwe methode

Daarom experimenteert Nederland, waar het probleem al jaren bekend is, sinds enige tijd met een alternatieve methode die de afgelopen weken eindelijk succes begint te boeken. ‘In de afgelopen jaren heeft de ambassade in Ankara de lange en meestal uitzichtloze ambtelijke weg geprobeerd te omzeilen en werden Nederlands-Turkse medewerkers zogezegd als detective ingezet,’ aldus een Nederlandse expert.

Deze medewerkers zijn uiterlijk niet van de plaatselijke Turken te onderscheiden en worden naar plaatsen gestuurd waar verdachten van uitkeringsfraude huizen zouden bezitten. ‘Ze vragen bijvoorbeeld in buurten de luxueuze badplaats Bodrum aan de Egeïsche kust wie de eigenaar van een bepaald huis is.’ Dat blijkt soms succes op te leveren, maar de informatie blijkt in een rechtszaak beperkt bruikbaar en de methode is daarnaast nogal kostbaar. Daarom werd ook geprobeerd om plaatselijke Turkse advocaten vanuit Nederland zover te krijgen om een kijkje te nemen in het kadaster. Die kunnen dat namelijk zonder opgave van reden doen.

Eindelijk succes

Dat gaf echter vaak problemen vanwege de taal en ook vanwege de zaak zelf. Dit werd opgelost door een ervaren Nederlandse tussenpersoon in de te zetten die ter plekke werkzaam is en met de advocaten ging samenwerken. Hij kent de wetten, spreekt de taal en begrijpt waarom het gaat. Een eerste test met deze methode bleek de afgelopen weken succes op te leveren. Binnen de kortste keren werd duidelijk dat de verdachte Turk die in ons land een uitkering krijgt in werkelijkheid huizen bezit ter waarde van 300.000 euro. Volgens de Nederlandse wet kan de Turk daarom zichzelf prima onderhouden en heeft hij geen recht op bijstand.

Wat eveneens meehelpt is dat het Turkse kadaster inmiddels centraal en digitaal geregeld is. Vroeger waren er alleen plaatselijke kadasters, waardoor men genoodzaakt was het hele land door te reizen.

Begin is er

Het zal nog jaren gaan duren voordat deze methode op grotere schaal kan worden toegepast, maar er is een begin gemaakt met het aanpakken van uitkeringsfraude door Turken. Dan zal tevens blijken of dit bedrog inderdaad massaal wordt toegepast, zoals wordt vermoed. Het is de bedoeling dat alle gepakte Turken verplicht worden hun onterecht verstrekte uitkeringen terug te betalen.

Duitse diplomaten hebben inmiddels interesse getoond voor de nieuwe Nederlandse methode. Het is duidelijk dat in een periode dat alle landen in Europa zwaar moeten bezuinigen de noodzaak om misbruik van onze sociale voorzieningen eindelijk actiever aan te pakken steeds groter wordt.

Gelezen op http://xandernieuws.punt.nl/?r=1&id=659652